ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010094' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Ram for PC
พบสินค้า 199 รายการ
PC DDR
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016087'
RAM DDR(400) 512MB. Blackberry
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042874'
RAM DDR(400) 1GB. Hynix
Life time
645 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016086'
RAM DDR(400) 1GB. Blackberry
Life time
675 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016085'
RAM DDR(333) 1GB. Blackberry
Life time
695 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068561'
RAM DDR(400) 1GB. G.SKILL
Life time
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 25 บาท

PC DDR2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0010816'
RAM DDR2(667) 1GB. Hynix
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048073'
RAM DDR2(800) 1GB. Hynix
Life time
395 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016088'
RAM DDR2(667) 1GB. Blackberry
Life time
425 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0017188'
RAM DDR2(800) 1GB. Blackberry
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023058'
RAM DDR2(667) 2GB. Hynix
Life time
715 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016180'
RAM DDR2(667) 2GB. Blackberry
Life time
745 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016181'
RAM DDR2(800) 2GB. Blackberry
Life time
755 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048797'
RAM DDR2(800) 2GB. Hynix
Life time
755 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068564'
RAM DDR2(800) 2GB. G.SKILL
Life time
1,045 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 25 บาท

PC DDR3 (1333)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065018'
RAM DDR3(1333) 2GB. Hynix 16 Chip
Life time
610 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068990'
RAM DDR3(1333) 2GB. Blackberry 8 Chip
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0031274'
RAM DDR3(1333) 2GB. Blackberry 16 Chip
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105317'
RAM DDR3(1333) 4GB. AFOX 16 Chip
Life time
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065390'
RAM DDR3(1333) 4GB. Blackberry 8 Chip
Life time
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041212'
RAM DDR3(1333) 4GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
1,115 บาท
รวม VAT แล้ว
1,140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065019'
RAM DDR3(1333) 4GB. Hynix 16 Chip
Life time
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039504'
RAM DDR3(1333) 4GB. Blackberry 16 Chip
Life time
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066549'
RAM DDR3(1333) 4GB. G.SKILL
(C9S-4GNS) 8 Chip
Life time
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073591'
RAM DDR3(1333) 4GB. G.SKILL
(CL9S-4GBNT) 16 Chip
Life time
1,475 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105318'
RAM DDR3(1333) 8GB. AFOX 16 Chip
Life time
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,930 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046599'
RAM DDR3(1333) 8GB. Blackberry 16 Chip
Life time
2,045 บาท
รวม VAT แล้ว
2,070 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051161'
RAM DDR3(1333) 8GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
2,175 บาท
รวม VAT แล้ว
2,200 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092451'
RAM DDR3(1333) 8GB. G.SKILL
(C9S-8GIS) Aegis
Life time
2,265 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 25 บาท

PC DDR3 (1066)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0033954'
RAM DDR3(1066) 2GB. Blackberry 16 Chip
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR3 (1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105316'
RAM DDR3(1600) 2GB. AFOX 16 Chip
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042866'
RAM DDR3(1600) 2GB. Blackberry 8 Chip
Life time
610 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063261'
RAM DDR3(1600) 2GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
695 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102990'
RAM DDR3(1600) 4GB. AFOX 16 Chip
Life time
925 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073026'
RAM DDR3(1600) 4GB. Blackberry 8 Chip
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,130 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072945'
RAM DDR3(1600) 4GB. Hynix 16 Chip
Life time
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054869'
RAM DDR3(1600) 4GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041707'
RAM DDR3(1600) 4GB. Blackberry 16 Chip
Life time
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078279'
RAM DDR3(1600) 4GB. Blackberry MAXIMUS 8 Chip
Life time
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066550'
RAM DDR3(1600) 4GB. G.SKILL
(C11S-4GNS) 8 Chip
Life time
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066552'
RAM DDR3(1600) 4GB. G.SKILL
(C11S-4GIS) Aegis 8 Chip
Life time
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066465'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston
(316C10FW) 'Ingram/Synnex'
Life time
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066468'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston
(316C10F) 'Ingram/Synnex'
Life time
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066467'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston
(316C10FB) 'Ingram/Synnex'
Life time
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066466'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston
(316C10FR) 'Ingram/Synnex'
Life time
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066555'
RAM DDR3(1600) 4GB. G.SKILL
(CL9S-4GBXL) Ripjaws 8 Chip
Life time
1,425 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073590'
RAM DDR3(1600) 4GB. G.SKILL
(C11S-4GNT) 16 Chip
Life time
1,475 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102989'
RAM DDR3(1600) 8GB. AFOX 16 Chip
Life time
1,765 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051699'
