ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '009512' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc NAS
พบสินค้า 31 รายการ
Seagate
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094904'
NAS Seagate (STDD300, Without HDD)
ประกัน 3 ปี
6,810 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 180 บาท

HGST
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089013'
NAS HGST (4U60 G1 240TB) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
596,000 บาท
รวม VAT แล้ว
650,000 บาท
ประหยัด 54,000 บาท

Synology
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085095'
NAS Synology (DS115J, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี Pre Order
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,300 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085096'
NAS Synology (DS216SE, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี Pre Order
5,950 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 340 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090160'
NAS Synology (DS116, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี Pre Order
6,130 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 360 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090164'
NAS Synology (DS216J, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี Pre Order
6,570 บาท
รวม VAT แล้ว
7,150 บาท
ประหยัด 580 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085099'
NAS Synology (DS216PLAY, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี Pre Order
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
10,300 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090165'
NAS Synology (DS216, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี Pre Order
10,450 บาท
รวม VAT แล้ว
11,450 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088380'
NAS Synology (DS416J, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี Pre Order
11,490 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105009'
NAS Synology (DS218+, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
11,355 บาท
รวม VAT แล้ว
11,890 บาท
ประหยัด 535 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104105'
NAS Synology (DS418, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
14,825 บาท
รวม VAT แล้ว
15,500 บาท
ประหยัด 675 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105371'
NAS Synology (DS718+, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
16,625 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 775 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090170'
NAS Synology (DS916+(2GB), Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
21,810 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,090 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090171'
NAS Synology (DS916+(8GB), Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
23,945 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 955 บาท

Asustor
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082013'
NAS Asustor (AS-1002T, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี Pre Order
6,260 บาท
รวม VAT แล้ว
6,550 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082014'
NAS Asustor (AS-1004T, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี Pre Order
11,150 บาท
รวม VAT แล้ว
12,000 บาท
ประหยัด 850 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098307'
NAS Asustor (AS-3104T, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
14,845 บาท
รวม VAT แล้ว
15,800 บาท
ประหยัด 955 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074631'
NAS Asustor (AS-5102T, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี Pre Order
14,300 บาท
รวม VAT แล้ว
15,800 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082015'
NAS Asustor (AS-6102T, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี Pre Order
19,180 บาท
รวม VAT แล้ว
21,000 บาท
ประหยัด 1,820 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074637'
NAS Asustor (AS-7010T, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี Pre Order
68,450 บาท
รวม VAT แล้ว
74,000 บาท
ประหยัด 5,550 บาท

ZyXEL
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088346'
NAS ZyXEL (NAS326, Without HDD)
Life time
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,680 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091629'
NAS ZyXEL (NAS326, With SEAGATE NAS HDD 2TB 5900RPM)
Life time
6,675 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091630'
NAS ZyXEL (NAS326, With SEAGATE NAS HDD 3TB 5900RPM)
Life time
7,565 บาท
รวม VAT แล้ว
7,580 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091631'
NAS ZyXEL (NAS326, With SEAGATE NAS HDD 4TB 5900RPM)
Life time
9,025 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

NETGEAR
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084703'
NAS NETGEAR (RN10200-100EUS, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 9 ปี Pre Order
10,160 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 830 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084704'
NAS NETGEAR (RN10400-100AJS, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 9 ปี Pre Order
16,500 บาท
รวม VAT แล้ว
17,990 บาท
ประหยัด 1,490 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084705'
NAS NETGEAR (RN31200-100EUS, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 9 ปี Pre Order
22,500 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084706'
NAS NETGEAR (RN31400-100EUS, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 9 ปี Pre Order
32,000 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 2,900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085143'
NAS NETGEAR (RN31600-100EUS, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 9 ปี Pre Order
41,300 บาท
รวม VAT แล้ว
45,000 บาท
ประหยัด 3,700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085144'
NAS NETGEAR (RN51600-100EUS, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 9 ปี Pre Order
66,000 บาท
รวม VAT แล้ว
72,000 บาท
ประหยัด 6,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085145'
NAS NETGEAR (RN716X-100NES, Without HDD.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 9 ปี Pre Order
164,000 บาท
รวม VAT แล้ว
179,000 บาท
ประหยัด 15,000 บาท