ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012016' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Desktop PC
พบสินค้า 37 รายการ
Desktop HP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104110'
Desktop HP Pavilion 270-p022l
(Y0P49AA#AKL)
-
11,890 บาท
รวม VAT แล้ว
12,400 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096811'
Desktop HP Pavilion 570-p030l
(Z8H59AA#AKL)
-
11,920 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 1,070 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100884'
Desktop HP Pavilion 570-p031l
(Z8H60AA#AKL)
-
12,765 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096810'
Desktop HP Pavilion 570-p050l
(Z8H57AA#AKL)
-
14,640 บาท
รวม VAT แล้ว
15,990 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099019'
Desktop HP Pavilion 570-p072l
(Z8F36AA#AKL)
-
20,640 บาท
รวม VAT แล้ว
22,490 บาท
ประหยัด 1,850 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104041'
Desktop HP Pavilion 570-p074l
(Y0P0AA#AKL)
-
23,730 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 2,170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101791'
Desktop HP Omen 880-011d
(Y0N79AA#AKL)
-
49,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101792'
Desktop HP Omen 880-012d
(Y0N80AA#AKL)
-
59,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094359'
Desktop HP Omen 870-171d
(Y0M45AA#AKL)
-
69,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101793'
Desktop HP Omen 880-013d
(Y0N81AA#AKL)
-
69,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094755'
Desktop HP Omen 900-072d
(Y0M15AA#AKL)
-
95,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Desktop ASUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103664'
Desktop ASUS D320MT-0G4560009D Black
-
10,820 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 580 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103665'
Desktop ASUS D320MT-I37100007D Black
-
13,180 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 720 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103666'
Desktop ASUS D320MT-I37100057D Black
-
13,870 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 530 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090045'
Desktop ASUS G20CB-TH013T
-
39,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Desktop DELL
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103489'
Desktop DELL Vostro V3668 -W2685221MTH
-
11,000 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104044'
Desktop DELL Inspiron 3668-W2665208GTH
-
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097747'
Desktop DELL Vostro V3668 -W2681501PTH
-
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103486'
Desktop DELL Inspiron 3668-W2661233PTH
-
13,400 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103490'
Desktop DELL Vostro V3668 -W2685223MTH
-
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103488'
Desktop DELL Inspiron 3668-W2665402TH
-
14,370 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 530 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097748'
Desktop DELL Vostro V3668 -W2681223TH
-
14,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099011'
Desktop DELL Optiplex 3050SF-SNS35SF003
-
15,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099012'
Desktop DELL Optiplex 3050MT-SNS35MT003
-
15,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103493'
Desktop DELL Vostro V3668 -W2685105MTH
-
16,290 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103487'
Desktop DELL Inspiron 3668-W2661201TH
-
17,730 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 670 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098837'
Desktop DELL Optiplex 3050SF-SNS35SF001
-
18,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098844'
Desktop DELL Optiplex 3050MT-SNS35MT001
-
18,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099223'
Desktop DELL Inspiron 3668 -W2661216TH
-
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098100'
Desktop DELL Vostro V3668 -W2681403TH
-
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101497'
Desktop DELL Vostro V3668 -W2681116RTH
-
27,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102928'
Desktop DELL Alienware Aurora R6-W2691101THKBL Gray
-
109,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

MAC MINI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102256'
MINI APPLE Mac mini (MGEM2TH/A) By Order
ประกัน 1 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102257'
MINI APPLE Mac mini (MGEN2TH/A) By Order
ประกัน 1 ปี
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102258'
MINI APPLE Mac mini (MGEQ2TH/A) By Order
ประกัน 1 ปี
37,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

MAC PRO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102259'
MINI APPLE Mac Pro (MD878TH/A) 6-Core By Order
ประกัน 1 ปี
114,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102260'
MINI APPLE Mac Pro (MQGG2TH/A) 8-Core By Order
ประกัน 1 ปี
154,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป