ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010791' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Industrial Network
พบสินค้า 128 รายการ
Fiber Optic
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083493'
Fiber Optic Cable LINK (UFC5304) 4 Core
(OM2) All-Dielectric 1M. By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 30 ปี Pre Order
35 บาท
รวม VAT แล้ว
36 บาท
ประหยัด 1 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083494'
Fiber Optic Cable LINK (UFC5306) 6 Core
(OM2) All-Dielectric 1M. By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 30 ปี Pre Order
42 บาท
รวม VAT แล้ว
43 บาท
ประหยัด 1 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083495'
Fiber Optic Cable LINK (UFC5312) 12 Core
(OM2) All-Dielectric 1M. By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 30 ปี Pre Order
60 บาท
รวม VAT แล้ว
62 บาท
ประหยัด 2 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083499'
Fiber Optic Duplex Snap-in Adapter Plate LINK (UF-2166) 3SC
(MM.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 30 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083498'
Fiber Optic Snap-in Adapter Plate LINK (UF-2144) 6ST
(MM.) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 30 ปี Pre Order
210 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095332'
Fiber to Copper Converter MikroTik
(RBFTC11) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083497'
Fiber Optic Distribution Box LINK
(UF-2022A) 6-24F Wack mount BOX By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 30 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083496'
Fiber Optic Distribution Panel LINK (UF-2012A) 6-24F Rack mount DRAWER
(1U) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 30 ปี Pre Order
2,185 บาท
รวม VAT แล้ว
2,280 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085944'
Fiber Optic Distribution Panel LINK (UF-2013A) 12-36F Rack mount DRAWER
(1U) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 30 ปี Pre Order
2,265 บาท
รวม VAT แล้ว
2,370 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083500'
Fiber Optic Professional Terminate Set LINK
(UF-2840) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 30 ปี Pre Order
5,080 บาท
รวม VAT แล้ว
5,650 บาท
ประหยัด 570 บาท

Industrial Ethernet Switch
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082360'
Unmanaged Switch ISON (IS-DF305) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060954'
Entry-level Switch 5 Port MOXA
(EDS-205) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
3,730 บาท
รวม VAT แล้ว
3,920 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082359'
Unmanaged Switch ISON (IS-DF305-M) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,200 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082357'
Unmanaged Switch ISON (IS-DF308) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,200 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060955'
Switch 5 Port MOXA (EDS-205A) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,235 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 215 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082358'
Unmanaged Switch ISON (IS-DF305-S) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,660 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082356'
Unmanaged Switch ISON (IS-DF308-F) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,030 บาท
รวม VAT แล้ว
5,300 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060957'
Entry-level Switch 5 Port MOXA
(EDS-208) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,220 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082355'
Unmanaged Switch ISON (IS-DG305) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,700 บาท
รวม VAT แล้ว
6,000 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082354'
Unmanaged Switch ISON (IS-DG305-F) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
6,000 บาท
รวม VAT แล้ว
6,300 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060958'
Switch 8 Port MOXA (EDS-208A) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
6,050 บาท
รวม VAT แล้ว
6,500 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060953'
Switch 5 Port MOXA (EDS-205A-M-SC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082353'
Unmanaged Switch ISON (IS-DG308) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
8,000 บาท
รวม VAT แล้ว
8,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082364'
Unmanaged PoE Switch ISON
(IS-DG305P-4) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
9,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082352'
Unmanaged Switch ISON (IS-DG308-2F) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
9,600 บาท
รวม VAT แล้ว
10,000 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060960'
Switch 8 Port MOXA (EDS-208A-M-SC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
9,765 บาท
รวม VAT แล้ว
10,200 บาท
ประหยัด 435 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082363'
Unmanaged PoE Switch ISON
(IS-DG305P-F-4) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
10,050 บาท
รวม VAT แล้ว
10,600 บาท
ประหยัด 550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082362'
Unmanaged PoE Switch ISON
(IS-DG308P-4) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
12,075 บาท
รวม VAT แล้ว
12,700 บาท
ประหยัด 625 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060967'
Switch 10 Port MOXA (EDS-210A-1GSFP-1SFP) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
12,980 บาท
รวม VAT แล้ว
13,600 บาท
ประหยัด 620 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060956'
Switch 5 Port MOXA (EDS-205A-S-SC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
13,100 บาท
รวม VAT แล้ว
13,700 บาท
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060959'
Switch 8 Port MOXA (EDS-208A-MM-SC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
13,170 บาท
รวม VAT แล้ว
13,800 บาท
ประหยัด 630 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082361'
Unmanaged PoE Switch ISON
(IS-DG308P-8) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
13,400 บาท
รวม VAT แล้ว
14,100 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060961'
