ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010962' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Power Supply
พบสินค้า 130 รายการ
ANTEC
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092355'
PSU (FULL) ANTEC VP 500W.
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094388'
PSU (FULL) ANTEC VP 600W.
ประกัน 3 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087470'
PSU (80+ Bronze) ANTEC NE 550W.
ประกัน 3 ปี
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094894'
PSU (FULL) ANTEC VP 700W.
ประกัน 3 ปี
2,140 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087471'
PSU (80+ Bronze) ANTEC NE 650W.
ประกัน 3 ปี
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096583'
PSU (80+ Gold) ANTEC EA650G PRO 650w.
ประกัน 3 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102673'
PSU (80+ Gold) ANTEC EDG 650w.
ประกัน 3 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087472'
PSU (80+ Gold) ANTEC EDG 750W.
ประกัน 3 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102642'
PSU (80+ Bronze) ANTEC HCP-850m 850w.
ประกัน 5 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102873'
PSU (80+ Platinum) ANTEC HCP-1000m 1000w.
ประกัน 7 ปี
7,840 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 150 บาท

AEROCOOL
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072254'
PSU (80+ Bronze) AeroCool KCAS 500W.
ประกัน 3 ปี
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090464'
PSU (80+ Bronze) AeroCool KCAS 800W.
ประกัน 3 ปี
2,345 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 145 บาท

COOLER MASTER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101500'
PSU (80+ White) COOLER MASTER MWE500
(500W.)
ประกัน 3 ปี
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099145'
(FULL) COOLER MASTER Elite V3 550W.
ประกัน 2 ปี
1,535 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067231'
(FULL) COOLER MASTER Elite V2 550W.
ประกัน 2 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098317'
PSU (80+ White) COOLER MASTER Watt Lite
(500W.)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098319'
PSU (80+ White) COOLER MASTER Watt Lite
(600W.)
ประกัน 3 ปี
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104562'
PSU (80+ Bronze) COOLER MASTER MWE550
(550W.)
ประกัน 5 ปี
2,315 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070977'
PSU (80+ Bronze) COOLER MASTER G550M
(550W.)
ประกัน 5 ปี
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098315'
PSU (80+ White) COOLER MASTER Watt Lite
(700W.)
ประกัน 3 ปี
2,515 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104563'
PSU (80+ Bronze) COOLER MASTER MWE650
(650W.)
ประกัน 5 ปี
2,620 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066832'
PSU (80+ Bronze) COOLER MASTER G650M
(650W.)
ประกัน 5 ปี
2,915 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066415'
PSU (80+ Bronze) COOLER MASTER G750M
(750W.)
ประกัน 5 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094779'
PSU (80+ Gold) COOLER MASTER V1000 1000W.
ประกัน 7 ปี
5,965 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067612'
PSU (80+ Platinum) COOLER MASTER Vanguard V1200 1200W.
ประกัน 7 ปี
9,740 บาท
รวม VAT แล้ว
9,890 บาท
ประหยัด 150 บาท

DTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0011431'
PSU DTECH PW029 450W. (B/P)
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0014688'
PSU DTECH PW030 450W.
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016125'
PSU DTECH PW032 550W.
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036739'
PSU DTECH Mini PW05) 450W (B/P)
ประกัน 1 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040476'
PSU DTECH PW036 650W.
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079014'
PSU (FULL) DTECH PW006 450W.
ประกัน 3 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079833'
PSU (FULL) DTECH PW007 500W
ประกัน 3 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079512'
PSU (FULL) DTECH PW008 600W.
ประกัน 3 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0032790'
PSU (FULL) DTECH PW047 650W.
ประกัน 3 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 50 บาท

ITSONAS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0033698'
PSU ITSONAS Kingkong 590W.
ประกัน 1 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0033699'
PSU ITSONAS Kingkong 620W.
ประกัน 1 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
665 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045708'
PSU (FULL) ITSONAS Rock 400W.
ประกัน 2 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045709'
PSU (FULL) ITSONAS Rock 450W.
ประกัน 2 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,010 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045710'
PSU (FULL) ITSONAS Rock 500W.
ประกัน 2 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039310'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Winner 550W.
ประกัน 3 ปี
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077125'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Thunderbolt 500W.
ประกัน 3 ปี
1,405 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040821'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Winner 650W.
ประกัน 3 ปี
1,815 บาท
รวม VAT แล้ว
1,860 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077126'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Thunderbolt 600W.
ประกัน 3 ปี
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,020 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039312'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Winner 750W.
ประกัน 3 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,070 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077127'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Thunderbolt 700W.
ประกัน 3 ปี
2,245 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 45 บาท

