ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010018' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Wired Network
พบสินค้า 118 รายการ
Gigabit Switching Hub
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048065'
Gigabit Switching Hub D-LINK
(DGS-1005A) 5 Port
Life time
460 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091233'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1005D) 5 Port
(Limited Lifetime)
Life time
465 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091609'
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (S505G) 5 Port
(Lifetime KING IT)
Life time
642 บาท
รวม VAT แล้ว
699 บาท
ประหยัด 57 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084818'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-105) 5 Port
(Metal Case)
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047485'
Gigabit Switching Hub D-LINK
(DGS-1008A) 8 Port
Life time
720 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091234'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG105) 5 Port
(Limited Lifetime)
Life time
700 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091235'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1008D) 8 Port
(Limited Lifetime)
Life time
725 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091485'
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (S808G) 8 Port
(Lifetime KING IT)
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084819'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-108) 8 Port
(Metal Case)
Life time
940 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091236'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG108) 8 Port
(Limited Lifetime)
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064592'
Gigabit Switching Hub LINKSYS
(LGS105-AP) 5 Port
Life time
1,383 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 37 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083634'
Gigabit Switching Hub CISCO
(SG95D-05-AS) 5 Port
Life time
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091541'
Gigabit Switching Hub D-LINK
(DGS-1100-05) 5 Port Web Manage
Life time
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064593'
Gigabit Switching Hub LINKSYS
(LGS108-AP) 8 Port
Life time
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083635'
Gigabit Switching Hub CISCO
(SG95D-08-AS) 8 Port
Life time
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045166'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1016D) 16 Port
(13")
Life time
2,500 บาท
รวม VAT แล้ว
2,570 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091237'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1008P) 8 Port (4-Port PoE)
(Limited Lifetime)
Life time
2,503 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 87 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077614'
Gigabit Switching Hub D-LINK
(DGS-1008P) 8 Port
Life time
2,525 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090593'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1016D) 16 Port (13")
(Limited Lifetime)
Life time
2,593 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 197 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091238'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1016) 16 Port (19")
(Limited Lifetime)
Life time
2,968 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 322 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091611'
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (SG16) 16 Port
(Lifetime KING IT)
Life time
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074082'
Gigabit Switching Hub LINKSYS
(LGS308-AP) 8 Port
Life time
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045165'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1024D) 24 Port
(13")
Life time
3,275 บาท
รวม VAT แล้ว
3,430 บาท
ประหยัด 155 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091239'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1024D) 24 Port (13")
(Limited Lifetime)
Life time
3,080 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 470 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089852'
Gigabit Switching Hub CISCO SG200-08
(SLM2008T-EU) 8 Port Smart Switch
Life time
3,540 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091240'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1024) 24 Port (19")
(Limited Lifetime)
Life time
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088785'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI
(TS-5-POE) 5 Port with PoE 24V Passive
ประกัน 1 ปี
3,860 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084820'
Gigabit Switching Hub D-LINK
(DGS-1100-18) 16 Port + 2 Port SFP
Life time
4,180 บาท
รวม VAT แล้ว
4,200 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091619'
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (SG24) Port
(Lifetime KING IT)
Life time
4,120 บาท
รวม VAT แล้ว
4,400 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084330'
Gigabit Switching Hub LINKSYS
(LGS116-AP) 16 Port
Life time
4,255 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091241'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG3210) 8 Port (12") + 2 port SFP
