ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010147' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc TV
พบสินค้า 11 รายการ
TV 32" LED
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103777'
LED TV 32'' LG Digital TV 32LW300C
ประกัน 1 ปี
6,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103652'
LED TV 32'' LG Digital TV 32LJ500D
ประกัน 1 ปี
6,890 บาท
รวม VAT แล้ว
7,100 บาท
ประหยัด 210 บาท

TV 55" LED
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103092'
LED TV 55'' Samsung Smart TV UA55M5500
ประกัน 1 ปี
18,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท

ขาแขวน TV
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081528'
ขาแขวน TV/Plasma 32'' to 60''
-
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073850'
ขาแขวน TV/Plasma 26'' to 55''
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039805'
ขาแขวน TV/Plasma 17'' to 37.5''
-
780 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086133'
ขาแขวนเพดาน LCD TV/Plasma 32''
-
885 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039806'
ขาแขวน TV/Plasma 22'' to 42''
-
890 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039807'
ขาแขวน TV/Plasma 32'' to 63''
-
1,035 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086193'
ขาแขวนเพดาน LCD TV/Plasma 32-63''
-
1,675 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 75 บาท

TV 49'' LED
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104553'
LED TV 49'' Samsung Smart TV UA49M5500AK
ประกัน 1 ปี
16,450 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 450 บาท