ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012067' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc CPU
พบสินค้า 91 รายการ
AMD TR4
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104427'
CPU AMD Ryzen THREADRIPPER 1900X
ประกัน 3 ปี
22,100 บาท
รวม VAT แล้ว
22,300 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102997'
CPU AMD Ryzen THREADRIPPER 1920X
ประกัน 3 ปี
31,100 บาท
รวม VAT แล้ว
31,300 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102996'
CPU AMD Ryzen THREADRIPPER 1950X
ประกัน 3 ปี
36,650 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 250 บาท

AMD FM2 +
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088193'
CPU AMD Athlon II X4 845 (Quiet cooler)
(STrek)
ประกัน 3 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079235'
CPU AMD Athlon II X4 860K
(Quiet cooler)
ประกัน 3 ปี
1,465 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088746'
CPU AMD Athlon II X4 860K (Quiet cooler)
(STrek)
ประกัน 3 ปี
1,465 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088039'
CPU AMD Athlon II X4 870K
(Quiet cooler)
ประกัน 3 ปี
1,565 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071194'
CPU AMD A8-7600 Black Edition
(STrek)
ประกัน 3 ปี
1,965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080252'
CPU AMD A8-7650K Black Edition
(Quiet cooler)
ประกัน 3 ปี
2,065 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088040'
CPU AMD Athlon II X4 880K
(Quiet cooler)
ประกัน 3 ปี
2,145 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089240'
CPU AMD Athlon II X4 880K (Quiet cooler)
(STrek)
ประกัน 3 ปี
2,145 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084392'
CPU AMD A8-7670K Black Edition
(Quiet cooler)
ประกัน 3 ปี
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,400 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088043'
CPU AMD A10-7860K Black Edition
(Quiet cooler)
ประกัน 3 ปี
3,160 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 30 บาท

AMD FM2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064820'
CPU AMD A4-6300 (STrek)
ประกัน 3 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073885'
CPU AMD A4-7300 (STrek)
ประกัน 3 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 25 บาท

AMD AM3+
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053212'
CPU AMD FX-6300 (STrek)
ประกัน 3 ปี
2,765 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058942'
CPU AMD FX-6300
ประกัน 3 ปี
2,765 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078901'
CPU AMD FX-8320e
ประกัน 3 ปี
3,245 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058938'
CPU AMD FX-8320
ประกัน 3 ปี
3,745 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068918'
CPU AMD FX-9370 (Box,No Fan STrek)
ประกัน 3 ปี
6,540 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 50 บาท

INTEL 1151 Celeron
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092039'
CPU Intel Celeron G3900 (Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092038'
CPU Intel Celeron G3900 (Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100452'
CPU Intel Celeron G3930 (Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095059'
CPU Intel Celeron G3930 (Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 25 บาท

INTEL 1151 Pentium
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085022'
CPU Intel Pentium G4400 (Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
1,665 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095061'
CPU Intel Pentium G4600 (Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
2,625 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 25 บาท

INTEL 1151 CORE i3
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095622'
CPU Intel Core i3 - 7100
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
3,655 บาท
รวม VAT แล้ว
3,700 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095123'
CPU Intel Core i3 - 7100
(Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
3,755 บาท
รวม VAT แล้ว
3,800 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105378'
CPU Intel Core i3 - 8100
(Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
4,345 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095124'
CPU Intel Core i3 - 7300
(Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
5,150 บาท
รวม VAT แล้ว
5,200 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095125'
CPU Intel Core i3 - 7320
(Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
5,540 บาท
รวม VAT แล้ว
5,600 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101057'
CPU Intel Core i3 - 7350K
(Box No Fan Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
5,885 บาท
รวม VAT แล้ว
5,950 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105379'
CPU Intel Core i3 - 8350K
(Box No Fan Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
6,525 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 65 บาท

INTEL 1151 CORE i5
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084135'
CPU Intel Core i5 - 6400
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
5,685 บาท
รวม VAT แล้ว
5,750 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095143'
CPU Intel Core i5 - 7400
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
5,705 บาท
รวม VAT แล้ว
5,770 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081875'
CPU Intel Core i5 - 6400
(Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
5,785 บาท
รวม VAT แล้ว
5,850 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095126'
CPU Intel Core i5 - 7400
(Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
5,805 บาท
รวม VAT แล้ว
5,870 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081876'
CPU Intel Core i5 - 6500
(Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
6,465 บาท
รวม VAT แล้ว
6,530 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086041'
CPU Intel Core i5 - 6500
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
6,585 บาท
รวม VAT แล้ว
6,650 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095144'
CPU Intel Core i5 - 7500
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
6,655 บาท
รวม VAT แล้ว
6,670 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095127'
CPU Intel Core i5 - 7500
(Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
6,695 บาท
รวม VAT แล้ว
6,770 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095145'
CPU Intel Core i5 - 7600
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
7,325 บาท
รวม VAT แล้ว
7,400 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095128'
CPU Intel Core i5 - 7600
(Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
7,715 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095129'
CPU Intel Core i5 - 7600K
(Box No Fan Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
8,410 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 80 บาท

INTEL 1151 CORE i7
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086039'
CPU Intel Core i7 - 6700
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
9,890 บาท
รวม VAT แล้ว
10,000 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095146'
CPU Intel Core i7 - 7700
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
10,190 บาท
รวม VAT แล้ว
10,300 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095130'
CPU Intel Core i7 - 7700
(Box Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
10,380 บาท
รวม VAT แล้ว
10,490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095131'
CPU Intel Core i7 - 7700K
(Box No Fan Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
11,690 บาท
รวม VAT แล้ว
11,800 บาท
ประหยัด 110 บาท

