ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012102' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Projector
พบสินค้า 98 รายการ
Screen Razr
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103859'
Motorized Screen Razr EMW-V100
(100'') 4:3
ประกัน 3 ปี
6,700 บาท
รวม VAT แล้ว
6,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103858'
Motorized Screen Razr EMW-V120
(120'') 4:3
ประกัน 3 ปี
8,000 บาท
รวม VAT แล้ว
8,200 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064758'
Motorized Screen Razr EMW-V150
(150'') 4:3
ประกัน 3 ปี
16,200 บาท
รวม VAT แล้ว
16,700 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0059103'
Motorized Screen Razr EMW-V200
(200'') 4:3
ประกัน 3 ปี
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

Screen acer
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047720'
Wall Screen acer (70X70'')
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท

Projector Acer
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099985'
Projector acer X117H
ประกัน 2 ปี
10,300 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095816'
Projector acer X117H
ประกัน 2 ปี
10,700 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103335'
Projector acer P1150
ประกัน 2 ปี
13,450 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100993'
Projector acer X127H
ประกัน 2 ปี
13,700 บาท
รวม VAT แล้ว
14,200 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103336'
Projector acer P1250
ประกัน 2 ปี
16,150 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081432'
Projector acer P1285B
ประกัน 2 ปี
18,000 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102478'
Projector acer X1226H
ประกัน 2 ปี
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102479'
Projector acer X1326WH
ประกัน 2 ปี
21,150 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086829'
Projector acer X1278H
ประกัน 2 ปี
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093806'
Projector acer H6517ABD
ประกัน 2 ปี
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102356'
Projector acer A1500
ประกัน 2 ปี
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท

Projector BenQ
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078998'
Projector BenQ MS506
ประกัน 2 ปี
8,700 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091362'
Projector BenQ MS527
ประกัน 2 ปี
9,650 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082966'
Projector BenQ MX507
ประกัน 2 ปี
10,550 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104201'
Projector BenQ MS531
ประกัน 2 ปี
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
12,700 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102958'
Projector BenQ MX532
ประกัน 2 ปี
15,400 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102960'
Projector BenQ MW533
ประกัน 2 ปี
18,400 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089791'
Projector BenQ MW529
ประกัน 2 ปี
19,100 บาท
รวม VAT แล้ว
19,600 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102961'
Projector BenQ MH534
ประกัน 2 ปี
25,200 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101392'
Projector BenQ MX704
ประกัน 2 ปี
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

Projector CASIO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096595'
Projector CASIO XJ-F100W
ประกัน 3 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093380'
Projector CASIO XJ-A257 By Order
ประกัน 3 ปี
42,900 บาท
รวม VAT แล้ว
45,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท

Projector Dell
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066275'
Projector Dell 4320
ประกัน 2 ปี
33,400 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 500 บาท

Projector Epson
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082270'
Projector Epson EB S04
ประกัน 2 ปี
10,650 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088737'
Projector Epson EB S04
ประกัน 2 ปี
11,650 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082467'
Projector Epson EB S31
ประกัน 2 ปี
12,550 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105525'
Projector Epson EB X04
ประกัน 2 ปี
14,500 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086447'
Projector Epson EB X04
ประกัน 2 ปี
15,400 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082579'
Projector Epson EB X31
ประกัน 2 ปี
19,150 บาท
รวม VAT แล้ว
19,800 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082466'
Projector Epson EB X36
ประกัน 2 ปี
22,150 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105526'
Projector Epson EB X041
ประกัน 2 ปี
23,050 บาท
รวม VAT แล้ว
23,800 บาท
ประหยัด 750 บาท

Projector GYGAR
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096456'
Projector GYGAR B40
ประกัน 2 ปี
30,150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094541'
Projector GYGAR B50
ประกัน 2 ปี
44,450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Screen Gygar
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053827'
Wall Screen GYGAR (70X70'') 4:3
ประกัน 1 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053825'
Tripod Screen GYGAR (70x70)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053829'
Wall Screen GYGAR (120'') 4:3
ประกัน 1 ปี
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053828'
Wall Screen GYGAR (100'') 4:3
ประกัน 1 ปี
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053824'
Tripod Screen GYGAR (100'') 4:3
ประกัน 1 ปี
3,450 บาท
รวม VAT แล้ว
3,600 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053831'
Motorized Screen GYGAR (100") 4:3
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053833'
Motorized Screen GYGAR (120") 4:3
ประกัน 1 ปี
5,250 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053826'
Tripod Screen GYGAR (120'') 4:3
ประกัน 1 ปี
5,650 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053834'
Tripod Screen GYGAR (100'') 16:9
ประกัน 1 ปี
6,750 บาท
รวม VAT แล้ว
6,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062994'
Tripod Screen GYGAR (150'') 4:3
ประกัน 1 ปี
9,550 บาท
รวม VAT แล้ว
9,800 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053832'
Motorized Screen GYGAR (150") 4:3
ประกัน 1 ปี
12,300 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055213'
Motorized Screen GYGAR (200") 4:3
ประกัน 1 ปี
26,050 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 850 บาท

