ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '008878' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Flash Drive
พบสินค้า 102 รายการ
Mobile Flash Drive / Dual USB Drive
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093845'
16GB 'Sandisk' (GAM46) Black 'Android'
ประกัน 5 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093836'
16GB 'Sandisk' (G46) Black 'Android'
ประกัน 5 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074558'
16GB 'Kingston' (DTDUO3) 'Micro USB'
ประกัน 5 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093870'
32GB 'Sandisk' (GAM46W) White 'Android'
ประกัน 5 ปี
421 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093846'
32GB 'Sandisk' (GAM46) Black 'Android'
ประกัน 5 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093843'
32GB 'Sandisk' (G46) Black 'Android'
ประกัน 5 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084747'
32GB 'Kingston' (DTDUO3C) 'USB3.1, Type-C'
ประกัน 5 ปี
494 บาท
รวม VAT แล้ว
499 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093841'
64GB 'Sandisk' (G46) Black 'Android'
ประกัน 5 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
725 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074560'
64GB 'Kingston' (DTDUO3) 'Micro USB'
ประกัน 5 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
835 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084748'
64GB 'Kingston' (DTDUO3C) 'USB3.1, Type-C'
ประกัน 5 ปี
915 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093840'
128GB 'Sandisk' (G46) Black 'Android'
ประกัน 5 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 40 บาท

Flash Drive 8 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077147'
8GB 'Toshiba' (HAYABUSA) White
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055509'
8GB 'Apacer' (AH328) Silver
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070806'
8GB 'Apacer' (AH333) Black
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070807'
8GB 'Apacer' (AH333) White
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041137'
8GB 'Apacer' (AH325) Black
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066803'
8GB 'Apacer' (AH326) white
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066802'
8GB 'Apacer' (AH326) Black
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050557'
8GB 'Apacer' (AH223) white
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070808'
8GB 'Apacer' (AH334) Pink
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070809'
8GB 'Apacer' (AH334) Blue
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073655'
8GB 'Apacer' (AH332) Yellow
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066797'
8GB 'Apacer' (AH322) Black
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0021921'
8GB 'Apacer' (AH321) Red
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท

Flash Drive 16 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071344'
16GB 'Apacer' (AH333) White
Life time
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071343'
16GB 'Apacer' (AH333) Black
Life time
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058422'
16GB 'SanDisk' CRUZER BLADE
(SDCZ50)
ประกัน 5 ปี
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088561'
16GB 'SanDisk' CRUZER EDGE
(SDCZ51) Blue
ประกัน 5 ปี
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058180'
16GB 'SanDisk' CRUZER EDGE
(SDCZ51)
ประกัน 5 ปี
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077149'
16GB 'Toshiba' (HAYABUSA) White
ประกัน 5 ปี
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042253'
16GB 'Apacer' (AH332) Purple
Life time
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073178'
16GB 'Apacer' (AH322) Black
Life time
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050709'
16GB 'Apacer' (AH328) Silver
Life time
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066806'
16GB 'Apacer' (AH326) White
Life time
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066804'
16GB 'Apacer' (AH326) Black
Life time
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041686'
16GB 'Apacer' (AH321) Red
Life time
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071345'
16GB 'Apacer' (AH334) Pink
Life time
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071346'
16GB 'Apacer' (AH334) Blue
Life time
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073669'
16GB 'SanDisk' CRUZER BLADE
(SDCZ50C) White
ประกัน 5 ปี
176 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 3 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058317'
16GB 'SanDisk' CRUZER SWITCH
(SDCZ52)
ประกัน 5 ปี
176 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 3 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099240'
16GB 'Toshiba' (YAMABIKO U203)
ประกัน 5 ปี
181 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054109'
16GB 'Kingston' (DTSE9H)
ประกัน 5 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073689'
16GB 'SanDisk' CRUZER GLIDE
(SDCZ60)
ประกัน 5 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092768'
16GB 'Kingston' (DT50) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
201 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061417'
16GB 'Kingston' (DT100G3) 'USB 3.0' '
ประกัน 5 ปี
201 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065430'
16GB 'Kingston' (DTIG4) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073695'
16GB 'SanDisk' CRUZER FORCE
(SDCZ71)
ประกัน 5 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091871'
16GB 'Toshiba' (U303) White
ประกัน 5 ปี
213 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079737'
16GB 'Kingston' (DTSE9G2) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 5 บาท