INTEL 1150 CORE i5
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067325'
CPU Intel Core i5 - 4460
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
6,100 บาท
รวม VAT แล้ว
6,150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066800'
CPU Intel Core i5 - 4590
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
6,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 100 บาท

INTEL 2011 CORE i7
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090267'
CPU Intel Core i7 - 6800K
(Box No Fan Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
14,750 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091008'
CPU Intel Core i7 - 6850K
(Box No Fan Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
19,250 บาท
รวม VAT แล้ว
19,500 บาท
ประหยัด 250 บาท

INTEL 1150 CORE i7
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067841'
CPU Intel Core i7 - 4790
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี Imported
10,840 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 150 บาท

INTEL 1155 CORE i3
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047065'
CPU Intel Core i3 - 2130
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051407'
CPU Intel Core i3 - 3240
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี Imported
2,730 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 60 บาท

INTEL 1155 Pentium
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054073'
CPU Intel Pentium G2010 (Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058339'
CPU Intel Pentium G2030 (Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
1,565 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 25 บาท

INTEL 1155 CORE i5
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055452'
CPU Intel Core i5 - 2400S
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,440 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051462'
CPU Intel Core i5 - 3330
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
4,210 บาท
รวม VAT แล้ว
4,270 บาท
ประหยัด 60 บาท

INTEL 775 Pentium
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0043305'
CPU Intel Pentium E6500 (Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 35 บาท

INTEL 775 Core2 Duo
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0043289'
CPU Intel Core2 Duo E7500
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047555'
CPU Intel Core2 Duo E8400
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045539'
CPU Intel Core2 Duo E8500
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 30 บาท

INTEL 775 Core2 Quad
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045295'
CPU Intel Core2 Quad Q6600
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี Imported
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047167'
CPU Intel Core2 Quad Q8200
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046090'
CPU Intel Core2 Quad Q9300
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี Imported
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086515'
CPU Intel Core2 Quad Q9400
(Box-Fan Next)
ประกัน 3 ปี
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 60 บาท

AMD AM4
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105549'
CPU AMD A6-9500e (STrek)
ประกัน 3 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105548'
CPU AMD A6-9500 (STrek)
ประกัน 3 ปี
2,140 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102643'
CPU AMD Ryzen3 1200
ประกัน 3 ปี
3,340 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102679'
CPU AMD Ryzen3 1200 (STrek)
ประกัน 3 ปี
3,340 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102644'
CPU AMD Ryzen3 1300X
ประกัน 3 ปี
4,580 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102680'
CPU AMD Ryzen3 1300X (STrek)
ประกัน 3 ปี
4,580 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099089'
CPU AMD Ryzen5 1400
ประกัน 3 ปี
5,275 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099331'
CPU AMD Ryzen5 1400 (STrek)
ประกัน 3 ปี
5,275 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099091'
CPU AMD Ryzen5 1500X
ประกัน 3 ปี
6,515 บาท
รวม VAT แล้ว
6,600 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099332'
CPU AMD Ryzen5 1500X (STrek)
ประกัน 3 ปี
6,515 บาท
รวม VAT แล้ว
6,600 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099090'
CPU AMD Ryzen5 1600
ประกัน 3 ปี
7,090 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099333'
CPU AMD Ryzen5 1600 (STrek)
ประกัน 3 ปี
7,090 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099092'
CPU AMD Ryzen5 1600X
ประกัน 3 ปี
8,375 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099334'
CPU AMD Ryzen5 1600X (STrek)
ประกัน 3 ปี
8,375 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097743'
CPU AMD Ryzen7 1700
ประกัน 3 ปี
11,550 บาท
รวม VAT แล้ว
11,800 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097058'
CPU AMD Ryzen7 1700 (STrek)
ประกัน 3 ปี
11,550 บาท
รวม VAT แล้ว
11,800 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097057'
CPU AMD Ryzen7 1700X (Box,No Fan STrek)
ประกัน 3 ปี
13,725 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 175 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097745'
CPU AMD Ryzen7 1800X (Box,No Fan )
ประกัน 3 ปี
17,700 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097056'
CPU AMD Ryzen7 1800X (Box,No Fan STrek)
ประกัน 3 ปี
17,500 บาท
รวม VAT แล้ว
17,700 บาท
ประหยัด 200 บาท

INTEL 2066 CORE i7
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101866'
CPU Intel Core i7 - 7740X
(Box No Fan Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
12,350 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101865'
CPU Intel Core i7 - 7800X
(Box No Fan Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
13,550 บาท
รวม VAT แล้ว
13,700 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101864'
CPU Intel Core i7 - 7820X
(Box No Fan Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
20,800 บาท
รวม VAT แล้ว
21,000 บาท
ประหยัด 200 บาท

INTEL 2066 CORE i5
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101867'
CPU Intel Core i5 - 7640X
(Box No Fan Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 100 บาท

INTEL 2066 CORE i9
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101863'
CPU Intel Core i9 - 7900X
(Box No Fan Ingram/Synnex)
ประกัน 3 ปี
34,750 บาท
รวม VAT แล้ว
35,000 บาท
ประหยัด 250 บาท