RAM DDR3(1600) 8GB. Blackberry 16 Chip
Life time
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,080 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073743'
RAM DDR3(1600) 8GB. Blackberry MAXIMUS 16 Chip
Life time
2,145 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054870'
RAM DDR3(1600) 8GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
2,195 บาท
รวม VAT แล้ว
2,220 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066553'
RAM DDR3(1600) 8GB. G.SKILL
(C11S-8GIS) Aegis
Life time
2,275 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066657'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston
(316C10FR) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,395 บาท
รวม VAT แล้ว
2,420 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066658'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston
(316C10FW) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,395 บาท
รวม VAT แล้ว
2,420 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066659'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston
(316C10FB) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,395 บาท
รวม VAT แล้ว
2,420 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066660'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston
(316C10F) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,395 บาท
รวม VAT แล้ว
2,420 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092219'
RAM DDR3(1600) 8GB. G.SKILL
(CL10S-8GBXL) Ripjaws
Life time
2,415 บาท
รวม VAT แล้ว
2,440 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079724'
RAM DDR3(1600) 8GB. Corsair VALUESELECT
Life time
2,475 บาท
รวม VAT แล้ว
2,500 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077408'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 8GB. (4GBX2) Kingston
(316C10F) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,475 บาท
รวม VAT แล้ว
2,500 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077409'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 8GB. (4GBX2) Kingston
(316C10FB) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,475 บาท
รวม VAT แล้ว
2,500 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077410'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 8GB. (4GBX2) Kingston
(316C10FR) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,475 บาท
รวม VAT แล้ว
2,500 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077411'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 8GB. (4GBX2) Kingston
(316C10FW) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,475 บาท
รวม VAT แล้ว
2,500 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066554'
RAM DDR3(1600) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(C11D-8GIS) Aegis
Life time
2,525 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068611'
RAM DDR3(1600) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(C9D-8GAO) Ares
Life time
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072902'
RAM DDR3(1600) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(CL9D-8GBXL) RipjawaX
Life time
2,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,840 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068612'
RAM DDR3(1600) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(C9D-8GAB) Ares
Life time
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,840 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077743'
RAM DDR3(1600) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(CL9D-8GBSR) Sniper
Life time
2,865 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066692'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 16GB. (8GBX2) Kingston
(316C10FR) 'Ingram/Synnex'
Life time
4,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066689'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 16GB. (8GBX2) Kingston
(316C10FW) 'Ingram/Synnex'
Life time
4,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066690'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 16GB. (8GBX2) Kingston
(316C10FB) 'Ingram/Synnex'
Life time
4,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066687'
RAM Hyper-X DDR3(1600) 16GB. (8GBX2) Kingston
(316C10F) 'Ingram/Synnex'
Life time
4,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077744'
RAM DDR3(1600) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C9D-16GSR) Sniper
Life time
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068613'
RAM DDR3(1600) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C10D-16GAO) Ares
Life time
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR3L (1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088275'
RAM DDR3L(1600) 4GB. Blackberry 8 Chip
Life time
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086510'
RAM DDR3L(1600) 4GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086511'
RAM DDR3L(1600) 8GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
2,175 บาท
รวม VAT แล้ว
2,200 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068593'
RAM DDR3L(1600) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(C11D-8GISL) Aegis
Life time
2,325 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068596'
RAM DDR3L(1600) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C11D-16GISL) Aegis
Life time
4,300 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR3 (1866)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081359'
RAM Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston
(318C10F) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081360'
RAM Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston
(318C10FB) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081361'
RAM Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston
(318C10FR) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076602'
RAM Hyper-X DDR3(1866) 8GB. (4GBX2) Kingston
(318C10FR) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,465 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076601'
RAM Hyper-X DDR3(1866) 8GB. (4GBX2) Kingston
