ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010130' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Monitor
พบสินค้า 116 รายการ
LED 18.5"
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088940'
LED 18.5'' AOC E970SWNL/67
ประกัน 3 ปี
2,210 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090332'
LED 18.5'' ACER EB192Qb
ประกัน 3 ปี
2,225 บาท
รวม VAT แล้ว
2,239 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097740'
LED 18.5'' LG 19M38A-B
ประกัน 3 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069037'
LED 18.5'' PHILIPS 193V5LSB2/97
ประกัน 3 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,430 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087662'
LED 18.5'' SAMSUNG LS19F350HNEXXT
ประกัน 3 ปี
2,635 บาท
รวม VAT แล้ว
2,670 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084740'
LED 18.5'' DELL E1916HV
ประกัน 3 ปี
2,755 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 35 บาท

LED 19.5"
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076176'
LED 19.5'' ACER S200HQLHb
ประกัน 3 ปี
2,600 บาท
รวม VAT แล้ว
2,630 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092990'
LED 19.5'' LG 20MP48A-P (IPS)
ประกัน 3 ปี
2,655 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104930'
LED 19.5'' BENQ GL2070 (DVI)
ประกัน 3 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099093'
LED 19.5'' AOC I2080SW (IPS)
ประกัน 3 ปี
2,705 บาท
รวม VAT แล้ว
2,740 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095937'
LED 19.5'' ACER G206HQLCbd
(DVI)
ประกัน 3 ปี
2,755 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094355'
LED 19.5'' PHILIPS 206V6QSB6/97
(IPS)
ประกัน 3 ปี
2,755 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088223'
LED 19.5'' HP 20KD (DVI)
ประกัน 3 ปี
2,755 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072714'
LED 19.5'' SAMSUNG LS20D300NH/XT
ประกัน 3 ปี
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082751'
LED 19.5'' DELL E2016HV
ประกัน 3 ปี
3,055 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 35 บาท

LED 21.5"
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065634'
LED 21.5'' PHILIPS 223V5LSB2/00
(DVI, B)
ประกัน 3 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090734'
LED 21.5'' LENOVO LI2215s
ประกัน 3 ปี
3,035 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064234'
LED 21.5'' ACER S220HQLBbd
(DVI)
ประกัน 3 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102420'
LED 21.5'' BENQ GW2270H (HDMI)
ประกัน 3 ปี
3,260 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105601'
LED 21.5'' AOC E2270SWHN (HDMI)
ประกัน 3 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095178'
LED 21.5'' AOC I2280SWDN
(DVI, IPS)
ประกัน 3 ปี
3,340 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074738'
LED 21.5'' LG 22M47D-P (DVI)
ประกัน 3 ปี
3,530 บาท
รวม VAT แล้ว
3,570 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080977'
LED 21.5'' ACER K222HQLCbid
(DVI, HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
3,540 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089137'
LED 21.5'' SAMSUNG LS22F350FHE
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
3,650 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105258'
LED 21.5'' ASUS VE228TR (DVI)
ประกัน 3 ปี
3,650 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087425'
LED 21.5'' LG 22MP48HQ-P
(HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
3,710 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095620'
LED 21.5'' AOC I2279VWHE (HDMI)
ประกัน 3 ปี
3,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102157'
LED 21.5'' AOC I2281FWH (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
3,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099318'
LED 21.5'' HP 22ES (HDMI)
ประกัน 3 ปี
3,945 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086954'
LED 21.5'' PHILIPS 227E7QDSB
(DVI, HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
4,100 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085339'
LED 21.5'' DELL S2216H (HDMI, B)
ประกัน 3 ปี
4,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 150 บาท

LED 20.7"
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088944'
LED 20.7'' AOC E2180SWN
ประกัน 3 ปี
2,655 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086385'
LED 20.7'' PHILIPS 216V6LHSB2/00
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
2,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 30 บาท