(Limited Lifetime)
Life time
4,088 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 502 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083388'
Gigabit Switching Hub CISCO (SG95-16-AS) 16 Port
(11")
Life time
4,465 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 325 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103914'
Gigabit Switching Hub WIS
(SG900P) 8 Port PoE + 2 port RJ45
ประกัน 2 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072440'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS108P-AP) 8 Port
(4 Port PoE)
Life time
5,450 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091242'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1008PE) 8 Port
(Limited Lifetime)
Life time
4,950 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083633'
Gigabit Switching Hub CISCO (SG95-24-AS) 24 Port
(11")
Life time
6,095 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 195 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090803'
Gigabit Switching Hub CISCO SG200-08P
(SLM2008PT-EU) 8 Port Gigabit PoE Smart Switch
Life time
6,000 บาท
รวม VAT แล้ว
6,200 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084823'
Gigabit Switching Hub D-LINK
(DGS-1210-28) 24 Port + 4 Port SFP
Life time
6,225 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 265 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066469'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS124-AP) 24 Port
(19")
Life time
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,540 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084822'
Gigabit Switching Hub D-LINK
(DGS-1210-10P) 8 Port with PoE + 2 Port SFP
Life time
6,370 บาท
รวม VAT แล้ว
6,550 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085062'
Gigabit Switching Hub CISCO SG300-10
(SRW2008-K9-G5) 8 Port + 2 Port SFP
Life time
6,460 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 430 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081967'
Gigabit Switching Hub LINKSYS
(LGS318-AP) 16 Port + 2 Port g17, g18
Life time
7,520 บาท
รวม VAT แล้ว
7,750 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088786'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI
(TS-8-PRO) 8 Port with PoE 24/48V Passive
ประกัน 1 ปี
7,670 บาท
รวม VAT แล้ว
7,860 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104069'
Gigabit Switching Hub CISCO
(WS-C2960L-8TS-LL) 8 Port + 2 Port SFP By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
7,635 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 355 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090674'
Gigabit Switching Hub CISCO SG200-18
(SLM2016T-EU) 16 Port + 2 Port SFP
Life time
8,020 บาท
รวม VAT แล้ว
8,300 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084821'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1100-24P) 24 Port
(12 Port PoE)
Life time
8,020 บาท
รวม VAT แล้ว
8,770 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081966'
Gigabit Switching Hub LINKSYS
(LGS308P-AP) 8 Port Gigabit PoE
Life time
8,230 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 670 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101904'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG3424) 24 Port (19") + 4 port SFP + 1 RJ45 Console Port
(Limited Lifetime)
Life time
8,975 บาท
รวม VAT แล้ว
9,400 บาท
ประหยัด 425 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084789'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS326-AP) 26 Port
(19") + 2 Port g25, g26
Life time
9,170 บาท
รวม VAT แล้ว
9,450 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084829'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS116P-AP) 16 Port
(8 Port PoE)
Life time
8,900 บาท
รวม VAT แล้ว
9,700 บาท
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085063'
Gigabit Switching Hub CISCO SG200-26
(SLM2024T-EU) 24 Port + 2 Port Mini-GBIC
Life time
9,645 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 255 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037412'
Gigabit Switching Hub CISCO SG300-20
(SRW2016-K9-EU) 18 Port + 2 Port SFP with web management
Life time
10,315 บาท
รวม VAT แล้ว
10,700 บาท
ประหยัด 385 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104047'
Gigabit Switching Hub CISCO SG300-10PP
(SG300-10PP-K9-EU) 8 Port + 2 Port SFP
Life time
11,000 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104068'
Gigabit Switching Hub CISCO
(WS-C2960L-8PS-LL) 8 Port + 2 Port SFP PoE Power 67W By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
11,315 บาท
รวม VAT แล้ว
11,850 บาท
ประหยัด 535 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104071'
Gigabit Switching Hub CISCO
(WS-C2960L-16TS-LL) 16 Port + 2 Port SFP By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
12,415 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 575 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084824'
Gigabit Switching Hub D-LINK
(DGS-1210-28P) 24 Port with PoE + 4 Port SFP
Life time
13,285 บาท
รวม VAT แล้ว
13,580 บาท
ประหยัด 295 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085064'
Gigabit Switching Hub CISCO SG300-28
(SRW2024-K9-EU) 26 Port + 2 Port SFP
Life time
14,145 บาท
รวม VAT แล้ว