Switch 8 Port MOXA (EDS-208A-S-SC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
14,200 บาท
รวม VAT แล้ว
15,600 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060971'
Switch 6 Port MOXA (EDS-P206A-4PoE) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
14,580 บาท
รวม VAT แล้ว
15,300 บาท
ประหยัด 720 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060973'
Switch 6 Port MOXA (EDS-P206A-4PoE-M-SC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
17,150 บาท
รวม VAT แล้ว
18,000 บาท
ประหยัด 850 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082338'
Managed Switch ISON (IS-DG506) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
20,000 บาท
รวม VAT แล้ว
21,000 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060972'
Switch 6 Port MOXA (EDS-P206A-4PoE-MM-SC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
20,515 บาท
รวม VAT แล้ว
21,500 บาท
ประหยัด 985 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060966'
Switch 8 Port MOXA (EDS-208A-SS-SC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
21,150 บาท
รวม VAT แล้ว
22,100 บาท
ประหยัด 950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082337'
Managed Switch ISON (IS-DG506-2F) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
21,325 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 1,075 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082336'
Managed Switch ISON (IS-DG508) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
21,325 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 1,075 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082350'
Unmanaged Switch ISON (IS-RG318-2F-A) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
23,295 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,205 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082351'
Unmanaged Switch ISON (IS-RG318-2F-D) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
23,295 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,205 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082333'
Managed Switch ISON (IS-DG510) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
23,525 บาท
รวม VAT แล้ว
24,800 บาท
ประหยัด 1,275 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082335'
Managed Switch ISON (IS-DG508-2F) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
23,525 บาท
รวม VAT แล้ว
24,800 บาท
ประหยัด 1,275 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060969'
Gigabit Switch 5 Port MOXA
(EDS-G205A-4PoE) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
24,085 บาท
รวม VAT แล้ว
25,200 บาท
ประหยัด 1,115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060970'
Gigabit Switch 5 Port MOXA
(EDS-G205A-4PoE -1GSFP) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
24,600 บาท
รวม VAT แล้ว
25,800 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082332'
Managed Switch ISON (IS-DG510-2F) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
24,950 บาท
รวม VAT แล้ว
26,300 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082329'
Managed Switch ISON (IS-DG512-4F) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
28,300 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082348'
Unmanaged Switch ISON (IS-RG326-2F-D) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
30,000 บาท
รวม VAT แล้ว
31,500 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082328'
Managed Switch ISON (IS-DG514-4F) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
30,000 บาท
รวม VAT แล้ว
31,500 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082347'
Unmanaged Switch ISON (IS-RG326-2F-A) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
30,400 บาท
รวม VAT แล้ว
32,000 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082345'
Managed PoE Switch ISON (IS-DG506P-4) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
33,700 บาท
รวม VAT แล้ว
35,500 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082343'
Managed PoE Switch ISON (IS-DG508P-4) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
35,000 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082344'
Managed PoE Switch ISON (IS-DG506P-2F-4) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
35,000 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082342'
Managed PoE Switch ISON (IS-DG508P-2F-4) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
36,975 บาท
รวม VAT แล้ว
39,000 บาท
ประหยัด 2,025 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082341'
Managed PoE Switch ISON (IS-DG510P-2F-8) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
38,000 บาท
รวม VAT แล้ว
42,000 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082340'
Managed PoE Switch ISON (IS-DG512P-4F-8) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
43,700 บาท
รวม VAT แล้ว
46,000 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082325'
Managed Switch ISON (IS-RG520-4F-A) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
43,700 บาท
รวม VAT แล้ว
46,000 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082327'
Managed Switch ISON (IS-RG520-4F-D) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
43,700 บาท
รวม VAT แล้ว
46,000 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082339'
Managed PoE Switch ISON (IS-DG514P-4F-8) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
46,975 บาท
รวม VAT แล้ว
49,500 บาท
ประหยัด 2,525 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082324'
Managed Switch ISON (IS-RG520-4F-2A) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
47,000 บาท
รวม VAT แล้ว
49,500 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082322'
Managed Switch ISON (IS-RG528-4F-A) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
50,275 บาท
รวม VAT แล้ว
53,000 บาท
ประหยัด 2,725 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082323'
Managed Switch ISON (IS-RG528-4F-D) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
53,700 บาท
รวม VAT แล้ว
56,500 บาท
ประหยัด 2,800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082320'
Managed Switch ISON (IS-RG528-4F-2A) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
53,700 บาท
รวม VAT แล้ว
56,500 บาท
ประหยัด 2,800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082319'
