ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012152' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Keyboard & Mouse
พบสินค้า 47 รายการ
TARGUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105100'
(2in1) Wireless TARGUS (KM001) Black
ประกัน 2 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 35 บาท

45 DEGREE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101706'
(2in1) USB 45 DEGREE (X-341) Black
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 15 บาท

MD-TECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039622'
(2in1) USB MD-TECH (KB-888/M-179) Black
ประกัน 1 ปี
258 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 27 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075600'
(2in1) USB MD-TECH (KB-222/M-103) Black
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088314'
(2in1) USB MD-TECH (KB-222/M-103) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100237'
(2in1) USB MD-TECH (K6+M36) Black
ประกัน 1 ปี
283 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 27 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102638'
(2in1) USB MD-TECH (K16/M-61) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102639'
(2in1) USB MD-TECH (K16/M-61) Black/Green
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105609'
(2in1) USB MD-TECH (K-15/M-51) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
304 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 11 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105610'
(2in1) USB MD-TECH (K-15/M-51) Black/Green
ประกัน 1 ปี
304 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 11 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096090'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-KM3000) White
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096089'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-KM3000) Black
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096091'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-KM3100) Black
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096092'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-KM3200) Black
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102640'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-K15+M35) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102641'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-K15+M35) Black/Green
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090816'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-K5+M35) Black
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093792'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-K6+M36) Black
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082646'
(2in1) Wireless MD-TECH (K7+M199) Black
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090238'
(2in1) Wireless MD-TECH (K7+M199) White
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 25 บาท

LOGITECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0033808'
(2in1) PS/2 LOGITECH (MK100)
(MOUSE:USB) Black
ประกัน 3 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037387'
(2in1) USB Multi LOGITECH
(MK200) Black
ประกัน 3 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046217'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK220) Black
ประกัน 3 ปี
660 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085841'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK235) Black
ประกัน 1 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068079'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK270R) Black
ประกัน 3 ปี
805 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081465'
(2in1) Wireless Multi LOGITECH
(MK345) Black
ประกัน 1 ปี
1,035 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 55 บาท

MICROSOFT
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095911'
(2in1) USB MICROSOFT (Desktop 600) Black 'APB-00021'
ประกัน 3 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093436'
(2in1) Wireless MICROSOFT
(Desktop 850) Black 'PY9-00025'
ประกัน 3 ปี
968 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 22 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087357'
(2in1) Wireless MICROSOFT
(Desktop 2000) Black 'M7J-00027'
ประกัน 3 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 20 บาท

OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0029590'
(2in1) PS/2 OKER (KB-50) Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0026228'
(2in1) USB OKER (KB-338) Black
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092490'
(2in1) USB OKER (KM-3189) Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092109'
(2in1) USB OKER (KM-2068) Black
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092107'
(2in1) USB OKER (KM-2068) White
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092111'
(2in1) USB OKER (KM-2068) Blue
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092108'
(2in1) USB OKER (KM-2068) Pink
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092110'
(2in1) USB OKER (KM-2068) Gold
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085564'
(2in1) Wireless OKER (G1000) White
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085502'
(2in1) Wireless OKER (T21A) Black
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085503'
(2in1) Wireless OKER (T21A) White
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046059'
(2in1) Wireless OKER (U-79) Black
ประกัน 1 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092607'
(2in1) USB OKER (KM-923) White
ประกัน 1 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 40 บาท

NUBWO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092245'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM500) 'Twin Buster' Red
ประกัน 1 ปี
428 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 22 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092243'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM500) 'Twin Buster' Black
ประกัน 1 ปี
428 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 22 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092244'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM500) 'Twin Buster' Blue
ประกัน 1 ปี
428 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 22 บาท

RAPOO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084425'
(2in1) USB RAPOO (KB-X1710-BK) Black
ประกัน 2 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074136'
(2in1) Wireless RAPOO (KB-1830-BK) Black
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
499 บาท
ประหยัด 9 บาท