Screen Screenboy
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083963'
Wall Screen Screenboy (70x70)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083966'
Tripod Screen Screenboy (70x70)
ประกัน 1 ปี
1,945 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083965'
Wall Screen Screenboy (120'') 4:3
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062527'
Wall Screen Screenboy (150'') 4:3
ประกัน 1 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083968'
Motorized Screen Screenboy
(100") 4:3
ประกัน 1 ปี
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064823'
Motorized Screen Screenboy
(150") 4:3
ประกัน 1 ปี
12,300 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090558'
Motorized Screen Screenboy
(240") 4:3 By Order 1วัน
ประกัน 1 ปี
55,500 บาท
รวม VAT แล้ว
58,000 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090559'
Motorized Screen Screenboy
(300") 4:3 By Order 1วัน
ประกัน 1 ปี
91,500 บาท
รวม VAT แล้ว
99,000 บาท
ประหยัด 7,500 บาท

Screen Vertex
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044686'
Wall Screen Vertex (70x70)
ประกัน 1 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056967'
Tripod Screen Vertex (70x70) 1:1
ประกัน 1 ปี
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 295 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090553'
Wall Screen Vertex (100'') 16:9
ประกัน 1 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052580'
Wall Screen Vertex (120'') 4:3
ประกัน 1 ปี
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089956'
Wall Screen Vertex (120'') 16:9
ประกัน 1 ปี
3,475 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 425 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049342'
Tripod Screen Vertex (100'') 4:3
ประกัน 1 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096621'
Wall Screen Vertex (120'') 16:10
ประกัน 1 ปี
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047245'
Tripod Screen Vertex (120'') 4:3
ประกัน 1 ปี
4,650 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052581'
Motorized Screen Vertex (100") 4:3
ประกัน 3 ปี
7,150 บาท
รวม VAT แล้ว
7,400 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050565'
Motorized Screen Vertex (120") 4:3
ประกัน 3 ปี
8,450 บาท
รวม VAT แล้ว
8,700 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085161'
Motorized Screen Vertex (100") 16:9
ประกัน 3 ปี
9,250 บาท
รวม VAT แล้ว
9,500 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051383'
Tripod Screen Vertex (150") 4:3
ประกัน 1 ปี
10,550 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095640'
Motorized Screen Vertex (120") 16:10
ประกัน 3 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051003'
Motorized Screen Vertex (150") 4:3
ประกัน 3 ปี
16,700 บาท
รวม VAT แล้ว
17,200 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102647'
Motorized Screen Vertex (180") 4:3
ประกัน 3 ปี
27,400 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053576'
Motorized Screen Vertex (200'') 4:3
ประกัน 3 ปี
30,900 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101781'
Motorized Screen Vertex (240") 4:3 By Order
ประกัน 1 ปี
69,800 บาท
รวม VAT แล้ว
78,800 บาท
ประหยัด 9,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089788'
Motorized Screen Vertex (250'') 4:3 By Order
ประกัน 3 ปี
109,500 บาท
รวม VAT แล้ว
113,000 บาท
ประหยัด 3,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090556'
Motorized Screen Vertex (300'') 4:3 By Order
ประกัน 3 ปี
140,000 บาท
รวม VAT แล้ว
145,000 บาท
ประหยัด 5,000 บาท

Interactive Board
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075513'
Interactive board Siamtech EL-85 By Order 7วัน
ประกัน 1 ปี
52,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Accessories
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103286'
HANGER Vertex LHG 06 (Size 43-65cm) Black
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055262'
HANGER Gygar PC (43-65cm) White
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098474'
HANGER Vertex LHG 02E (Size 43-65cm) Black
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085532'
Laser Pointer OKER P002 White
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056215'
Laser Pointer OKER P002 Red
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082283'
Laser Pointer OKER P001 Brow
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102193'
Laser Pointer MicroPack WPM 06
ประกัน 1 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099163'
Laser Pointer MicroPack WPM 03
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056179'
Laser Pointer Targus AMP13AP
ประกัน 3 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080203'
Laser Pointer Targus AMP09AP
ประกัน 3 ปี
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088105'
Remote Control RC-310RFIR Vertex
ประกัน 1 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094422'
Remote Control RC-320S Screenboy
ประกัน 1 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052496'
Laser Pointer Logitech R400
ประกัน 3 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065535'
ขาตั้งสำหรับ Projector Vertex
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072993'
Laser Pointer Targus MP21AP
ประกัน 3 ปี
1,615 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102197'
Laser Pointer MicroPack WPM 08 Air
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041705'
Laser Pointer Logitech R800
ประกัน 3 ปี
2,580 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083197'
Wireless Dongle USB EPSON Elpap10
ประกัน 1 ปี
3,425 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 475 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076771'
Wireless Dongle USB EPSON Elpap07
ประกัน 1 ปี
3,425 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 475 บาท

Screen Lumira
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086083'
Wall Screen Lumira (70x70'') 1:1
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 100 บาท