Managed Switch ISON (IS-RG828-4F-D) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
77,400 บาท
รวม VAT แล้ว
81,500 บาท
ประหยัด 4,100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082318'
Managed Switch ISON (IS-RG828-4F-A) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
77,400 บาท
รวม VAT แล้ว
81,500 บาท
ประหยัด 4,100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082317'
Managed Switch ISON (IS-RG828-4F-2A) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
80,650 บาท
รวม VAT แล้ว
85,000 บาท
ประหยัด 4,350 บาท

Device Server
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060984'
Convertor MOXA (Uport 1110) 1 Port RS-232 TO USB By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060985'
Convertor MOXA (Uport 1130) 1 Port RS-422/485 TO USB By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,200 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060986'
Convertor MOXA (Uport 1150) 1 Port RS-232/422/488 TO USB By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
3,460 บาท
รวม VAT แล้ว
3,800 บาท
ประหยัด 340 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082369'
Media Converter ISON (IS-DF103-M) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082374'
Media Converter ISON (IS-DF102-M-ST) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,370 บาท
รวม VAT แล้ว
4,580 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082373'
Media Converter ISON (IS-DF102-M-SC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,370 บาท
รวม VAT แล้ว
4,580 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082368'
Media Converter ISON (IS-DF103-S) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,585 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 205 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082372'
Media Converter ISON (IS-DF102-S-ST) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,015 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 235 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082371'
Media Converter ISON (IS-DF102-S-SC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,015 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 235 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060988'
Convertor MOXA (UPort 2210) 2 Port RS-232 TO USB By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,180 บาท
รวม VAT แล้ว
5,420 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060975'
Convertor MOXA (Nport 5110) 1 Port RS-232 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,500 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060976'
Convertor MOXA (Nport 5130) 1 Port RS-422/485 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,500 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082367'
Media Converter ISON (IS-DG102-F)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,435 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 455 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060977'
Convertor MOXA (Nport 5150) 1 Port RS-232/422/485 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,740 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082366'
Media Converter ISON (IS-DG103-F) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
6,030 บาท
รวม VAT แล้ว
6,300 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060995'
Adapter USB 4 Port MOXA (Uport 204) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
6,650 บาท
รวม VAT แล้ว
6,950 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082365'
Media Converter ISON (IS-DG103P-F-1) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
6,670 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060990'
Convertor MOXA (Uport 2410) 4 Port RS-232 TO USB By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
6,925 บาท
รวม VAT แล้ว
7,250 บาท
ประหยัด 325 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060979'
Convertor MOXA (Nport 5210) 2 Port RS-232 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
7,600 บาท
รวม VAT แล้ว
7,950 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060978'
Convertor MOXA (Nport 5230) 1 Port RS-422/485,1Port RS-232 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
7,600 บาท
รวม VAT แล้ว
7,950 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060998'
Adapter USB 7 Port MOXA (Uport 207) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
8,080 บาท
รวม VAT แล้ว
8,450 บาท
ประหยัด 370 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061000'
Adapter USB Industrial 4 Port MOXA
(Uport 404) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
9,455 บาท
รวม VAT แล้ว
9,890 บาท
ประหยัด 435 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061001'
Adapter USB Industrial 7 Port MOXA
(Uport 407) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
11,270 บาท
รวม VAT แล้ว
11,800 บาท
ประหยัด 530 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060981'
Convertor MOXA (Nport 5410) 4 Port RS-232 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
19,050 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 850 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060982'
Convertor MOXA (Nport 5430) 4 Port RS-422/485 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
19,945 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 955 บาท

Fast Ethernet module
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088421'
Fast Ethernet module with 8 10/100T
(X) ports By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
6,685 บาท
รวม VAT แล้ว
7,000 บาท
ประหยัด 315 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088410'
Fast Ethernet module with 2 multi-mode 100BaseFX ports with SC connectors and 4 10/100BaseT
(X) ports By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
12,525 บาท
รวม VAT แล้ว
13,100 บาท
ประหยัด 575 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088411'
Fast Ethernet module with 2 multi-mode 100BaseFX ports with ST connectors and 4 10/100BaseT
(X) ports By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
12,525 บาท
รวม VAT แล้ว
13,100 บาท
ประหยัด 575 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088420'
Fast Ethernet module with 8 100BaseSFP slots By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