14,550 บาท
ประหยัด 405 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091243'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1048) 48 Port (19")
(Limited Lifetime)
Life time
14,240 บาท
รวม VAT แล้ว
14,800 บาท
ประหยัด 560 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084830'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS124P-AP) 24 Port
(12 Port PoE)
Life time
14,220 บาท
รวม VAT แล้ว
14,890 บาท
ประหยัด 670 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091247'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG2424P) 24 Port (19") PoE with 4 Combo SFP Slots
(Limited Lifetime)
Life time
14,755 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
ประหยัด 1,745 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084842'
Gigabit Switching Hub LINKSYS
(LGS318P-AP) 16 Port PoE + 2 Port SFP
Life time
16,275 บาท
รวม VAT แล้ว
16,800 บาท
ประหยัด 525 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104073'
Gigabit Switching Hub CISCO
(WS-C2960L-24TS-AP) 24 Port + 4 Port SFP By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
16,100 บาท
รวม VAT แล้ว
16,850 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088310'
Gigabit Switching Hub CISCO SG200-50
(SLM2048T-EU) 48 Port + 2 Port SFP
Life time
17,640 บาท
รวม VAT แล้ว
18,390 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104070'
Gigabit Switching Hub CISCO
(WS-C2960L-16PS-LL) 16 Port + 2 Port SFP PoE Power 120W By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
21,535 บาท
รวม VAT แล้ว
22,550 บาท
ประหยัด 1,015 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085065'
Gigabit Switching Hub CISCO SG300-28PP
(SG300-28PP-K9-EU) 24 Port PoE + 2 Port Mini-GBIC
Life time
23,535 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 865 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104072'
Gigabit Switching Hub CISCO
(WS-C2960L-24PS-AP) 24 Port + 4 Port SFP PoE Power 195W By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
27,795 บาท
รวม VAT แล้ว
28,990 บาท
ประหยัด 1,195 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104075'
Gigabit Switching Hub CISCO
(WS-C2960L-48TS-AP) 48 Port + 4 Port SFP By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
31,970 บาท
รวม VAT แล้ว
33,490 บาท
ประหยัด 1,520 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104074'
Gigabit Switching Hub CISCO
(WS-C2960L-48PS-AP) 48 Port + 4 Port SFP PoE Power 370W By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
54,945 บาท
รวม VAT แล้ว
57,500 บาท
ประหยัด 2,555 บาท

Switching Hub
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037245'
Switching Hub D-LINK (DES-1005A) 5 Port
Life time
260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091223'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1005D) 5 Port
(Limited Lifetime)
Life time
270 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036218'
Switching Hub D-LINK (DES-1008A) 8 Port
Life time
310 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091483'
Switching Hub TOTOLINK (S505) 5 Port
(Lifetime KING IT)
Life time
317 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 33 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078170'
Switching Hub EDIMAX (ES-3305P V2) 5 Port
(Lifetime KING IT)
Life time
330 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091224'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1008D) 8 Port
(Limited Lifetime)
Life time
325 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091484'
Switching Hub TOTOLINK (S808) 8 Port
(Lifetime KING IT)
Life time
345 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078171'
Switching Hub EDIMAX (ES-3308P V2) 8 Port
(Lifetime KING IT)
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084089'
Switching Hub CISCO (SF95D-05-AS) 5 Port
Life time
768 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 22 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091225'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1016D) 16 Port
(Limited Lifetime)
Life time
835 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084093'
Switching Hub CISCO (SF95D-08-AS) 8 Port
Life time
898 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 22 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104049'
Switching Hub TOTOLINK (SW16D) 16 Port
(Lifetime KING IT)
Life time
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0004827'
Switching Hub D-LINK (DES-1016D) 16 Port
(13")
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091226'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1016DS) 16 Port (13")
(Limited Lifetime)
Life time
1,053 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 137 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0008941'
Switching Hub D-LINK (DES-1024D) 24 Port
(13")
Life time
1,283 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091227'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1016) 16 Port (19")
(Limited Lifetime)
Life time
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091228'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1024D) 24 Port (13")
(Limited Lifetime)
Life time
1,373 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 177 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091486'