LED 23"
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103133'
LED 23.8'' ACER R240HY Abidx
(DVI, HDMI)
ประกัน 3 ปี
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100394'
LED 23.6'' ACER K242HQLBbid
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
3,980 บาท
รวม VAT แล้ว
4,050 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088943'
LED 23'' AOC I2381FH (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077246'
LED 23.6'' PHILIPS 243V5QHSBA/00
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
4,155 บาท
รวม VAT แล้ว
4,230 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102932'
LED 23'' BENQ VZ2350HM (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
4,250 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086356'
LED 23'' AOC I2379VHE (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
4,300 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105024'
LED 23'' LG 23MP48HQ-P (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099983'
LED 23.6'' ACER KG241Qbmiix
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
4,510 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087367'
LED 23'' ACER R231bid (DVI, HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098241'
LED 23.8'' HP 24es (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
4,745 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086950'
LED 23.6'' PHILIPS 246E7QDSB
(DVI, HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
4,750 บาท
รวม VAT แล้ว
4,840 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092432'
LED 23.6'' PHILIPS 246E7QDSW
(DVI, HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
4,750 บาท
รวม VAT แล้ว
4,840 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091368'
LED 23'' LG 23MP68VQ-P (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
4,900 บาท
รวม VAT แล้ว
4,950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087035'
LED 23.6'' DELL SE2417HG
ประกัน 3 ปี
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099136'
LED 23'' DELL S2318H (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
6,375 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087032'
LED 23.8'' DELL U2417H (IPS)
ประกัน 3 ปี
9,450 บาท
รวม VAT แล้ว
9,600 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089046'
LED 23.8'' DELL P2415Q (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
18,750 บาท
รวม VAT แล้ว
19,200 บาท
ประหยัด 450 บาท

LED 22"
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082034'
LED 22'' DELL E2216HV
ประกัน 3 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099135'
LED 22'' DELL S2218H (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
5,900 บาท
รวม VAT แล้ว
5,950 บาท
ประหยัด 50 บาท

LED 24"
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101337'
LED 24'' Viewsonic VA2407H
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067593'
LED 24'' ACER K242HLbd (DVI)
ประกัน 3 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092947'
LED 24'' AOC E2470SWH (HDMI)
ประกัน 3 ปี
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086153'
LED 24'' BENQ GW2470H (HDMI)
ประกัน 3 ปี
4,225 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089343'
LED 24'' SAMSUNG LS24F350FHE
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
4,625 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092390'
LED 24'' BENQ RL2455 (DVI, HDMI)
ประกัน 3 ปี
5,140 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089526'
LED 24'' SAMSUNG LC24F390FHEXXT
(HDMI) CURVE
ประกัน 3 ปี
5,715 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092267'
LED 24" BENQ XL2411 (DVI, HDMI)
ประกัน 3 ปี
9,540 บาท
รวม VAT แล้ว
9,690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098096'
LED 24'' SAMSUNG LC24FG70FQEXXT
(HDMI) CURVE
ประกัน 3 ปี
11,350 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098807'
LED 24.5'' ACER XB252Qbmiprz
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
15,715 บาท
รวม VAT แล้ว
15,990 บาท
ประหยัด 275 บาท

LED 27"
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104213'
LED 27'' PHILIPS 276E7QDSW/00
(HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
6,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092486'
LED 27'' BENQ EW2775ZH (HDMI)
ประกัน 3 ปี
6,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092948'
LED 27'' AOC I2781FH (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
7,240 บาท
รวม VAT แล้ว
7,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093248'
LED 27'' ACER RT270bid (DVI, HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
7,405 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099319'
LED 27'' HP 27ES (HDMI)
ประกัน 3 ปี
7,690 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104692'
LED 27'' LG 27MP59G-P (DVI, HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
8,750 บาท
รวม VAT แล้ว
8,850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101335'
LED 27'' ACER ED273wmidx
(HDMI) CURVE
ประกัน 3 ปี
8,780 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093920'
LED 27'' DELL SE2717H (IPS)
ประกัน 3 ปี
8,825 บาท
รวม VAT แล้ว
9,000 บาท
ประหยัด 175 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090678'
LED 27'' SAMSUNG LC27F591FDEXXT
(HDMI, SPK) CURVE
ประกัน 3 ปี
9,495 บาท
รวม VAT แล้ว
9,800 บาท
ประหยัด 305 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099138'
LED 27'' DELL S2718H (HDMI, B)
ประกัน 3 ปี
12,150 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101336'
LED 27'' ACER XB272bmiprz
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
17,240 บาท
รวม VAT แล้ว
17,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103535'
LED 27'' BENQ BL2711U (DVI, HDMI, IPS, 4K) B
ประกัน 3 ปี
17,400 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086693'
LED 27'' DELL S2716DG (HDMI)
ประกัน 3 ปี
22,290 บาท
รวม VAT แล้ว
22,790 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099139'
LED 27'' DELL S2718D (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
22,300 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102211'
LED 27'' ACER PREDATOR Z271Tbmiphzx
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
23,300 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 600 บาท