15,100 บาท
รวม VAT แล้ว
15,800 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088414'
Fast Ethernet module with 4 multi-mode 100BaseFX ports with ST connectors and 2 10/100BaseT
(X) ports By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
17,500 บาท
รวม VAT แล้ว
18,300 บาท
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088413'
Fast Ethernet module with 4 multi-mode 100BaseFX ports with SC connectors and 2 10/100BaseT
(X) ports By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
17,500 บาท
รวม VAT แล้ว
18,300 บาท
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088412'
Fast Ethernet module with 2 single-mode 100BaseFX ports with SC connectors and 4 10/100BaseT
(X) ports By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
20,000 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088419'
IM module with 8 10/100BaseT
(X) PoE/PoE+ ports By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
20,945 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 955 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088416'
Fast Ethernet module with 6 multi-mode 100BaseFX ports with SC connectors By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
22,475 บาท
รวม VAT แล้ว
23,500 บาท
ประหยัด 1,025 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088417'
Fast Ethernet module with 6 multi-mode 100BaseFX ports with ST connectors By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
22,475 บาท
รวม VAT แล้ว
23,500 บาท
ประหยัด 1,025 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088415'
Fast Ethernet module with 4 single-mode 100BaseFX ports with SC connectors and 2 10/100BaseT
(X) ports By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
32,475 บาท
รวม VAT แล้ว
34,000 บาท
ประหยัด 1,525 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088418'
Fast Ethernet module with 6 single-mode 100BaseFX ports with SC connectors By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี
44,925 บาท
รวม VAT แล้ว
47,000 บาท
ประหยัด 2,075 บาท

SFP Module
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082376'
SFP Modules ISON (TSFP100M-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082382'
SFP Modules ISON (TSFPGSX-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082383'
SFP Modules ISON (TSFPGSX2-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082377'
SFP Modules ISON (TSFP100S30-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082388'
SFP Modules ISON (TSFPGTX) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
3,345 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082378'
SFP Modules ISON (TSFP100S60-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082384'
SFP Modules ISON (TSFPGLX10-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061011'
SFP 1000BaseSX,LC Connector,0.5Km MOXA
(SFP-1GSXLC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,375 บาท
รวม VAT แล้ว
5,630 บาท
ประหยัด 255 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082385'
SFP Modules ISON (TSFPGLHX30-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,385 บาท
รวม VAT แล้ว
5,680 บาท
ประหยัด 295 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061008'
SFP 100Base multi-mode,LC Connector MOXA
(SFP-1FEMLC-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,625 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 265 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061010'
SFP 1000BaseLX,LC Connector,10Km MOXA
(SFP-1GLXLC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
9,735 บาท
รวม VAT แล้ว
10,200 บาท
ประหยัด 465 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082379'
SFP Modules ISON (TSFP100S80-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
10,710 บาท
รวม VAT แล้ว
11,300 บาท
ประหยัด 590 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082386'
SFP Modules ISON (TSFPGXD50-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
10,710 บาท
รวม VAT แล้ว
11,300 บาท
ประหยัด 590 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082387'
SFP Modules ISON (TSFPGZX70-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
12,070 บาท
รวม VAT แล้ว
12,700 บาท
ประหยัด 630 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082380'
SFP Modules ISON (TSFP100S100-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
12,070 บาท
รวม VAT แล้ว
12,700 บาท
ประหยัด 630 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082381'
SFP Modules ISON (TSFP100S120-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
13,400 บาท
รวม VAT แล้ว
14,100 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061009'
SFP 1000BaseLHX,LC Connector,40Km MOXA
(SFP-1GLHXLC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
36,800 บาท
รวม VAT แล้ว
38,500 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061007'
SFP 100Base single-mode,LC Connector MOXA
(SFP-1FELLC-T) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
46,875 บาท
รวม VAT แล้ว
49,000 บาท
ประหยัด 2,125 บาท

Power Adapter
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061014'
Power Adaptor MOXA (DR-4524) 45W/2A ,24VDC TO 264VAC By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061012'
Power Adaptor MOXA (DR-120-24) 120W/5A ,24VDC TO 264VAC By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
3,810 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061015'
Power Adaptor MOXA (DR-75-24) 75W/3.2A ,85VDC TO 264VAC By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,155 บาท
รวม VAT แล้ว
4,370 บาท
ประหยัด 215 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061016'
Power Adaptor MOXA (DR-75-48) 75W/1.6A ,85VDC TO 264VAC By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,155 บาท
รวม VAT แล้ว
4,370 บาท
ประหยัด 215 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061013'
Power Adaptor MOXA (DR-120-48) 120W/2.5A ,48VDC TO 264VAC By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,655 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 235 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061017'
Power Adaptor MOXA (DRP-240-48) 240W/5A ,48VDC TO 264VAC By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
10,480 บาท
รวม VAT แล้ว
11,000 บาท
ประหยัด 520 บาท