(318C10FB) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,465 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076599'
RAM Hyper-X DDR3(1866) 8GB. (4GBX2) Kingston
(318C10F) 'Ingram/Synnex'
Life time
2,465 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068614'
RAM DDR3(1866) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(C9D-8GAB) Ares
Life time
3,325 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077747'
RAM DDR3(1866) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(CL9D-8GBSR) Sniper
Life time
3,365 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068411'
RAM Hyper-X DDR3(1866) 16GB. (8GBX2) Kingston
(318C10FR) 'Ingram/Synnex'
Life time
4,540 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068410'
RAM Hyper-X DDR3(1866) 16GB. (8GBX2) Kingston
(318C10F) 'Ingram/Synnex'
Life time
4,540 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077745'
RAM DDR3(1866) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C10D-16GSR) Sniper
Life time
4,620 บาท
รวม VAT แล้ว
4,670 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066557'
RAM DDR3(1866) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(CL10D-16GBXL) RipjawsX
Life time
4,920 บาท
รวม VAT แล้ว
4,970 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR3 (2400)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077751'
RAM DDR3(2400) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C11D-16GSR) Sniper
Life time
4,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068618'
RAM DDR3(2400) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C11D-16GAB) Ares
Life time
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066559'
RAM DDR3(2400) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C11D-16GXM) RipjawsX
Life time
5,000 บาท
รวม VAT แล้ว
5,050 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068625'
RAM DDR3(2400) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C10D-16GTX) TridentX
Life time
5,160 บาท
รวม VAT แล้ว
5,220 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068622'
RAM DDR3(2400) 16GB. (4GBX4) G.SKILL
(C10Q-16GZH) RipjawsZ
Life time
6,915 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 75 บาท

PC DDR3 (2133)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077749'
RAM DDR3(2133) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C10D-16GSR) Sniper
Life time
5,140 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068616'
RAM DDR3(2133) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C11D-16GAR) Ares
Life time
5,140 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066560'
RAM DDR3(2133) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C11D-16GXL) RipjawsX
Life time
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068624'
RAM DDR3(2133) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C9D-16GTX) TridentX
Life time
6,940 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR4 (2133)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088748'
RAM DDR4(2133) 4GB. Blackberry 8 chip
Life time
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101503'
RAM DDR4(2133) 4GB. Hynix 8 Chips
Life time
1,645 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081157'
RAM DDR4(2133) 4GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
1,665 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088752'
RAM DDR4(2133) 4GB. Blackberry MAXIMUS
Life time
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085253'
RAM DDR4(2133) 4GB. G.SKILL
(C15S-4GNT)
Life time
1,695 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089175'
RAM DDR4(2133) 4GB. G.SKILL
(C15S-4GIS) Aegis
Life time
1,725 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081249'
RAM DDR4(2133) 4GB. G.SKILL
(C15S-4GVR) RipjawsV
Life time
1,825 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088749'
RAM DDR4(2133) 8GB. Blackberry 16 chip
Life time
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,970 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088754'
RAM DDR4(2133) 8GB. Blackberry MAXIMUS
Life time
3,015 บาท
รวม VAT แล้ว
3,020 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081158'
RAM DDR4(2133) 8GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
3,025 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085258'
RAM DDR4(2133) 8GB. G.SKILL
(C15S-8GNT)
Life time
3,270 บาท
รวม VAT แล้ว
3,300 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089174'
RAM DDR4(2133) 8GB. G.SKILL
(C15S-8GIS) Aegis
Life time
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089176'
RAM DDR4(2133) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(C15D-8GIS) Aegis
Life time
3,520 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087024'
RAM DDR4(2133) 8GB. (4GBX2) Corsair Vengeance LPX Red
Life time
3,625 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087023'
RAM DDR4(2133) 8GB. (4GBX2) Corsair Vengeance LPX Black
Life time
3,625 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080759'
RAM DDR4(2133) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(C15D-8GVR) RipjawsV
Life time
3,675 บาท
รวม VAT แล้ว
3,700 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085659'
RAM DDR4(2133) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C15D-16GNT)
Life time
6,350 บาท
รวม VAT แล้ว
6,400 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089177'
RAM DDR4(2133) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C15D-16GIS) Aegis
Life time
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,440 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089223'
RAM DDR4(2133) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LPX Red
Life time
6,440 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089222'
RAM DDR4(2133) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LPX Black
Life time
6,440 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089178'
RAM DDR4(2133) 32GB. (16GBX2) G.SKILL
(C15D-32GIS) Aegis
Life time
11,190 บาท
รวม VAT แล้ว
11,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090365'
RAM DDR4(2133) 32GB. (8GBX4) G.SKILL
