ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010109' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Ram for NoteBook
พบสินค้า 60 รายการ
NoteBook DDR
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0021736'
RAM DDR(400, NB) 512MB. Hynix
Life time
575 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0015425'
RAM DDR(333, NB) 512MB. Hynix
Life time
575 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0021737'
RAM DDR(333, NB) 512MB. Blackberry
Life time
585 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0021590'
RAM DDR(400, NB) 512MB. Blackberry
Life time
605 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0014432'
RAM DDR(333, NB) 1GB. Hynix
Life time
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0014435'
RAM DDR(400, NB) 1GB. Hynix
Life time
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,310 บาท
ประหยัด 30 บาท

NoteBook DDR2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0015994'
RAM DDR2(667, NB) 1GB. Hynix
Life time
395 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0019745'
RAM DDR2(667, NB) 1GB. Blackberry
Life time
425 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0020649'
RAM DDR2(800, NB) 1GB. Blackberry
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0019746'
RAM DDR2(667, NB) 2GB. Blackberry
Life time
745 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0018357'
RAM DDR2(800, NB) 2GB. Blackberry
Life time
755 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058891'
RAM DDR2(667, NB) 2GB. Hynix
Life time
785 บาท
รวม VAT แล้ว
810 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052070'
RAM DDR2(800, NB) 2GB. Hynix
Life time
795 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068570'
RAM DDR2(667, NB) 2GB. G.SKILL
Life time
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068566'
RAM DDR2(800, NB) 2GB. G.SKILL
Life time
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 25 บาท

NoteBook DDR3 (1333)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092340'
RAM DDR3(1333, NB) 2GB. Hynix 16 Chip
Life time
605 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034612'
RAM DDR3(1333, NB) 2GB. Blackberry 16 Chip
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0035035'
RAM DDR3(1333, NB) 2GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065391'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB. Blackberry 8 Chip
Life time
1,095 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072762'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB. Hynix 16 Chip
Life time
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041535'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB. Blackberry 16Chip
Life time
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041213'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068572'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB. G.SKILL 16 Chip
Life time
1,495 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051347'
RAM DDR3(1333, NB) 8GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
2,205 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073887'
RAM DDR3(1333, NB) 8GB. G.SKILL 16 Chip
Life time
2,245 บาท
รวม VAT แล้ว
2,270 บาท
ประหยัด 25 บาท

NoteBook DDR3 (1066)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042904'
RAM DDR3(1066, NB) 2GB. Blackberry 16 Chip
Life time
645 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 25 บาท

NoteBook DDR3 (1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092772'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB. Blackberry 8 Chip
Life time
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064737'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB. Blackberry 16 Chip
Life time
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053299'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068578'
RAM DDR3(1600 ,NB) 4GB. G.SKILL 16 Chip
Life time
1,475 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068597'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB. G.SKILL MAC.
Life time
1,625 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050855'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB. Blackberry 16 Chip
Life time
2,045 บาท
รวม VAT แล้ว
2,070 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054871'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
2,205 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068582'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB. G.SKILL 8 Chip
Life time
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
2,480 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068580'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB. (4GBX2) G.SKILL 8 Chip
Life time
2,515 บาท
รวม VAT แล้ว
2,540 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068598'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB. G.SKILL MAC.
Life time
3,225 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 25 บาท

NoteBook DDR3L (1333)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068599'
RAM DDR3L(1333, NB) 4GB. G.SKILL 8 Chip
Life time
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068600'
RAM DDR3L(1333, NB) 8GB. G.SKILL 16 Chip
Life time
2,265 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 25 บาท

NoteBook DDR4 (2133)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094424'
RAM DDR4(2133, NB) 4GB. Blackberry 8 Chip
Life time
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089622'
RAM DDR4(2133, NB) 4GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087498'
RAM Hyper-X DDR4(2133, NB) 4GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
1,575 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095217'
RAM DDR4(2133, NB) 4GB. (C15S-4GRS) 'G.SKILL' Ripjaws
Life time
1,625 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093866'
RAM DDR4(2133, NB) 4GB. Corsair VALUESELECT
Life time
1,635 บาท
รวม VAT แล้ว
1,660 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094426'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB. Blackberry 16 Chip
Life time
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089623'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082906'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB. Corsair VALUESELECT
Life time
3,115 บาท
รวม VAT แล้ว
3,140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085660'
RAM DDR4(2133, NB) 16GB.
(C15S-16GRS) G.SKILL Ripjaws
Life time
6,250 บาท
รวม VAT แล้ว
6,350 บาท
ประหยัด 100 บาท

NoteBook DDR3L (1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078312'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB. Blackberry 8 Chip
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,130 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067494'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068601'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB. G.SKILL 8 Chip
Life time
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065379'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB. 'Corsair' VALUESELECT
Life time
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078313'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB. Blackberry 16 Chip
Life time
2,045 บาท
รวม VAT แล้ว
2,070 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068789'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
2,205 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068602'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB. G.SKILL 16 Chip
Life time
2,295 บาท
รวม VAT แล้ว
2,320 บาท
ประหยัด 25 บาท

NoteBook DDR4 (2400)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105015'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB. TEAM Elite
Life time
1,435 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087497'
RAM Hyper-X DDR4(2400, NB) 4GB. Kingston 'Ingram/Synnex'
Life time
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105017'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB. TEAM Elite
Life time
2,720 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084928'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB. (C16S-8GRS) G.SKILL Ripjaws
Life time
3,235 บาท
รวม VAT แล้ว
3,240 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101287'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB. Corsair Vengeance Black
Life time
3,225 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095218'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB.
(C16S-16GRS) 'G.SKILL' Ripjaws
Life time
6,350 บาท
รวม VAT แล้ว
6,400 บาท
ประหยัด 50 บาท