ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010091' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Dot Matrix Printer
พบสินค้า 5 รายการ
DOT MATRIX
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054025'
EPSON LQ-310 (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
7,060 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0007167'
EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
10,700 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0008188'
EPSON LQ-590 (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
18,300 บาท
รวม VAT แล้ว
18,700 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0002687'
EPSON LQ-2090 (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
20,400 บาท
รวม VAT แล้ว
20,800 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041533'
EPSON LQ-2190 (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
30,340 บาท
รวม VAT แล้ว
30,990 บาท
ประหยัด 650 บาท