SilverStone
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089523'
PSU (80+ White) Silverstone ST50F-ES230
(500w.)
ประกัน 3 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098091'
PSU (80+ Bronze) Silverstone ET550 550w.
ประกัน 3 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089594'
PSU (80+ White) Silverstone ST70F-ES230
(700w.)
ประกัน 3 ปี
2,135 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 155 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098093'
PSU (80+ Bronze) Silverstone ET650 650w.
ประกัน 3 ปี
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 225 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104560'
PSU (80+ Gold) Silverstone SST-ET550-G 550w.
ประกัน 5 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090136'
PSU (80+ Bronze) Silverstone ST60F-PB
(600w.)
ประกัน 3 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104561'
PSU (80+ Gold) Silverstone SST-ET650-G 650w.
ประกัน 5 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105499'
PSU (80+ Gold) Silverstone SST-ET750-G 750w.
ประกัน 5 ปี
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090135'
PSU (80+ Bronze) Silverstone ST70F-PB
(700w.)
ประกัน 3 ปี
3,465 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 225 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091257'
PSU (80+ Gold) Silverstone ST75F-GS
(750w.)
ประกัน 5 ปี
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091258'
PSU (80+ Platinum) Silverstone ST75F-PT
(750w.)
ประกัน 5 ปี
4,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091259'
PSU (80+ Platinum) Silverstone ST85F-PT
(850w.)
ประกัน 5 ปี
5,640 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099437'
PSU (80+ Titanium) Silverstone ST70F-Ti
(700w.)
ประกัน 5 ปี
5,840 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093791'
PSU (80+ Titanium) Silverstone ST80F-Ti
(800w.)
ประกัน 5 ปี
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091255'
PSU (80+ Platinum) Silverstone ST1000-PT
(1000w.)
ประกัน 5 ปี
6,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103529'
PSU (80+ Titanium) Silverstone ST1100-Ti
(1100w.)
ประกัน 5 ปี
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103530'
PSU (80+ Titanium) Silverstone ST1300-Ti
(1300w.)
ประกัน 5 ปี
12,150 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103531'
PSU (80+ Titanium) Silverstone ST1500-Ti
(1500w.)
ประกัน 5 ปี
13,725 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,175 บาท

SUPER FLOWER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104688'
PSU (80+ Silver) SUPER FLOWER LEADEX 550w.
(SF-550F14M) Black
ประกัน 3 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104689'
PSU (80+ Silver) SUPER FLOWER LEADEX 650w.
(SF-650F14M) Black
ประกัน 3 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090847'
PSU (80+ Gold) SUPER FLOWER LEADEX GOLD 550w.
(SF-550F14MG)
ประกัน 5 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095344'
PSU (80+ Gold) SUPER FLOWER LEADEX GOLD II 650w.
(SF-650F14MG)
ประกัน 5 ปี
3,820 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095340'
PSU (80+ Gold) SUPER FLOWER LEADEX GOLD II 750w.
(SF-750F14MG)
ประกัน 5 ปี
4,440 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 150 บาท

RAIDMAX
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050898'
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX-500AF 500W.
ประกัน 5 ปี
1,595 บาท
รวม VAT แล้ว
1,640 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064543'
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX Cobra 500W.
ประกัน 5 ปี
1,815 บาท
รวม VAT แล้ว
1,860 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050899'
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX-600AF 600W.
ประกัน 5 ปี
1,815 บาท
รวม VAT แล้ว
1,860 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050900'
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX
(700W.)
ประกัน 5 ปี
1,965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064544'
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX Cobra
(600W.)
ประกัน 5 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,060 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061390'
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX SCORPIO V2
(535W.)
ประกัน 5 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,060 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064545'
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX Cobra
(700W.)
ประกัน 5 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076561'
PSU (80+ Gold) RAIDMAX Vampire 800W.
ประกัน 5 ปี
3,910 บาท
รวม VAT แล้ว
4,000 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090584'
PSU (80+ Gold) RAIDMAX Cobra RX 1000AE-B
(1000W.)
ประกัน 5 ปี
4,265 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103162'
PSU (80+ Gold) RAIDMAX Cobra RX 1200w.
ประกัน 5 ปี
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092105'
PSU (80+ Titanium) RAIDMAX RX
(700W)
ประกัน 5 ปี
6,600 บาท
รวม VAT แล้ว
6,900 บาท
ประหยัด 300 บาท

OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022346'
PSU OKER 480W.
ประกัน 1 ปี
368 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0030660'
PSU OKER 500W. Mini
ประกัน 1 ปี
403 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0030658'
PSU OKER 650W.
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040394'
PSU OKER 750W.
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 25 บาท

