ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '009999' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc AIRCARD / MiFi
พบสินค้า 2 รายการ
AIRCARD
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105028'
AIRCARD 4G 150Mbps (Unlock SIM)
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092786'
AIRCARD 4G 150Mbps รองรับได้สูงสุด 10 อุปกรณ์ (Unlock SIM)
ประกัน 1 ปี
1,925 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 65 บาท