ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012058' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Adapter Tablet/Phone
พบสินค้า 64 รายการ
ADAPTER USB BASEUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102411'
Car Charger 2USB (2.4A,Contactor) 'BASEUS' Silver
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102410'
Car Charger 2USB (2.4A,Contactor) 'BASEUS' Black
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102413'
Car Charger 2USB (2.4A,Contactor) 'BASEUS' Coffee
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102412'
Car Charger 2USB (2.4A,Contactor) 'BASEUS' Red
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102415'
Adapter 2USB (2.4A,EZ0R) 'BASEUS' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102414'
Adapter 2USB (2.4A,EZ0V) 'BASEUS' Golden
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 14 บาท

ADAPTER USB OTHER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042475'
Adapter USB Charger (White)
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
69 บาท
ประหยัด 9 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093933'
Adapter USB Charger (5V-1A) 'e-Sal'
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 14 บาท

ADAPTER USB ASAKI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082766'
Adapter USB Charger 'ASAKI'
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
69 บาท
ประหยัด 9 บาท

ADAPTER USB OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102907'
Adapter Dual USB Charger
(2.4A,UC-205) 'OKER' White/Grey
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102908'
Adapter Dual USB Charger
(2.4A,UC-205) 'OKER' White/Blue
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102906'
Adapter Dual USB Charger
(3.4A,UC-266) 'OKER' White/Grey
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102905'
Adapter Dual USB Charger
(3.4A,UC-266) 'OKER' White/Blue
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102902'
Adapter Dual USB Charger
(3.4A,UC-217) 'OKER' Silver
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102904'
Adapter Dual USB Charger
(3.4A,UC-217) 'OKER' Pink
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102903'
Adapter Dual USB Charger
(3.4A,UC-217) 'OKER' Gold
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090777'
Adapter USB HUB 4 Port (UC-489) 'OKER'White
ประกัน 1 ปี
187 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085810'
Adapter USB HUB 6 Port (U508) 'OKER' Black
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
339 บาท
ประหยัด 19 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085811'
Adapter USB HUB 6 Port (U508) 'OKER' White
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
339 บาท
ประหยัด 19 บาท

ADAPTER USB COMMY
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092636'
Adapter USB Charger 'COMMY' Grey
ประกัน 6 เดือน
140 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 9 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089878'
Adapter Dual USB (2.4A) 'COMMY' White
ประกัน 6 เดือน
202 บาท
รวม VAT แล้ว
219 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100429'
Adapter USB Charger (2.1A,CCU201) 'COMMY' Black
ประกัน 6 เดือน
237 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 112 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100434'
Adapter Dual USB (2.1A,AD204) 'COMMY' White
ประกัน 6 เดือน
250 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 99 บาท

ADAPTER USB PISEN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080913'
Adapter USB Charger (TS-UC037) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 9 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069242'
Adapter Dual USB Charger
(TS-FC026) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
232 บาท
รวม VAT แล้ว
249 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069240'
Adapter USB Charger (TS-D083) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 19 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088743'
Adapter Dual USB Charger
(TS-C070) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
252 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098169'
Adapter 4USB (TS-C054) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
429 บาท
ประหยัด 24 บาท

ADAPTER USB REMAX
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094604'
Adapter USB Charger (RP-U12) 'REMAX' White
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102311'
Adapter Dual USB Charger
(2.4A,RP-U21) 'REMAX' White
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074562'
Adapter Dual USB Charger
(3.4A) 'REMAX' White
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094742'
Adapter Dual USB Charger
(3.4A) 'REMAX' Black
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081267'
Adapter Dual USB Charger
(RM-2688) 'REMAX' Green
ประกัน 1 ปี
237 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 22 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095615'
Adapter Dual USB Charger
(RM-2688) 'REMAX' Yellow
ประกัน 1 ปี
237 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 22 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094741'
Adapter 4USB Charger (RP-U41) 'REMAX' Silver
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094740'
Adapter 4USB Charger (RP-U41) 'REMAX' Gold
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087659'
Adapter 5USB Charger 'REMAX'
(RU-U1) Yellow/White
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
329 บาท
ประหยัด 24 บาท

ADAPTER USB TOP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053937'
Adapter for Tablet (5V-2A) 1.7mm. 'TOP'
ประกัน 6 เดือน
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053938'
Adapter for Tablet (5V-2A) 2.5mm. 'TOP'
ประกัน 6 เดือน
90 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 9 บาท

ADAPTER USB WK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093297'
Adapter Dual USB Charger
(WP-U04) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093296'
Adapter Dual USB Charger
(WP-U04) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 14 บาท

ADAPTER + Cable Charger All Brand
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099581'
Adapter USB Charger + Micro USB Cable
(UH101) 'HOCO' White
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 19 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077911'
Adapter Dual USB Charger + Micro USB Cable
(UC-232) 'OKER' White
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099582'
Adapter USB Charger + Lightning Cable
(UH101) 'HOCO' White
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 19 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083902'
Adapter USB Charger + Cable Micro USB 'COMMY' White
ประกัน 6 เดือน
182 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083903'
Adapter USB Charger + Cable i4/4s 'COMMY' White
ประกัน 6 เดือน
182 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099584'
Adapter USB Charger + Lightning Cable
(C2) 'HOCO' White
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083904'
Adapter USB Charger + Lightning Cable 'COMMY' White
ประกัน 6 เดือน
202 บาท
รวม VAT แล้ว
219 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075390'
Adapter USB Charger + Micro USB Cable
(TS-C051+MU01-800) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093938'
Adapter USB Charger + Micro USB Cable 'e-Sal' Black
ประกัน 1 ปี
217 บาท
รวม VAT แล้ว
229 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093937'
Adapter USB Charger + Micro USB Cable 'e-Sal' White
ประกัน 1 ปี
217 บาท
รวม VAT แล้ว
229 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098026'
Adapter USB Charger + Lightning Cable
(TS-C051+AL01-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101032'
Adapter USB Charger + Micro USB Cable 'COMMY' White
ประกัน 6 เดือน
325 บาท
รวม VAT แล้ว
449 บาท
ประหยัด 124 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101253'
Adapter Dual USB + Micro USB Cable
(4.2A,ADQC) 'COMMY' White
ประกัน 6 เดือน
350 บาท
รวม VAT แล้ว
449 บาท
ประหยัด 99 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101033'
Adapter USB Charger + Lightning Cable 'COMMY' White
ประกัน 6 เดือน
357 บาท
รวม VAT แล้ว
489 บาท
ประหยัด 132 บาท

Holder Charger All Brand
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099593'
Holder Charger Micro USB
(CPH18) 'HOCO' Silver
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
389 บาท
ประหยัด 99 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099592'
Holder Charger Micro USB
(CPH18) 'HOCO' Gold
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
389 บาท
ประหยัด 99 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099591'
Holder Charger Micro USB
(CPH18) 'HOCO' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
389 บาท
ประหยัด 99 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099590'
Holder Charger Lightning
(CPH18) 'HOCO' Silver
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 114 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099586'
Holder Charger Type-C (CPH18) 'HOCO' Gold
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 114 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099585'
Holder Charger Type-C (CPH18) 'HOCO' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 114 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099587'
Holder Charger Type-C (CPH18) 'HOCO' Silver
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 114 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099589'
Holder Charger Lightning
(CPH18) 'HOCO' Gold
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 114 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099588'
Holder Charger Lightning
(CPH18) 'HOCO' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 114 บาท