ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '008784' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc CCTV Accessories
พบสินค้า 103 รายการ
Jack
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075313'
Jack BNC Male CrimpWATASHI#WAC108
-
12 บาท
รวม VAT แล้ว
15 บาท
ประหยัด 3 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039826'
BNC Female to RCA MaleJack WATASHI#WAC035
-
13 บาท
รวม VAT แล้ว
15 บาท
ประหยัด 2 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0017805'
RCA Female to BNC Male Jack WATASHI#WAC010
-
13 บาท
รวม VAT แล้ว
15 บาท
ประหยัด 2 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023587'
F-Type to F-Type Jack WATASHI#WAC003
-
13 บาท
รวม VAT แล้ว
15 บาท
ประหยัด 2 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022329'
F-Type to RCA Male Jack WATASHI#WAC039
-
13 บาท
รวม VAT แล้ว
15 บาท
ประหยัด 2 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089010'
Jack Terminal FeMale WATASHI#WAC029
-
14 บาท
รวม VAT แล้ว
17 บาท
ประหยัด 3 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069936'
Jack Terminal Male WATASHI#WAC028
-
14 บาท
รวม VAT แล้ว
17 บาท
ประหยัด 3 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0017806'
F-Type to BNC Male Jack WATASHI#WAC006
-
15 บาท
รวม VAT แล้ว
18 บาท
ประหยัด 3 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039339'
F-Type to F-Type Jack WATASHI#WAC003
(100Pcs/Pack)
-
780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 520 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075300'
Cable DC Jack Watahsi#WAC106A
(100Pcs/Pack)
-
830 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 370 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039861'
RCA Female to BNC Male Jack WATASHI#WAC010
(100Pcs/Pack)
-
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039340'
F-Type to RCA Male Jack WATASHI#WAC039
(100Pcs/Pack)
-
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092343'
Jack BNC Male CrimpWATASHI#WAC108
(100Pcs/Pack)
-
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039341'
F-Type to BNC Male Jack WATASHI#WAC006
(100Pcs/Pack)
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 310 บาท

Adapter
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023585'
Adapt.S/W 1000mA WATASHI#WAC031
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081975'
Adapt.S/W 1500mA Worldtech
(For Camera)
ประกัน 6 เดือน
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061529'
Adapt.S/W 1000mA PeopleFu
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068933'
Adapt.S/W 1500mA WATASHI#WAC180
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040915'
Adapt.S/W 2000mA PeopleFu
(Outdoor For Camera)
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080083'
Adapt.S/W 2000mA WATASHI#WAC096A
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079886'
Adapt.S/W 2000mA WATASHI#WKC088
(Outdoor For Camera)
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038535'
Adapt.S/W 5000mA WATASHI#WRC043B
(For DVR)
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102265'
Adapt.S/W 5000mA PeopleFu
(For DVR)
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083403'
Adapt.S/W 3000mA WATASHI#WAC136
(For Speed Dome)
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 110 บาท

Power Supply
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062602'
POWER SUPPLY 3Amp PeopleFu
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085075'
POWER SUPPLY 5Amp WORLDTECH
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062603'
POWER SUPPLY 5Amp PeopleFu
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048863'
POWER SUPPLY 5Amp WATASHI#WKC064
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092871'
POWER SUPPLY 10Amp PeopleFu
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085076'
POWER SUPPLY 12Amp WORLDTECH
ประกัน 1 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062604'
POWER SUPPLY 12.5Amp PeopleFu
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092872'
POWER SUPPLY 16.5Amp PeopleFu
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085077'
POWER SUPPLY 20Amp WORLDTECH
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050225'
POWER SUPPLY 20Amp WATASHI#WKC071
ประกัน 1 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062605'
POWER SUPPLY 29Amp PeopleFu
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0021966'
POWER SUPPLY CONTROLLER WATASHI#WKC018
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050226'
POWER SUPPLY 30Amp WATASHI#WKC072
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047243'
POWER SUPPLY With Enc. 10Amp WATASHI#WKC067
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,785 บาท
ประหยัด 485 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039425'
POWER SUPPLY With Enc. 5Amp WATASHI#WKC048
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047244'
POWER SUPPLY With Enc. 15Amp WATASHI#WKC068
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
2,000 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087509'
BOX POWER SUPPLY 12A PeolpleFu
ประกัน 1 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 790 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072974'
POWER SUPPLY With Enc. 20Amp WATASHI#WKC082
ประกัน 1 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,000 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079894'
POWER SUPPLY With Enc. 10Amp WATASHI#WKC090
ประกัน 1 ปี
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 1,190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072975'
POWER SUPPLY With Enc. 25Amp WATASHI#WKC083
ประกัน 1 ปี
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,700 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079895'
POWER SUPPLY With Enc. 20Amp WATASHI#WKC091
ประกัน 1 ปี
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,950 บาท
ประหยัด 1,450 บาท

