ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010157' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc External Card Reader
พบสินค้า 21 รายการ
External Card Reader
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084318'
Ext. Card Reader 46 in 1 'Magictech'
(MT-658) Black
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084319'
Ext. Card Reader 46 in 1 'Magictech'
(MT-658) Blue
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084320'
Ext. Card Reader 46 in 1 'Magictech'
(MT-658) Green
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0028621'
Ext. Card Reader All in 1 'OKER'
(C-09)
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038968'
Ext. Card Reader All in 1 'OKER'
(C-1924) Blue
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092693'
Ext. Card Reader All in 1 'OKER'
(C-1924) Black
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092694'
Ext. Card Reader All in 1 'OKER'
(C-1924) White
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036738'
Ext. Card Reader All in 1 'OKER'
(C-2201)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037043'
Ext. Card Reader All in 1 'OKER'
(C-2002)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097975'
Ext.Card Reader + HUB OKER
(C-1503) Blue
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097974'
Ext.Card Reader + HUB OKER
(C-1503) Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097976'
Ext.Card Reader + HUB OKER
(C-1503) White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088342'
Ext. Card Reader 56 in 1 'Magictech'
(MT-448) Blue
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088341'
Ext. Card Reader 56 in 1 'Magictech'
(MT-448) Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0028656'
Ext. Card Reader All in 1 'OKER'
(C-2001)
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092160'
Ext. Card Reader All in 1 'Magictech'
(MT-695) Black USB3.0
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092161'
Ext. Card Reader All in 1 'Magictech'
(MT-695) White USB3.0
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0059082'
Ext. Card Reader All in 1 'OKER'
(C-3329) White USB3.0
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092692'
Ext. Card Reader All in 1 'OKER'
(C-3329) Blue USB3.0
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101277'
Ext.Card Reader + HUB ORICO
(H3TS-U3) 'ORICO' Black
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101278'
Ext.Card Reader + HUB ORICO
(C3TS) Black
ประกัน 2 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท