ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012061' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc ลำโพง
พบสินค้า 150 รายการ
FANTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102701'
(2.0) FANTECH (GS-201) Black
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102703'
(2.0) FANTECH (GS-201) White
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102696'
(2.0) FANTECH (GS-733) Black
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102698'
(2.0) FANTECH (GS-733) White
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 20 บาท

CREATIVE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045823'
(2.0) CREATIVE (SBS A35) Black
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064861'
(2.0) CREATIVE' (SBS A50) Black
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049058'
(2.1) CREATIVE (SBS A120) Black
ประกัน 1 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088549'
(2.1) CREATIVE (SBS A350) Black
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 25 บาท

EYE-ON
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093101'
EYE-ON (TW-DWARF) Blue
ประกัน 1 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 95 บาท

MAGICTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084182'
(2.0) Magictech SP-219 (Blue)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084181'
(2.0) Magictech SP-219 (Red)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094199'
(2.0) Magictech SP-217 (Blue)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094200'
(2.0) Magictech SP-217 (Pink)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084183'
(2.0) Magictech SP-219 (Green)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094202'
(2.0) Magictech SP-218 (Red)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094203'
(2.0) Magictech SP-218 (Green)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094201'
(2.0) Magictech SP-218 (Blue)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094765'
(2.1) Magictech SP-311 (Black)
ประกัน 1 ปี
192 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094764'
(2.1) Magictech SP-311 (Blue)
ประกัน 1 ปี
192 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100293'
Magictech S089 (Blue)
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100296'
Magictech S088 (Red)
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100295'
Magictech S088 (Blue)
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท

MICROLAB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081713'
(2.0) MICROLAB (B16)
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084336'
(2.0) MICROLAB (B53)
ประกัน 1 ปี
433 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 37 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081712'
(2.1) MICROLAB (M-111)
ประกัน 1 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084291'
(2.1) MICROLAB (M300U)
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066470'
(2.1) MICROLAB (X1)
ประกัน 1 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066471'
(2.1) MICROLAB (X2)
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066472'
(2.1) MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066474'
(5.1) MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
4,615 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 175 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082146'
(5.1) MICROLAB (X15)
ประกัน 1 ปี
4,865 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 125 บาท

MUSIC D.J.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103618'
(2.0) Music D.J. (SP-011) Blue
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103617'
(2.0) Music D.J. (SP-011) Red
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103616'
(2.0) Music D.J. (SP-011) Green
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103615'
(2.0) Music D.J. (SP-011) White
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103614'
(2.0) Music D.J. (SP-006) Orange
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103613'
(2.0) Music D.J. (SP-006) Blue
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103612'
(2.0) Music D.J. (SP-006) Pink
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103621'
(2.0) Music D.J. (SP-012) Blue
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103620'
(2.0) Music D.J. (SP-012) Green
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103619'
(2.0) Music D.J. (SP-012) White
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093080'
(2.1) Music D.J. (DJ-268) Black-Blue
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093079'
(2.1) Music D.J. (DJ-268) Black-Red
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095186'
Music D.J. (M&J-128) Blue
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095187'
Music D.J. (M&J-128) Red
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091324'
Music D.J. (M&J-138) Red
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091327'
Music D.J. (M&J-138) Blue
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091329'
Music D.J. (M&J-138) White
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091345'
Music D.J. (M&J-138) Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099430'
Music D.J. (M&J-158) Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099431'
Music D.J. (M&J-158) Red
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099433'
Music D.J. (M&J-158) Blue
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092819'
(2.1) Music D.J. (SW-201) Red
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092820'
(2.1) Music D.J. (SW-201) Blue
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092821'
(2.1) Music D.J. (SW-201) White
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092822'
(2.1) Music D.J. (SW-201) Black
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092493'
(2.1) 'Music D.J. (M-M9100) +FM,USB
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087259'
(2.1) 'Music D.J. (SA-2100A) +FM,USB
ประกัน 1 ปี
1,305 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087250'
(2.1) 'Music D.J. (M-M200D) +FM,USB
ประกัน 1 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077485'
(2.1) Music D.J. (D918B) + FM,USB Black
ประกัน 1 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077484'
(2.1) Music D.J. (D5309A) + FM,USB Black
ประกัน 1 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 30 บาท