(C15Q-32GVR) RipjawsV
Life time
11,250 บาท
รวม VAT แล้ว
11,350 บาท
ประหยัด 100 บาท

PC DDR4 (2400)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103277'
RAM DDR4(2400) 4GB. TEAM Dark Red
Life time
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103271'
RAM DDR4(2400) 4GB. TEAM Vulcan Red
Life time
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,640 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103272'
RAM DDR4(2400) 4GB. TEAM Vulcan Gray
Life time
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,640 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088750'
RAM DDR4(2400) 4GB. Blackberry 8 chip
Life time
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088756'
RAM DDR4(2400) 4GB. Blackberry MAXIMUS
Life time
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103502'
RAM DDR4(2400) 4GB. G.SKILL
(C17S-4GIS) Aegis
Life time
1,825 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081250'
RAM DDR4(2400) 4GB. G.SKILL
(C15S-4GVR) RipjawsV
Life time
1,865 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101504'
RAM DDR4(2400) 8GB. Hynix 8 Chips
Life time
2,675 บาท
รวม VAT แล้ว
2,700 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085261'
RAM DDR4(2400) 8GB. G.SKILL
(C15S-8GNT)
Life time
2,765 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105319'
RAM DDR4(2400) 8GB. TEAM Vulcan Red
Life time
2,855 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105320'
RAM DDR4(2400) 8GB. TEAM Vulcan Gray
Life time
2,855 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103279'
RAM DDR4(2400) 8GB. TEAM Dark Red
Life time
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103278'
RAM DDR4(2400) 8GB. TEAM Dark Gray
Life time
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088751'
RAM DDR4(2400) 8GB. Blackberry 16 chip
Life time
2,985 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088758'
RAM DDR4(2400) 8GB. Blackberry MAXIMUS
Life time
3,185 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099053'
RAM DDR4(2400) 8GB.Corsair VALUESELECT
Life time
3,220 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103505'
RAM DDR4(2400) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(C17D-8GIS) Aegis
Life time
3,355 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080760'
RAM DDR4(2400) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(C15D-8GVR) RipjawsV
Life time
3,655 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082908'
RAM DDR4(2400) 8GB. (4GBX2) Corsair Vengeance LPX Black
Life time
3,725 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082909'
RAM DDR4(2400) 8GB. (4GBX2) Corsair Vengeance LPX Red
Life time
3,725 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092185'
RAM DDR4(2400) 16GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103275'
RAM DDR4(2400) 16GB. (8GBX2) TEAM Vulcan Gray
Life time
5,755 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103276'
RAM DDR4(2400 )16GB. (8GBX2) TEAM Vulcan Red
Life time
5,755 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103273'
RAM DDR4(2400) 16GB. TEAM Vulcan Red
Life time
6,320 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103274'
RAM DDR4(2400) 16GB. TEAM Vulcan Gray
Life time
6,320 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103513'
RAM DDR4(2400) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C17D-16GNT)
Life time
6,340 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103507'
RAM DDR4(2400) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C17D-16GIS) Agis
Life time
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,440 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071625'
RAM DDR4(2400) 16GB. (4GBX4) G.SKILL
(C15Q-16GRR) Ripjaws4
Life time
6,520 บาท
รวม VAT แล้ว
6,570 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073195'
RAM DDR4(2400) 16GB. (4GBX4) G.SKILL
(C15Q-16GRK) Ripjaws4
Life time
6,520 บาท
รวม VAT แล้ว
6,570 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082170'
RAM DDR4(2400) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LPX Red
Life time
6,705 บาท
รวม VAT แล้ว
6,750 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082910'
RAM DDR4(2400) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LPX Black
Life time
6,705 บาท
รวม VAT แล้ว
6,750 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084331'
RAM DDR4(2400) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C15D-16GVR) RipjawsV
Life time
6,770 บาท
รวม VAT แล้ว
6,870 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098101'
RAM DDR4(2400) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C15D-16GTZR) TridentZ RGB
Life time
7,600 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073397'
RAM DDR4(2400) 32GB. (8GBX4) G.SKILL
(C15Q-32GRK) Ripjaws4
Life time
11,390 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099354'
RAM DDR4(2400) 32GB. (16GBX2) G.SKILL
(C15D-32GIS) Aegis
Life time
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098103'
RAM DDR4(2400) 32GB. (8GBX4) G.SKILL
(C15Q-32GTZR) TridentZ RGB
Life time
13,650 บาท
รวม VAT แล้ว
13,850 บาท
ประหยัด 200 บาท

PC DDR4 (3000)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082916'
RAM DDR4(3000) 8GB. (4GBX2) Corsair Vengeance LPX Black
Life time
3,755 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082915'
RAM DDR4(3000) 8GB. (4GBX2) Corsair Vengeance LPX Red
Life time
3,755 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103258'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) TEAM Night Hawk Red
Life time
6,330 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103259'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) TEAM Night Hawk Blue
Life time
6,330 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103281'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) TEAM Dark Gray
Life time
6,430 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103280'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) TEAM Dark Red
Life time
6,430 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103254'
