ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010192' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Hard Disk for PC
พบสินค้า 81 รายการ
Hard Disk PC SATA-III
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065166'
500 GB. SATA-III Toshiba (32MB)
ประกัน 3 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083959'
500 GB. SATA-III Western Blue
(32MB,)
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,360 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066911'
1 TB. SATA-III Toshiba (32MB)
ประกัน 3 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093805'
500 GB. SATA-III Seagate Barracuda
(32MB, Synnex)
ประกัน 3 ปี
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094143'
500 GB. SATA-III Seagate Barracuda
(32MB, STrek)
ประกัน 3 ปี
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058234'
1 TB. SATA-III Seagate Barracuda
(64MB, STrek)
ประกัน 3 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068867'
1 TB. SATA-III Seagate Barracuda
(64MB, Synnex)
ประกัน 3 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061974'
1 TB. SATA-III Western Blue
(64MB.)
ประกัน 3 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076814'
1 TB. SATA-III Toshiba (32MB.,5700RPM)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096473'
1 TB. SATA-III Seagate SkyHawk
(64MB, TCT) For CCTV
ประกัน 3 ปี
1,695 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074842'
1 TB. SATA-III Seagate SkyHawk
(64MB, STrek) For CCTV
ประกัน 3 ปี
1,745 บาท
รวม VAT แล้ว
1,770 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084736'
1 TB. SATA-III Seagate SkyHawk
(64MB, Synnex) For CCTV
ประกัน 3 ปี
1,765 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066608'
1 TB. SATA-III Western Purple
(64MB.) For CCTV
ประกัน 3 ปี
1,795 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098120'
1 TB. SATA-III Seagate Pipeline
(64MB., HIK) For CCTV
ประกัน 3 ปี
1,805 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092168'
1 TB. SATA-III Hikvision Purple
(64MB, TCT) For CCTV
ประกัน 3 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067252'
1 TB. SATA-III Western Red
(64MB.)
ประกัน 3 ปี
2,165 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076222'
2 TB. SATA-III Toshiba (64MB)
ประกัน 3 ปี
2,220 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077773'
2 TB. SATA-III Toshiba (32MB.,5700RPM)
ประกัน 3 ปี
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,330 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058244'
2 TB. SATA-III Seagate Barracuda
(64MB, STrek)
ประกัน 3 ปี
2,320 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082979'
2 TB. SATA-III Western Blue
(64MB.)
ประกัน 3 ปี
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038856'
2 TB. SATA-III Seagate Barracuda
(64MB, Synnex)
ประกัน 3 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,520 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096474'
2 TB. SATA-III Seagate SkyHawk
(64MB, TCT) For CCTV
ประกัน 3 ปี
2,525 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098121'
2 TB. SATA-III Seagate Pipeline
(64MB., HIK) For CCTV
ประกัน 3 ปี
2,595 บาท
รวม VAT แล้ว
2,720 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087902'
2 TB. SATA-III Seagate SkyHawk
(64MB, Synnex) For CCTV
ประกัน 3 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075563'
2 TB. SATA-III Seagate SkyHawk
(64MB, STrek) For CCTV
ประกัน 3 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038853'
1 TB. SATA-III Western Black
(64MB.)
ประกัน 5 ปี
2,665 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066610'
2 TB. SATA-III Western Purple
(64MB.) For CCTV
ประกัน 3 ปี
2,685 บาท
รวม VAT แล้ว
2,720 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093159'
1 TB. SATA-III Seagate FireCuda
(64MB, STrek)
ประกัน 5 ปี
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065167'
3.TB. SATA-III Toshiba (64MB)
ประกัน 3 ปี
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092774'
3 TB. SATA-III Toshiba (64MB., 5940RPM)
ประกัน 3 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061967'
2 TB. SATA-III Seagate IronWolf
(64MB, STrek)
ประกัน 3 ปี
3,220 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052760'
2 TB. SATA-III Western Red
(64MB)
ประกัน 3 ปี
3,355 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083814'
3 TB SATA-III Western Blue
(64MB.)
ประกัน 3 ปี
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,420 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058287'
3 TB.SATA-III Seagate Barracuda
(64MB, STrek)
ประกัน 3 ปี
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083011'
3 TB.SATA-III Seagate Barracuda
(64MB, Synnex)
ประกัน 3 ปี
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098122'
3 TB. SATA-III Seagate Pipeline
(64MB., HIK) For CCTV
ประกัน 3 ปี
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
3,800 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075591'
3 TB. SATA-III Seagate SkyHawk
(64MB, STrek) For CCTV
ประกัน 3 ปี
3,715 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087776'
3 TB. SATA-III Seagate SkyHawk
(64MB, Synnex) For CCTV
ประกัน 3 ปี
3,715 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061968'
3 TB. SATA-III Seagate IronWolf
(64MB, 5900PRM,STrek)
ประกัน 3 ปี
3,825 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088316'
2 TB. SATA-III Seagate SSHD/FireCuda
(64MB, STrek)
ประกัน 5 ปี
3,930 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062180'
3 TB. SATA-III Seagate SV35
(64MB, STrek) For CCTV
ประกัน 3 ปี
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069447'
3 TB. SATA-III Western Purple
(64MB.) For CCTV
ประกัน 3 ปี
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053079'
3 TB. SATA-III Western Red