NUBWO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079920'
(2.0) NUBWO MESH (NS010) Green
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079921'
(2.0) NUBWO MESH (NS010) Orange
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079922'
(2.0) NUBWO MESH (NS010) Red
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079925'
(2.0) NUBWO JEDI DIZZE (NS002) Orange
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079923'
(2.0) NUBWO JEDI (DIZZE-NS002) Blue
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079924'
(2.0) NUBWO JEDI (DIZZE-NS002) Green
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079926'
(2.0) NUBWO JEDI (DIZZE-NS002) Red
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079933'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) Green
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079938'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) Pink
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079932'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) Blue
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079911'
(2.0) NUBWO GOBLIN (NS009) Blue
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079912'
(2.0) NUBWO GOBLIN (NS009) Green
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079913'
(2.0) NUBWO GOBLIN (NS009) Pink
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079914'
(2.0) NUBWO GOBLIN (NS009) Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080460'
(2.0) NUBWO SHIELD (NS004) Red
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080462'
(2.0) NUBWO SHIELD (NS004) Yellow
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080459'
(2.0) NUBWO SHIELD (NS004) Black
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088924'
(2.0) NUBWO Acoustica (NS001) Green
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088925'
(2.0) NUBWO Acoustica (NS001) Red
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088926'
(2.0) NUBWO Acoustica (NS001) Yellow
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088970'
(2.0) NUBWO Acoustica (NS001) Blue
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100034'
(2.1) NUBWO SHADOW (NS032) White
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100033'
(2.1) NUBWO SHADOW (NS032) Black
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100035'
(2.1) NUBWO SHADOW (NS032) Red
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100244'
(2.1) NUBWO ASHER (NS-51) Red
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100243'
(2.1) NUBWO ASHER (NS-51) Black
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100242'
(2.1) NUBWO ASHER (NS-51) Yellow
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085989'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) Yellow
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085988'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) Red
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085987'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) Green
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094455'
(2.1) NUBWO ZONIX SHIELD
(NS031) Yellow
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094456'
(2.1) NUBWO ZONIX SHIELD
(NS031) Red
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094454'
(2.1) NUBWO ZONIX SHIELD
(NS031) Black
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 20 บาท

OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082691'
(2.0) OKER (SP-589) Green
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077657'
(2.0) OKER (SP-589) Blue
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077656'
(2.0) OKER (SP-589) Black
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077663'
(2.0) OKER (SP-589) Red
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064225'
(2.0) OKER (SP-6635) Blue
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095532'
(2.0) OKER (M6) Black
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077489'
(2.0) OKER (M3) Black
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085829'
(2.0) OKER (SP-309) Red
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089926'
(2.0) OKER (SP-309) Black/Red
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049038'
(2.0) OKER (SP-858) Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092303'
(2.0) OKER (SP-528) Gold
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092304'
(2.0) OKER (SP-528) Red
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092302'
(2.0) OKER (SP-528) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0026126'
(2.0) OKER (SP-898) White
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0026127'
(2.0) OKER (SP-898) Pink
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0026125'
(2.0) OKER (SP-898) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089513'
(2.1) OKER (SP-835) Blue
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089511'
(2.1) OKER (SP-835) Black
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089512'
(2.1) OKER (SP-835) White
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103180'
(2.0) OKER (M8) Black-Red
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089515'
(2.1) OKER (SP-689) Brown
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089514'
(2.1) OKER (SP-689) Black
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 30 บาท

Tecfon
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089519'
(2.1) Tecfon (SP-878) Black
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089520'
(2.1) Tecfon (SP-878) White
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089521'
(2.1) Tecfon (SP-878) Blue
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089522'
(2.1) Tecfon (SP-878) Red
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 15 บาท

SAAG
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061398'
(2.0) STERNO (242 AC) Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051205'
(2.1) SAAG (Micro) Black/Silver
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080748'
(2.1) SAAG (Multy) + BLUETOOTH, FM,USB Black
ประกัน 1 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070590'
(2.1) SAAG (10S Neutrino) Black
ประกัน 1 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0005971'
(2.1) SAAG (Pentas02) Black
ประกัน 1 ปี
1,115 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080900'
(2.1) SAAG (Prime) + BLUETOOTH, FM,USB Black
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท

TOP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049615'
(2.0) TOP TP-8021 (Black)
ประกัน 6 เดือน
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055712'
TOP T-2020 + FM,USB (Black)
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055713'
TOP T-2020 + FM,USB (Blue)
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055714'
TOP T-2020 + FM,USB (Pink)
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055715'
TOP T-2020 + FM,USB (Silver)
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063936'
TOP T-2030 + FM,USB (Black)
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 15 บาท

AMPLIFIER เครื่องช่วยสอน
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099272'
Music D.J. (K898) +USB,BLUETOOTH,FM Radio
ประกัน 1 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103609'
Music D.J. (M16S) Blue +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103608'
Music D.J. (M16S) Red +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103610'
Music D.J. (M16X) Red +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ประกัน 1 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093507'
Music D.J. (M16B) +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071521'
Music D.J. (700E) +USB, แถม Microphone
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095652'
Music D.J. (M-M16A) +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
ประกัน 1 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099470'
Music D.J. (D8500) Red +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ประกัน 1 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099471'
Music D.J. (D8500) Blue +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ประกัน 1 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099469'
Music D.J. (D8500) Black +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ประกัน 1 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075461'
Music D.J. (M16D) +USB,BLUETOOTH แถม Microphone
ประกัน 1 ปี
2,075 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089398'
Music D.J. (M-M20) +USB, BLUETOOTH แถม Microphone
ประกัน 1 ปี
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 150 บาท

MD-TECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054609'
MD-TECH (SP-07) Black
ประกัน 1 ปี
183 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054611'
MD-TECH (SP-07) Yellow
ประกัน 1 ปี
183 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058361'
MD-TECH (SP-10) Black-Blue
ประกัน 1 ปี
203 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058362'
MD-TECH (SP-10) Black-Red
ประกัน 1 ปี
203 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098615'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black-Red
ประกัน 1 ปี
213 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098614'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black-Blue
ประกัน 1 ปี
213 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 17 บาท