LED 25"
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100851'
LED 25'' ACER KG251Qbiix (HDMI)
ประกัน 3 ปี
5,050 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087297'
LED 25'' ACER R251bid (DVI, HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
5,930 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087030'
LED 25'' DELL UP2516D (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
18,200 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102303'
LED 25" BENQ XL2540 (HDMI)
ประกัน 3 ปี
21,050 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 850 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102926'
LED 25'' DELL Alienware AW2518H
(HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
25,550 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 350 บาท

LED 32"
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103084'
LED 32'' AOC I3294VWH/67
(HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
7,890 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101559'
LED 32'' SAMSUNG LS32F351FUEXXT
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
8,625 บาท
รวม VAT แล้ว
8,690 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093491'
LED 32'' LG 32MP58HQ-S (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
8,785 บาท
รวม VAT แล้ว
8,850 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098019'
LED 32'' PHILIPS 323E7QDAA/00
(HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
8,930 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102210'
LED 32'' ACER ED322Qwmidx
(DVI, HDMI) CURVE
ประกัน 3 ปี
11,250 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089853'
LED 32'' SAMSUNG LC32F391FWEXXT
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
12,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093665'
LED 32'' AOC AG322FCX (HDMI)
ประกัน 3 ปี
15,650 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102675'
LED 32'' PHILIPS 328C7QJSG/67
(HDMI)
ประกัน 3 ปี
18,750 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 150 บาท

Monitor (Rebuilt)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079729'
LCD Square 17'' (Rebuilt, 1-3 Dot) NEC
(B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045371'
LCD Square 17'' (Rebuilt, 1-3 Dot) FUJITSU
(B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086411'
LCD Square 17'' (Rebuilt, 1-3 Dot) ACER
(B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061353'
LCD Square 17'' (Rebuilt, 1-3 Dot) HP
(S/B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058125'
LCD Square 17'' (Rebuilt, 1-3 Dot) HP
(B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048996'
LCD Square 17'' (Rebuilt, 1-3 Dot) DELL
(B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076977'
LCD Square 19'' (Rebuilt, 1-3 Dot) FUJITSU
(B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050297'
LCD Square 19'' (Rebuilt, 1-3 Dot) NEC
(SPK, B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,730 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103327'
LCD 19'' (Rebuilt, 1-3 Dot) FUJISU
(SPK, B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,800 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081397'
LCD Square 19'' (Rebuilt, 1-3 Dot) HP
(B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080606'
LCD Square 19'' (Rebuilt, 1-3 Dot) DELL
(B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,880 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103328'
LCD 22'' (Rebuilt, 1-3 Dot) FUJISU
(SPK, B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102036'
LCD Square 24'' (Rebuilt, 1-3 Dot) FUJITSU
(DVI, SPK, B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103325'
LCD 24'' (Rebuilt, 1-3 Dot) FUJISU
(HDMI, SPK, B) คละ Model
ประกัน 1 ปี
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 40 บาท

LED 34"
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100409'
LED 34'' LG 34UC79G-B CURVE
ประกัน 3 ปี
23,140 บาท
รวม VAT แล้ว
23,490 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089489'
LED 34'' ACER PREDATOR X34Abmiphz
(HDMI) CURVE
ประกัน 3 ปี
37,200 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 700 บาท

LED 29"
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101046'
LED 29'' LG 29UM59A-P (HDMI, IPS)
ประกัน 3 ปี
7,690 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 100 บาท

ขาตั้ง
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067564'
ขาตั้ง Dual LCD Screen (6320B, แนวน
อน)
ประกัน 1 ปี
3,155 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067563'
ขาตั้ง Tripple LCD Screen (6330B)
ประกัน 1 ปี
3,495 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 195 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067596'
ขาตั้ง Six LCD Screen (6340B)
ประกัน 1 ปี
6,125 บาท
รวม VAT แล้ว
6,250 บาท
ประหยัด 125 บาท

LED 28''
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100849'
LED 28'' BENQ GC2870H (HDMI)
ประกัน 3 ปี
6,340 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084096'
LED 28'' PHILIPS 288P6LJEB/00
(HDMI, DVI, B)
ประกัน 3 ปี
14,550 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 350 บาท

Monitor (Entry)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099984'
LED Square 17'' ABISU (HDMI)
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100463'
LED Square 19'' ABISU (HDMI)
ประกัน 3 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,940 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103323'
LED 19'' ABISU (HDMI+SPK) B
ประกัน 3 ปี
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 30 บาท

LED 35''
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086290'
LED 35'' ACER PREDATOR Z35bmiphz
(HDMI) CURVE
ประกัน 3 ปี
32,400 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 500 บาท