ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '008865' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Tablet
พบสินค้า 27 รายการ
Tablet APPLE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099608'
Tablet 9.7'' (Wifi) IPAD (2017) 32GB.
(iStudio) Silver
ประกัน 1 ปี
12,410 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099547'
Tablet 9.7'' (Wifi) IPAD (2017) 32GB.
(iStudio) Gold
ประกัน 1 ปี
12,410 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099548'
Tablet 9.7'' (Wifi) IPAD (2017) 32GB.
(iStudio) Space Grey
ประกัน 1 ปี
12,410 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099996'
Tablet 9.7'' (Wifi) IPAD (2017) 128GB.
(iStudio) Silver
ประกัน 1 ปี
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099998'
Tablet 9.7'' (Wifi) IPAD (2017) 128GB.
(iStudio) Grey
ประกัน 1 ปี
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100019'
Tablet 9.7'' (4G) IPAD (2017) 32GB.
(iStudio) Gold
ประกัน 1 ปี
17,200 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099951'
Tablet 9.7'' (4G) IPAD (2017) 32GB.
(iStudio) Silver
ประกัน 1 ปี
17,200 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099949'
Tablet 9.7'' (4G) IPAD (2017) 32GB.
(iStudio) Space Grey
ประกัน 1 ปี
17,200 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100001'
Tablet 9.7'' (4G) IPAD (2017) 128GB.
(iStudio) Space Grey
ประกัน 1 ปี
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100000'
Tablet 9.7'' (4G) IPAD (2017) 128GB.
(iStudio) Gold
ประกัน 1 ปี
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099999'
Tablet 9.7'' (4G) IPAD (2017) 128GB.
(iStudio) Silver
ประกัน 1 ปี
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088254'
Tablet 9.7'' (4G) IPAD PRO 32GB.
(iStudio/Space Grey)
ประกัน 1 ปี
25,525 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 375 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088255'
Tablet 9.7'' (4G) IPAD PRO 32GB.
(iStudio/Silver)
ประกัน 1 ปี
25,525 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 375 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088259'
Tablet 9.7'' (4G) IPAD PRO 32GB.
(iStudio) Rose Gold
ประกัน 1 ปี
26,230 บาท
รวม VAT แล้ว
26,590 บาท
ประหยัด 360 บาท

Tablet HUAWEI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081422'
Tablet 7'' (3G,CALL) HUAWEI MEDIAPAD T1 7.0 8GB.
(AIS,Silver)
ประกัน 1 ปี
3,310 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102978'
Tablet 9.6'' (4G,CALL) HUAWEI MEDIAPAD T3 Gold
ประกัน 1 ปี
8,355 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 545 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102977'
Tablet 9.6'' (4G,CALL) HUAWEI MEDIAPAD T3 Grey
ประกัน 1 ปี
8,355 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 545 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093460'
Tablet 8.4'' (4G,CALL) HUAWEI MEDIAPAD M3 Silver
ประกัน 1 ปี
11,460 บาท
รวม VAT แล้ว
12,490 บาท
ประหยัด 1,030 บาท

Tablet ACER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104413'
Tablet 7'' (4G) ACER Iconia Talk S (A1-734) 32GB.
(Black/Gold)
ประกัน 1 ปี
4,425 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102460'
Tablet 10.1'' (4G) ACER Iconnia One10 (B3-A32) 16GB.
(White)
ประกัน 1 ปี
6,680 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 310 บาท

Tablet LENOVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101393'
Tablet 7'' (3G,CALL) LENOVO TAB3 Essential
(710I) Black
ประกัน 1 ปี
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089628'
Tablet 8'' (4G,CALL) LENOVO TAB3
(850) Black
ประกัน 1 ปี
5,640 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104349'
Tablet 8'' (4G,CALL) LENOVO TAB4
(8504X) Black
ประกัน 1 ปี
5,900 บาท
รวม VAT แล้ว
6,250 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098652'
Tablet 10.1'' (4G) LENOVO TAB3 10 Plus 16G.
(X70L) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
7,040 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093172'
Tablet 6.4'' (4G,CALL) LENOVO PHAB2 PLUS
(PB2-670M) Champagne Gold
ประกัน 1 ปี
7,795 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 195 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102983'
Tablet 8'' (4G,CALL) LENOVO TAB4 8Plus
(8704X) Black
ประกัน 1 ปี
10,340 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104231'
Tablet 10'' (4G) LENOVO TAB4 10Plus
(X704L) Ebony Black
ประกัน 1 ปี
11,345 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 645 บาท