ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '009260' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Barcode Product
พบสินค้า 67 รายการ
Scanner
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090443'
ACC. Battery Barcode Scaner WX2106
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090728'
Barcode Scanner Smart Card Reader
(SCR-N3300)
ประกัน 1 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037626'
Barcode Scanner 'ACAN'
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070427'
Barcode Scanner 'Youjie' (ZL2200)
(By Honeywell)
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085257'
Barcode Scanner 'CIPHERLAB'
(CCD1070, Black)
ประกัน 1 ปี
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071516'
Barcode Scanner 'Youjie' (YJ3300)
(By Honeywell)
ประกัน 1 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,400 บาท
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042706'
Barcode Scanner 'Threeboy'
(SL3100, Black)
ประกัน 1 ปี
2,280 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0059098'
Barcode Scanner Wireless 'Threeboy'
(WX-2106, Black)
ประกัน 1 ปี
2,825 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037301'
Barcode Scanner 'Opticon'
(OPR3201, Black)
ประกัน 1 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092049'
Barcode Scanner 'Youjie' (HH360)
(By Honeywell)
ประกัน 1 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077122'
Barcode Scanner 'Symbol'
(LS2208, Black)
ประกัน 1 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075345'
Barcode Scanner 'Honeywell'
(1250G)
ประกัน 1 ปี
3,695 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 195 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085226'
Barcode Scanner 'Threeboy' 2D
(2804, Black)
ประกัน 1 ปี
4,150 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071517'
Barcode Scanner 'Youjie' (YJ5900)
(By Honeywell)
ประกัน 1 ปี
5,830 บาท
รวม VAT แล้ว
6,500 บาท
ประหยัด 670 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054403'
Barcode Scanner Wireless 'OWL'
(1696W, Black)
ประกัน 1 ปี
7,750 บาท
รวม VAT แล้ว
8,500 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069962'
Barcode Scanner 'Honeywell'
(MS7120)
ประกัน 1 ปี
8,250 บาท
รวม VAT แล้ว
8,500 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064195'
Barcode Scanner 'Honeywell' 2D
(XENON 1900)
ประกัน 1 ปี
8,250 บาท
รวม VAT แล้ว
8,500 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082304'
Barcode Scanner 'Opticon' 2D
(M10, Black)
ประกัน 1 ปี
8,600 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069979'
Barcode Scanner Bluetooth 'CIPHERLAB'
(1266, Black) By Order
ประกัน 1 ปี
13,600 บาท
รวม VAT แล้ว
15,500 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069974'
Data Callector 'CIPHERLAB'
(CPT8000L) By Order
ประกัน 1 ปี
14,000 บาท
รวม VAT แล้ว
15,500 บาท
ประหยัด 1,500 บาท