Switching Hub TOTOLINK (SW16) 16 Port
(Lifetime KING IT)
Life time
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091229'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1024) 24 Port (19")
(Limited Lifetime)
Life time
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078164'
Switching Hub EDIMAX (ES-1024) 24 Port
(Lifetime KING IT)
Life time
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084094'
Switching Hub CISCO (SF95D-16-AS) 16 Port
(11")
Life time
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,830 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091614'
Switching Hub TOTOLINK (SW24) 24 Port
(Lifetime KING IT)
Life time
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091230'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1008P) 8 Port with 4 port PoE
(Limited Lifetime)
Life time
2,075 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 275 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084095'
Switching Hub CISCO (SF95-24-AS) 24 Port
(11")
Life time
3,185 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091231'
Switching Hub TP-LINK (TL-SL1226) 24 Port (19") + 2 port Gigabit
(Limited Lifetime)
Life time
3,160 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 430 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103912'
Switching Hub WIS (SF800P) 8 Port PoE
ประกัน 2 ปี
3,545 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091232'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1048) 48 Port (19")
(Limited Lifetime)
Life time
3,915 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 475 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085059'
Switching Hub CISCO SF200-24
(SLM224GT-EU) 24 Port + 2 Port Mini-GBIC
Life time
5,520 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091305'
Switching Hub D-LINK (DES-1210-08P) 8 Port with PoE
Life time
5,650 บาท
รวม VAT แล้ว
5,750 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085060'
Switching Hub CISCO SF300-24
(SRW224G4-K9-EU) 24 Port + 2 Port Gigabit + 2 Port SFP
Life time
6,675 บาท
รวม VAT แล้ว
6,950 บาท
ประหยัด 275 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101775'
Switching Hub D-LINK (DES-3200-28) 24 Port
(19") + 2 Port Gigabit + 2 Port SFP
Life time
6,680 บาท
รวม VAT แล้ว
6,900 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084817'
Switching Hub D-LINK (DES-1210-28P) 24 Port
(19") with PoE + 4 Port Gigabit + 2 Port SFP
Life time
10,310 บาท
รวม VAT แล้ว
10,800 บาท
ประหยัด 490 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089848'
Switching Hub CISCO SF200-24P
(SLM224PT-EU) 24 Port PoE + 2 Port Mini-GBIC
Life time
10,540 บาท
รวม VAT แล้ว
11,200 บาท
ประหยัด 660 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085061'
Switching Hub CISCO SF300-24PP
(SF300-24PP-K9-EU) 24 Port PoE + 2 Port Gigabit + 2 Port SFP
Life time
14,275 บาท
รวม VAT แล้ว
14,850 บาท
ประหยัด 575 บาท

Lan Card
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0035963'
PCI Lan Card D-LINK (DFE-520TX)
Life time
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101903'
PCI Lan Card TP-LINK (TF-3239DL)
(Limited Lifetime)
Life time
225 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091291'
PCI Lan Card TP-LINK (TG-3269) Gigabit
(Limited Lifetime)
Life time
330 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069056'
PCI Lan Card D-LINK (DGE-528T) Gigabit
Life time
335 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066707'
PCIe Lan Card D-LINK (DGE-560T) Gigabit
Life time
355 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091221'
PCIe Lan Card TP-LINK (TG-3468) Gigabit
(Limited Lifetime)
Life time
370 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091487'
PCIe Lan Card TOTOLINK (PX1000) Gigabit
(Lifetime KING IT)
Life time
458 บาท
รวม VAT แล้ว
499 บาท
ประหยัด 41 บาท

Bandwidth Management
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044262'
Bandwidth Management Gateway PLANET
(BM-525)
ประกัน 3 ปี
9,200 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 790 บาท

Power Over Ethernet Adapter
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089679'
Passive Power Over Ethernet Adapter Injector ALFA + Splitter Kit
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079872'
Power Over Ethernet Adapter UBIQUITI
(POE-24V-0.5A)
ประกัน 1 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076766'
Power Adapter CISCO (SB-PWR-12V2A-NA)
ประกัน 3 เดือน
620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090391'
Power Over Ethernet Adapter UBIQUITI
(POE-24V-1A)
ประกัน 1 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101279'
Power Over Ethernet Adapter TP-LINK
(TL-PoE150S)
Life time
740 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092785'
Power Over Ethernet Adapter ALFA
(PSE-1000GU) Gigabit
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023819'
Power Over Ethernet Adapter PLANET
(POE-100SK)
Life time
1,880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084846'
Power Over Ethernet Adapter LINKSYS
(LACPI30-AP) Gigabit High Power
ประกัน 1 ปี
2,530 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 60 บาท