SEASONIC
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054859'
PSU (80+ Bronze) SEASONIC S12II
(520w.)
ประกัน 5 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055746'
PSU (80+ Bronze) SEASONIC S12II
(620W.)
ประกัน 5 ปี
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061632'
PSU (80+ Bronze) SEASONIC M12II EVO Edition
(750W.)
ประกัน 3 ปี
3,340 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053728'
PSU (80+ Bronze) SEASONIC M12II
(850W.)
ประกัน 3 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104038'
PSU (80+ Gold) SEASONIC PLUS SSR-750FX 750w.
ประกัน 5 ปี
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104037'
PSU (80+ Gold) SEASONIC PLUS SSR-850FX 850w.
ประกัน 5 ปี
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104039'
PSU (80+ Platinum) SEASONIC PLUS SSR-750PX 750w.
ประกัน 5 ปี
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104040'
PSU (80+ Platinum) SEASONIC PLUS SSR-850PX 850w.
ประกัน 5 ปี
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102672'
PSU (80+ Gold) SEASONIC Prime
(750W.)
ประกัน 5 ปี
5,365 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 225 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102671'
PSU (80+ Gold) SEASONIC Prime
(850W.)
ประกัน 5 ปี
6,340 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 250 บาท

TSUNAMI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034707'
PSU Tsunami Extreme 520W.
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034708'
PSU Tsunami Extreme 580W.
ประกัน 1 ปี
388 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034709'
PSU Tsunami Extreme 620W.
ประกัน 1 ปี
433 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040395'
PSU Tsunami Red Strom 520W.
ประกัน 1 ปี
705 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040396'
PSU Tsunami Red Strom 580W.
ประกัน 1 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040397'
PSU Tsunami Red Strom 620W.
ประกัน 1 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
860 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104181'
PSU (Full) Tsunami Firerose 400w.
ประกัน 3 ปี
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040398'
PSU (80+ Bronze) Tsunami Black Strom 550W.
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104183'
PSU (Full) Tsunami Firerose 600w.
ประกัน 3 ปี
1,735 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040399'
PSU (80+ Bronze) Tsunami Black Strom 650W.
ประกัน 3 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104178'
PSU (80+ Bronze) Tsunami Black Widow 500w.
ประกัน 3 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040400'
PSU (80+ Bronze) Tsunami Black Strom 750W.
ประกัน 3 ปี
1,955 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104179'
PSU (80+ Bronze) Tsunami Black Widow 600w.
ประกัน 3 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104184'
PSU (80+ Silver) Tsunami Steam Punk 650w.
ประกัน 3 ปี
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055813'
PSU (80+ Bronze) Tsunami Black Strom 850W.
ประกัน 3 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104180'
PSU (80+ Bronze) Tsunami Black Widow 700w.
ประกัน 3 ปี
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 110 บาท

THERMALTAKE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098150'
PSU (80+ White) ThermalTake TR2 S
(550w.)
ประกัน 3 ปี
1,695 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098149'
PSU (80+ White) ThermalTake TR2 S
(650w.)
ประกัน 3 ปี
2,005 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098148'
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart M 650w.
ประกัน 3 ปี
2,475 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098147'
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart M 750w.
ประกัน 3 ปี
2,865 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100444'
PSUI (80+ Bronze) ThermalTake Smart Pro RGB 650w
ประกัน 7 ปี
3,165 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099303'
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart Pro RGB 750w
ประกัน 7 ปี
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101076'
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart Pro RGB
(850w.)
ประกัน 7 ปี
4,315 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 175 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099321'
PSU (80+ Gold ) Thermaltake Toughpower Grand RGB
(750w.)
ประกัน 10 ปี
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099322'
PSU (80+ Gold ) Thermaltake Toughpower Grand RGB
(850w.)
ประกัน 10 ปี
5,215 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 175 บาท

Corsair
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064999'
PSU (80+ White) Corsair (VS450) 450w.
ประกัน 3 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065000'
PSU (80+ White) CORSAIR VS550 550 Watt
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,730 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065004'
PSU (80+ Bronze) Corsair
(CX750m) 750w.
ประกัน 5 ปี
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,380 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100469'
PSU (80+ Gold) Corsair RM750X
(750W.)
ประกัน 10 ปี
4,855 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100467'
PSU (80+ Gold) Corsair (TX850m) 850w.
ประกัน 7 ปี
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065007'
PSU (80+ Gold) Corsair RM850X 850w.
ประกัน 7 ปี
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,460 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098142'
PSU (80+ Gold) Corsair (RM850i)
(850W.)
ประกัน 10 ปี
5,725 บาท
รวม VAT แล้ว
5,980 บาท
ประหยัด 255 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090586'
PSU (80+ Gold) Corsair (RM1000x) 1000w.
ประกัน 5 ปี
6,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094681'
PSU (80+ Gold) Corsair RM1000i
(1000w.)
ประกัน 10 ปี
6,980 บาท
รวม VAT แล้ว
7,180 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065043'
PSU (80+ Platinum) Corsair AX1200i
(1200w.)
ประกัน 10 ปี
12,240 บาท
รวม VAT แล้ว
12,590 บาท
ประหยัด 350 บาท

SAHARA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102018'
PSU (80+ Gold ) Sahara 1300w.
(Bitcoin)
ประกัน 3 ปี
3,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 50 บาท

ZALMAN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101855'
PSU (80+ Gold) Zalman ZM1200
(1200w.)
ประกัน 2 ปี
6,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 250 บาท