Cable
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084543'
Cable CCTV 10M 3in1 WATASHI#WCP034
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039717'
Cable 100M RG6/168 PeopleFu
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090758'
Cable 100M RG6/168#Link CB-0109S+1
ประกัน 5 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090757'
Cable 100M RG6/168#Link CB-0106S-1
ประกัน 5 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0027709'
Cable 100M RG6/168 WATASHI#WCP001
(Black)
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098942'
Cable 100M RG6/168# Worldtech
(B) Power Line
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038826'
Cable 100M RG6/168 Power Line PeopleFu
(Black)
ประกัน 1 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0030344'
Cable 200M RG6/168 PeopleFu
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091314'
Cable 100M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP071
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038946'
Cable 200M RG6/168 WATASHI#WCP002
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 390 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098943'
Cable 200M RG6/168# Worldtech
(B) Power Line
ประกัน 1 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038947'
Cable 300M RG6/168 WATASHI#WCP003
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038827'
Cable 200M RG6/168 Power Line PeopleFu
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,200 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044759'
Cable 200M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP072
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039719'
Cable 500M RG6/168 PeopleFu
ประกัน 1 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098944'
Cable 300M RG6/168# Worldtech
(B) Power Line
ประกัน 1 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044760'
Cable 300M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP073
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023549'
Cable 500M RG6/168 WATASHI#WCP004
(Black)
ประกัน 1 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047043'
Cable 500M RG6/168 Power Line PeopleFu
(Black)
ประกัน 1 ปี
4,900 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044761'
Cable 500M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP074
(Black)
ประกัน 1 ปี
5,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,600 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079935'
Cable 500M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP059
(มีสลิง)
ประกัน 1 ปี
8,900 บาท
รวม VAT แล้ว
12,000 บาท
ประหยัด 3,100 บาท

Tool
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089626'
คีมเข้าหัวสาย RG/UTP
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089627'
คีมปอกสาย RG
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0032753'
Booter 1/4 WATASHI#WBT002
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 210 บาท

Bracket / Housing
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038894'
ขาเหล็ก PeopleFu 2"#026 (W) (For Camera)
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022330'
ขาพลาสติก WATASHI#WAC018 (For Camera)
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102262'
ขาเหล็ก PeopleFu 2"#026 (BK) (For Camera)
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039351'
ขาเหล็ก WATASHI#WBK008D (For Camera)
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051799'
ขาพลาสติก PeopleFu 6"#5001 (For Camera)
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038887'
ขาเหล็ก PeopleFu 4"#022 (S) (For Camera)
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038939'
ขาเหล็ก WATASHI#WAC013 (For Camera)
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039402'
ขาเหล็ก WATASHI#WBK006 (For Housing)
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038906'
ขาเหล็ก PeopleFu 8"#036 (W) (For Housing)
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022916'
ขาเหล็ก WATASHI#WBK007 (For Housing)
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038944'
Housing WATASHI#WAC015
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038945'
Housing WATASHI#WAC016
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022915'
Housing WATASHI#WHS002
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038921'
Housing PeopleFu#400
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022917'
Housing WATASHI#WHS003
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091643'
Housing PeopleFu#700
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 340 บาท

UTP Video Balun
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092682'
UTP Video Balun PeopleFu#FU301
ประกัน 6 เดือน
93 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092683'
UTP Video Balun PeopleFu#FU302
ประกัน 6 เดือน
128 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077392'
UTP Video Balun WATASHI#WUTP037
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042401'
UTP Video Balun PeopleFu#FU101P
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096576'
UTP Video Balun WATASHI#WUTP059
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0031196'
UTP Video Balun WATASHI#WUTP008
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066493'
UTP Video Balun PeopleFu#FU180B
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039386'
UTP Video Balun WATASHI#WUTP009
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0027650'
UTP Video Balun WATASHI#WUTP012
ประกัน 1 ปี
745 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 455 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0033673'
UTP Video Balun WATASHI#WUTP014
ประกัน 1 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,800 บาท
ประหยัด 720 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066494'
UTP Video Balun PeopleFu#FU116
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 420 บาท

Pan/Tilt Control
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0024402'
Pan/Tiltl WATASHI#WTP005
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0024404'
Pan/Tilt WATASHI#WTP010
ประกัน 1 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023367'
Pan/Tilt WATASHI#WTP002
ประกัน 1 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 400 บาท

Microphone For CCTV
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042484'
Microphone Mini PeopleFu#FU M001
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048901'
Microphone Mini WATASHI#WAC002A
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039864'
Microphone Mini WATASHI#WAC001A
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096575'
Microphone Mini WATASHI#WAC241
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 400 บาท