ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010226' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Internal Card Reader
พบสินค้า 3 รายการ
Internal Card Reader
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0005717'
Int. Card Reader All in 1 'Black'
ประกัน 1 ปี
68 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023696'
Int. Card Reader All in 1
(กล่องเหล็ก) 'Black'
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039257'
Int. Card Reader All in 1
(C-109) OKER 'Black'
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 15 บาท