ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010187' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Hard Disk for Notebook
พบสินค้า 19 รายการ
Hard Disk NoteBook SATA-III
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092349'
500 GB. (NB-SATA-III) HGST
(16MB.)
ประกัน 3 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075617'
500 GB. (NB-SATA-III) Toshiba
(8MB)
ประกัน 3 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082099'
500 GB. (NB-SATA-III) Seagete
(16MB,STrek)
ประกัน 2 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081892'
500 GB. (NB-SATA-III) Western
(16MB, Blue.)
ประกัน 3 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102139'
500 GB. (NB-SATA-III) HGST
(32MB.)
ประกัน 3 ปี
1,605 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068251'
1 TB. (NB-SATA-III) HGST (8MB.)
ประกัน 3 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075618'
1 TB. (NB-SATA-III) Toshiba
(8MB)
ประกัน 3 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102957'
1 TB. (NB-SATA-III) Seagete
(128MB,STrek)
ประกัน 2 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102140'
1 TB. (NB-SATA-III) HGST
(128MB)
ประกัน 3 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093790'
1 TB. (NB-SATA-III) Seagete
(128MB,Synnex)
ประกัน 2 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073361'
1 TB. (NB-SATA-III) Western
(8MB, Blue.)
ประกัน 3 ปี
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083481'
1 TB. (NB-SATA-III) HGST (32MB)
ประกัน 3 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100297'
500 GB. (NB-SATA-III) Western
(32MB, Black.)
ประกัน 5 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102128'
1 TB. (NB-SATA-III) Western
(32MB, Black.)
ประกัน 5 ปี
2,615 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099550'
1 TB. (NB/SATA-III-5Y) Seagate FireCuda 'STrek'
ประกัน 5 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099551'
2 TB. (NB/SATA-III-5Y) Seagate FireCuda 'STrek'
ประกัน 5 ปี
4,175 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 75 บาท

Hard Disk Notebook (Refurbished)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066597'
(NB-1Y) 80.GB Seagate (2MB.) 'Import'
ประกัน 1 ปี
925 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082537'
(NB/SATA-II-1Y) 160.GB Seagate
(8MB.) 'Import'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082209'
(NB-SATA-II-1Y) 250 GB Seagate
(8MB, Import)
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,140 บาท
ประหยัด 35 บาท