ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '009803' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Lens
พบสินค้า 22 รายการ
Board Lens for Dome Camera
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022594'
4 mm Lens Dome WATASHI#WLD001 By Order
ประกัน 1 ปี By Order 1 Day
105 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022595'
6 mm Lens Dome WATASHI#WLD002 By Order
ประกัน 1 ปี By Order 1 Day
105 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022596'
8 mm Lens Dome WATASHI#WLD003 By Order
ประกัน 1 ปี By Order 1 Day
105 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022597'
12 mm Lens Dome WATASHI#WLD004 By Order
ประกัน 1 ปี 12 mm Lens Dome WATASHI#WLD004 By Order 1 Day
105 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022593'
2.1 mm Lens Dome WATASHI#WLD006 By Order
ประกัน 1 ปี By Order 1 Day
125 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 45 บาท

Auto Iris Lens
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022599'
4 mm Lens Auto lris WATASHI#WLA001 By Order
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 175 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022603'
16 mm Lens Auto lris WATASHI#WLA005 By Order
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 175 บาท

CS-Mount Lens for Standard Camera
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036253'
16 mm Lens CS-Mount PeopleFu By Order
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036252'
12 mm Lens CS-Mount PeopleFu By Order
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039405'
8 mm Lens CS-Mount PeopleFu By Order
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022592'
16 mm Lens CS-Mount WATASHI#WLB005 By Order
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022591'
12 mm Lens CS-Mount WATASHI#WLB004 By Order
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022590'
8 mm Lens CS-Mount WATASHI#WLB003 By Order
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022587'
2.1 mm Lens CS-Mount WATASHI#WLW002 By Order
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 70 บาท

Auto Iris Vari-focal
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050138'
3.5-8 mm Lens Auto lris Vari-focal PeopleFu By Order
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039968'
2.8-12 mm Lens Auto lris Vari-focal PeopleFu By Order
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022604'
3.5-8 mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI#WLA006 By Order
ประกัน 1 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 245 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039970'
6-60 mm Lens Auto lris Vari-focal PeopleFu By Order
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022605'
2.8-12 mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI#WLA007 By Order
ประกัน 1 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 275 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022606'
6-15 mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI#WLA008 By Order
ประกัน 1 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 275 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039413'
5-50 mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI#WLA010 By Order
ประกัน 1 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 605 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072268'
5-100mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI By Order
ประกัน 1 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,900 บาท
ประหยัด 150 บาท