ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '009350' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Sound Card
พบสินค้า 19 รายการ
Internal
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0033534'
Sound ESS 4-Channels
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0004468'
Sound YAMAHA 4-Channels
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071909'
Sound ASUS XONAR DGX
ประกัน 1 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069916'
Sound Creative Blaster Audigy FX
ประกัน 1 ปี
1,275 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069917'
Sound Creative Blaster Audigy RX
ประกัน 1 ปี
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 25 บาท

External
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0018706'
Sound Virtual 5.1
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0018707'
Sound Virtual 7.1
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067329'
Sound Virtual 8.1
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073524'
Sound Virtual 7.1 Steel (คละสี)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094509'
Sound Virtual 8.1 Piano
ประกัน 1 ปี
128 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055448'
Sound Virtual 7.1 (PD560)
ประกัน 1 ปี
138 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076638'
Sound Creative USB Play2
ประกัน 1 ปี
775 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102087'
Sound Creative USB Play3
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094448'
Sound Creative Blaster G1
ประกัน 1 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045893'
Sound Creative X-FI Surround 5.1Pro
ประกัน 1 ปี
2,165 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073596'
Sound Creative OMNI Surround 5.1
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077781'
Sound Creative Blaster E3
ประกัน 1 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077032'
Sound Creative Blaster R3
ประกัน 1 ปี
3,625 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077764'
Sound Creative Blaster E5
ประกัน 1 ปี
6,265 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 125 บาท