RAM DDR4(3000)16GB. (8GBX2) TEAM Night Hawk RGB Black
Life time
6,540 บาท
รวม VAT แล้ว
6,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103255'
RAM DDR4(3000)16GB. (8GBX2) TEAM Night Hawk RGB White
Life time
6,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082172'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LPX Red
Life time
6,785 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087025'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LPX Black
Life time
6,785 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089840'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LPX White
Life time
6,785 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083512'
RAM DDR4(3000) 16GB. (4GBX4) G.SKILL
(C15Q-16GVRB) RipjawsV
Life time
7,495 บาท
รวม VAT แล้ว
7,550 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090515'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LED Red
Life time
7,505 บาท
รวม VAT แล้ว
7,550 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090517'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LED White
Life time
7,400 บาท
รวม VAT แล้ว
7,550 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095219'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LED Blue
Life time
7,515 บาท
รวม VAT แล้ว
7,550 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084334'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C15D-16GVRB) RipjawsV
Life time
7,495 บาท
รวม VAT แล้ว
7,550 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099054'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance RGB Black
Life time
7,625 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087029'
RAM DDR4(3000) 16GB. (8GBX2) Corsair DOMINATOR PLATINUM
Life time
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103262'
RAM DDR4(3000) 32GB. (16GBX2) TEAM Night Hawk Blue
Life time
11,190 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103261'
RAM DDR4(3000) 32GB. (16GBX2) TEAM Night Hawk Red
Life time
11,190 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099055'
RAM DDR4(3000) 32GB. (8GBX4) Corsair Vengeance RGB
Life time
15,190 บาท
รวม VAT แล้ว
15,500 บาท
ประหยัด 310 บาท

PC DDR4 (3200)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080762'
RAM DDR4(3200) 8GB. (4GBX2) G.SKILL
(C16D-8GVK) RipjawsV
Life time
4,115 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103265'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk Red
Life time
6,555 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 235 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103266'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk Blue
Life time
6,555 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 235 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103256'
RAM DDR4(3200) 16GB. (8GBX2) TEAM Night Hawk RGB Black
Life time
6,880 บาท
รวม VAT แล้ว
7,090 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103257'
RAM DDR4(3200) 16GB. (8GBX2) TEAM Night Hawk RGB White
Life time
7,060 บาท
รวม VAT แล้ว
7,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087026'
RAM DDR4(3200) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LPX Black
Life time
7,340 บาท
รวม VAT แล้ว
7,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087028'
RAM DDR4(3200) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LPX Red
Life time
7,340 บาท
รวม VAT แล้ว
7,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084335'
RAM DDR4(3200) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C16D-16GVKB) RipjawsV
Life time
7,450 บาท
รวม VAT แล้ว
7,500 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084922'
RAM DDR4(3200) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C16D-16GTZB) TridentZ
Life time
7,600 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098106'
RAM DDR4(3200) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C16D-16GTZR) TridentZ RGB
Life time
7,700 บาท
รวม VAT แล้ว
7,800 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095220'
RAM DDR4(3200) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LED Blue
Life time
7,900 บาท
รวม VAT แล้ว
7,950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090594'
RAM DDR4(3200) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LED White
Life time
7,900 บาท
รวม VAT แล้ว
7,950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090595'
RAM DDR4(3200) 16GB. (8GBX2) Corsair Vengeance LED Red
Life time
7,900 บาท
รวม VAT แล้ว
7,950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090366'
RAM DDR4(3200) 32GB. (8GBX4) G.SKILL
(C16Q-32GVKB) RipjawsV
Life time
12,075 บาท
รวม VAT แล้ว
12,200 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103269'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk Blue
Life time
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103268'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk Red
Life time
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090367'
RAM DDR4(3200) 32GB. (8GBX4) G.SKILL
(C16Q-32GTZB) TridentZ
Life time
15,875 บาท
รวม VAT แล้ว
16,000 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098107'
RAM DDR4(3200) 32GB. (8GBX4) G.SKILL
(C16Q-32GTZR) TridentZ RGB
Life time
15,950 บาท
รวม VAT แล้ว
16,200 บาท
ประหยัด 250 บาท

PC DDR4 (3600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084926'
RAM DDR4(3600) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C17D-16GVK) RipjawsV
Life time
7,885 บาท
รวม VAT แล้ว
7,960 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084925'
RAM DDR4(3600) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C17D-16GTZ) TridentZ
Life time
8,210 บาท
รวม VAT แล้ว
8,300 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098108'
RAM DDR4(3600) 16GB. (8GBX2) G.SKILL
(C17D-16GTZR) TridentZ RGB
Life time
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
9,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098109'
RAM DDR4(3600) 32GB. (8GBX4) G.SKILL
(C17Q-32GTZR) TridentZ RGB
Life time
18,250 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
ประหยัด 250 บาท