ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '002797' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc กล้องเว็บแคม
พบสินค้า 3 รายการ
TECFON
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0027940'
Webcam TECFON (W-025) Silver
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท

OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036427'
Webcam OKER (088)
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0021433'
Webcam OKER (177) Black
ประกัน 1 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 35 บาท