(64MB, Synnex)
ประกัน 3 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,320 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041667'
2 TB SATA-III Western Black
(64MB.)
ประกัน 5 ปี
4,600 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100320'
4 TB. SATA-III HGST NAS (64MB, 7200PRM, STrek)
ประกัน 3 ปี
4,625 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080126'
4.TB. SATA-III Toshiba (64MB)
ประกัน 3 ปี
4,670 บาท
รวม VAT แล้ว
4,720 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084226'
4 TB. SATA-III Western Blue
(64MB, 5400PRM)
ประกัน 3 ปี
4,750 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058286'
4 TB. SATA-III Seagate Barracuda
(64MB, 5900PRM, STrek)
ประกัน 3 ปี
4,765 บาท
รวม VAT แล้ว
4,840 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083010'
4 TB. SATA-III Seagate Barracuda
(64MB, 5900PRM, Synnex)
ประกัน 3 ปี
4,880 บาท
รวม VAT แล้ว
4,920 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067621'
4 TB. SATA-III Seagate SkyHawk
(64MB, STrek) For CCTV
ประกัน 3 ปี
5,130 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077720'
4 TB. SATA-III Seagate SkyHawk
(64MB, Synnex) For CCTV
ประกัน 3 ปี
5,130 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092468'
5.TB. SATA-III Toshiba (64MB)
ประกัน 3 ปี
5,150 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092170'
4 TB. SATA-III Hikvision Purple
(64MB, TCT) For CCTV
ประกัน 3 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096477'
4 TB. SATA-III Seagate SkyHawk
(64MB, TCT) For CCTV
ประกัน 3 ปี
5,270 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072515'
4 TB. SATA-III Western Purple
(64MB.) For CCTV
ประกัน 3 ปี
5,330 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061969'
4 TB. SATA-III Seagate IronWolf
(64MB, 5900PRM, STrek)
ประกัน 3 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
5,950 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087343'
4 TB. SATA-III Seagate IronWolf
(64MB, 5900PRM, Synnex)
ประกัน 3 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
5,950 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065255'
4 TB. SATA-III Western Red
(64MB.)
ประกัน 3 ปี
6,040 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092659'
4 TB. SATA-III Western Black
(128MB.)
ประกัน 5 ปี
7,915 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100403'
6.TB. SATA-III Toshiba (128MB)
ประกัน 3 ปี
7,950 บาท
รวม VAT แล้ว
8,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084792'
6 TB. SATA-III Western Blue
(64MB.)
ประกัน 3 ปี
8,425 บาท
รวม VAT แล้ว
8,500 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103338'
4 TB. SATA-III Seagate IronWolf PRO
(128MB, 7200PRM, STrek)
ประกัน 3 ปี
9,050 บาท
รวม VAT แล้ว
9,500 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098402'
6TB SATA-III Seagate SkyHawk
(256MB., 7200RPM) 'STrek'
ประกัน 3 ปี
9,375 บาท
รวม VAT แล้ว
9,600 บาท
ประหยัด 225 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098394'
6 TB SATA-III Seagate IronWolf
(128MB., 7200RPM) 'STrek'
ประกัน 3 ปี
9,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,600 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071802'
6 TB. SATA-III Western Red
(64MB.)
ประกัน 3 ปี
9,645 บาท
รวม VAT แล้ว
9,720 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098423'
6 TB. SATA-III Seagate Barracuda PRO
(256MB, 7200PRM, STrek)
ประกัน 5 ปี
9,800 บาท
รวม VAT แล้ว
9,950 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078431'
6 TB. SATA-III Western Purple
(64MB.) For CCTV
ประกัน 3 ปี
9,805 บาท
รวม VAT แล้ว
9,890 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098421'
8TB SATA-III Seagate SkyHawk
(256MB., 7200RPM) 'STrek'
ประกัน 3 ปี
11,800 บาท
รวม VAT แล้ว
12,200 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098395'
8 TB SATA-III Seagate IronWolf
(256MB., 7200RPM) 'STrek'
ประกัน 3 ปี
12,150 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101581'
8TB SATA-III Western Red
(128MB.)
ประกัน 3 ปี
12,500 บาท
รวม VAT แล้ว
12,700 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098424'
8 TB. SATA-III Seagate Barracuda PRO
(256MB, 7200PRM, STrek)
ประกัน 5 ปี
12,600 บาท
รวม VAT แล้ว
13,000 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095838'
8.TB. SATA-III Western Purple
(128MB.) For CCTV
ประกัน 3 ปี
13,350 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098425'
10 TB. SATA-III Seagate Barracuda PRO
(256MB, 7200PRM, STrek)
ประกัน 5 ปี
16,650 บาท
รวม VAT แล้ว
17,100 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098422'
10.TB SATA-III Seagate SkyHawk
(256MB., 7200RPM) 'STrek'
ประกัน 3 ปี
17,100 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098399'
10.TB SATA-III Seagate IronWolf
(256MB., 7200RPM) 'STrek'
ประกัน 3 ปี
17,400 บาท
รวม VAT แล้ว
18,200 บาท
ประหยัด 800 บาท

Hard Disk PC SATA-II
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058557'
160 GB. SATA-II Seagate (8MB, Import)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067771'
250 GB. SATA-II Seagate (8MB, Import)
ประกัน 1 ปี
1,185 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056547'
320 GB. SATA-II Seagate (8MB, Import)
ประกัน 1 ปี
1,285 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088455'
500 GB. SATA-II Seagate (8MB, Import)
ประกัน 1 ปี Imported
1,415 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 35 บาท

Hard Disk PC IDE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048077'
IDE 250 GB. Seagate (8MB, Import)
ประกัน 1 ปี Imported
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 40 บาท

Hard Disk PC (Refurbished)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049532'
IDE 160 GB. Seagate (8MB, Refurbished)
ประกัน 1 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 30 บาท