Printer
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092007'
เครื่องพิมพ์ฉลาก BROTHER PT-D200
ประกัน 1 ปี
1,725 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086631'
เครื่องพิมพ์ฉลาก EPSON LW-400TH
ประกัน 1 ปี
1,675 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092008'
เครื่องพิมพ์ฉลาก BROTHER PT-E200VP
ประกัน 1 ปี
2,105 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088054'
เครื่องพิมพ์ฉลาก BROTHER PT-D200KT
ประกัน 1 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058540'
Printer Slip 'VENUS' PRT-058
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076812'
Printer Slip 'Better' BT5890
ประกัน 1 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 390 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098536'
Printer Slip 'Threeboy' Q200
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
3,345 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 245 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098535'
Printer Slip 'Threeboy' Q200
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
3,345 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 245 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075257'
Printer Slip 'Better' BT8030A
(Port USB, LAN, RJ45)
ประกัน 1 ปี
4,525 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 375 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094493'
เครื่องพิมพ์ฉลาก EPSON LW-600P
ประกัน 1 ปี
4,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104120'
Printer Slip 'VENUS' LG-085X
ประกัน 1 ปี
4,945 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 245 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105301'
Printer Slip 'WINCOR' TH200I
ประกัน 1 ปี
6,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,500 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071526'
Printer Barcode 'TSC' TTP-244Pro
ประกัน 1 ปี
6,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,800 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069515'
Printer Slip 'EPSON' TM-T82
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
6,550 บาท
รวม VAT แล้ว
6,700 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069528'
Printer Slip 'EPSON' TM-T82
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
6,400 บาท
รวม VAT แล้ว
6,700 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072582'
Printer Barcode 'TSC' TA210
ประกัน 1 ปี
7,275 บาท
รวม VAT แล้ว
7,550 บาท
ประหยัด 275 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082721'
Printer Barcodee 'Honeywell' PC42T
ประกัน 1 ปี
7,700 บาท
รวม VAT แล้ว
8,000 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086868'
Printer Barcode 'Argox' CP-2140M By Order
ประกัน 1 ปี
7,850 บาท
รวม VAT แล้ว
8,500 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070119'
Printer Barcode 'Zebra' GC-420T
ประกัน 1 ปี
8,725 บาท
รวม VAT แล้ว
9,000 บาท
ประหยัด 275 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071498'
Printer Slip 'EPSON' TM-T82II
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
9,175 บาท
รวม VAT แล้ว
9,500 บาท
ประหยัด 325 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071010'
Printer Barcode 'Zebra' GT-820
ประกัน 1 ปี
9,525 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 375 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054381'
Printer Slip 'EPSON' TM-U220A
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
9,625 บาท
รวม VAT แล้ว
10,000 บาท
ประหยัด 375 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077690'
Printer Slip 'EPSON' TM-T88V
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
10,300 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064007'
Printer Slip 'EPSON' TM-U220A
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
13,400 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท

Cash Drawer
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069691'
Cash Drawer 'VENUS' CD-410
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046246'
Cash Drawer 'Maken' MK-420
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,000 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067620'
Cash Drawer 'Maken' MK-425
(Black)
ประกัน 1 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 390 บาท

Customer Display
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076474'
LCD 'VENUS' Customer Displays DIS700 By Order
ประกัน 1 ปี
5,900 บาท
รวม VAT แล้ว
6,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

Ribbon
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071183'
Ribbon Vax 110X74 (Black)
-
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037379'
Cartridge Ribbon EPSON ERC-38 B
(Original)
-
120 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0007817'
Ribbon Vax 110X91 (Black)
-
120 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074725'
Ribbon Barcode 110X300 Armor awr8
(Black)
-
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060174'
กระดาษความร้อน 57x50 mm (10ม้วน/1Pack)
-
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060175'
กระดาษความร้อน 58x55 mm (10ม้วน/1Pack)
-
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060257'
กระดาษความร้อน 80x80 mm (10ม้วน/1Pack)
-
450 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089712'
Label EPSON เทปพิมพ์อักษร 12mm ดำพื้นชมพู (LK-4PBQ)
-
490 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089713'
Label EPSON เทปพิมพ์อักษร 12mm เทาพื้นลายจุดชมพู (LK-4EAY)
-
490 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089710'
Label EPSON เทปพิมพ์อักษร 12mm ดำพื้นขาว (LK-4WBQ)
-
515 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089717'
Label EPSON เทปพิมพ์อักษร 12mm ดำพื้นเหลือง (LK-4YBP)
-
515 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089715'
Label EPSON เทปพิมพ์อักษร 12mm ดำพื้นทอง (LK-4KBM)
-
515 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089714'
Label EPSON เทปพิมพ์อักษร 12mm เทาพื้นฟ้า (LK-4CAY)
-
490 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 50 บาท

Paper
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037791'
Sticker Barcode 3.2x2.5 เต็มดวง
-
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0007818'
Sticker Barcode 3.2x2.5 แบ่งกลาง
-
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076974'
Sticker Barcode 5X2.5 เต็มดวง
-
130 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060012'
กระดาษบวกเลขปอนด์ 75x75 มม.(10ม้วน/แพ็ค)
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060013'
กระดาษบวกเลขเคมี 2 ชั้น 75x75 (10ม้วน/แพ็ค)
-
305 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 15 บาท

Cable
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0021222'
Cable Barcode Scanner 'SYMBOL' LS 2208 USB
(Black)
ประกัน 1 เดือน
935 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 55 บาท