ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012071' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Computer Case
พบสินค้า 16 รายการ
SAHARA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102417'
ATX Case (NP) SAHARA CS002 GF8
(black)
ประกัน 1 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103199'
ATX Case (NP) SAHARA CS010 GF7
(black)
ประกัน 1 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102418'
ATX Case (NP) SAHARA CS003 E15
(black)
ประกัน 1 ปี
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102419'
ATX Case (NP) SAHARA CS004 P20
(black)
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 60 บาท

NO BRAND
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101135'
Case Aluminium (Bitcoin)
-
970 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 20 บาท

Cable LED STRIPS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090481'
CABLE MADDNESS LED STRIPS
(White)
-
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090479'
CABLE MADDNESS LED STRIPS (Red)
-
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090482'
CABLE MADDNESS LED STRIPS
(Blue)
-
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098090'
CABLE SILVERSTONE RGB STRIP
-
640 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098825'
CABLE CM Magnetic LED STRIPS
(Green)
-
660 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098826'
CABLE CM Magnetic LED STRIPS
(Red)
-
660 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098824'
CABLE CM Magnetic LED STRIPS
(White)
-
660 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098827'
CABLE CM Magnetic LED STRIPS
(Blue)
-
660 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 40 บาท

ZALMAN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105398'
ATX Case (NP) ZALMAN N2
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105399'
ATX Case (NP) ZALMAN N3 (Black)
ประกัน 1 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086252'
ATX Case (NP) ZALMAN Z9 Neo
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 100 บาท