Flash Drive 32 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058955'
32GB 'Apacer' (AH223) White
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058956'
32GB 'Apacer' (AH321) Red
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058958'
32GB 'Apacer' (AH325) Black
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058959'
32GB 'Apacer' (AH326) White
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072642'
32GB 'Apacer' (AH326) Black
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073651'
32GB 'Apacer' (AH328) Silver
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072644'
32GB 'Apacer' (AH334) Pink
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072643'
32GB 'Apacer' (AH334) Blue
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072645'
32GB 'Apacer' (AH333) Balck
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072646'
32GB 'Apacer' (AH333) White
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077150'
32GB 'Toshiba' (HAYABUSA) White
ประกัน 5 ปี
308 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099241'
32GB 'Toshiba' (YAMABIKO U203)
ประกัน 5 ปี
308 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073670'
32GB 'SanDisk' CRUZER EDGE
(SDCZ51)
ประกัน 5 ปี
312 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073666'
32GB 'SanDisk' CRUZER BLADE
(SDCZ50)
ประกัน 5 ปี
312 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073676'
32GB 'SanDisk' CRUZER SWITCH
(SDCZ52)
ประกัน 5 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073690'
32GB 'SanDisk' CRUZER GLIDE
(SDCZ60)
ประกัน 5 ปี
348 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091872'
32GB 'Toshiba' (U303) White
ประกัน 5 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095552'
32GB 'SanDisk' CRUZER GLIDE
(SDCZ600) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
363 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092530'
32GB 'Toshiba' (HAYABUSA) USB 3.0 White
ประกัน 5 ปี
373 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058932'
32GB 'Kingston' (DTSE9H)
ประกัน 5 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064570'
32GB 'Kingston' (DTIG4) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092769'
32GB 'Kingston' (DT50) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
413 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061418'
32GB 'Kingston' (DT100G3) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
413 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073362'
32GB 'Kingston' (DTM30) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080547'
32GB 'Kingston' (DTSE9G2) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
509 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 11 บาท

Flash Drive 64 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074176'
64GB 'Apacer' (AH334) Pink
Life time
510 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074178'
64GB 'Apacer' (AH333) White
Life time
510 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074175'
64GB 'Apacer' (AH334) Blue
Life time
510 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074177'
64GB 'Apacer' (AH333) Black
Life time
510 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099242'
64GB 'Toshiba' (YAMABIKO U203)
ประกัน 5 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
545 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092529'
64GB 'Toshiba' (HAYABUSA) White
ประกัน 5 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093706'
64GB 'Toshiba' (U303) White 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073671'
64GB 'SanDisk' CRUZER EDGE
(SDCZ51)
ประกัน 5 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073667'
64GB 'SanDisk' CRUZER BLADE
(SDCZ50)
ประกัน 5 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073677'
64GB 'SanDisk' CRUZER SWITCH
(SDCZ52)
ประกัน 5 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093835'
64GB 'SanDisk' CRUZER GLIDE
(SDCZ60)
ประกัน 5 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
645 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091874'
64GB 'Toshiba' (U401) Metal
ประกัน 5 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085204'
64GB 'SanDisk' CRUZER GLIDE
(SDCZ600) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073698'
64GB 'SanDisk' CRUZER FORCE
(SDCZ71)
ประกัน 5 ปี
660 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093466'
64GB 'Toshiba' (HAYABUSA) White 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069436'
64GB 'Kingston' (DTIG4) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
703 บาท
รวม VAT แล้ว
710 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092771'
64GB 'Kingston' (DT50) 'USB 3.0
ประกัน 5 ปี
733 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061420'
64GB 'Kingston' (DT100G3) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
745 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073198'
64GB 'Kingston' (DTM30) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
818 บาท
รวม VAT แล้ว
825 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077989'
64GB 'Kingston' (DTSE9G2) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
883 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093796'
64GB 'Samsung' (FIT) MUF-64BB USB 3.0
ประกัน 5 ปี
903 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093799'
64GB 'Samsung' (BAR) MUF-64BA USB 3.0
ประกัน 5 ปี
903 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093801'
64GB 'Samsung' (DUO) MUF-64CB USB 3.0
ประกัน 5 ปี
903 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 17 บาท

Flash Drive 128 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074546'
128GB 'Kingston' (DT1G4) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092770'
128GB 'Kingston' (DT50) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,360 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087044'
128GB 'Kingston' (DT100G3) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074555'
128GB 'Kingston' (DTM30) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077988'
128GB 'Kingston' (DTSE9G2) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
1,573 บาท
รวม VAT แล้ว
1,580 บาท
ประหยัด 7 บาท