ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012116' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Graphic Card
พบสินค้า 130 รายการ
NVIDIA 700 -1030 Series
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073481'
1GB DDR3 GT710 LongWell
ประกัน 3 ปี
1,155 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073194'
2GB DDR3 GT710 LongWell
ประกัน 3 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105376'
2GB DDR3 GT710 AFOX
ประกัน 3 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092873'
2GB DDR3 GT710 MSI
ประกัน 3 ปี
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105330'
2GB DDR5 GT710 Gigabyte
ประกัน 3 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071369'
2GB DDR3 GT730 LongWell
ประกัน 3 ปี
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105375'
2GB DDR3 GT730 AFOX
ประกัน 3 ปี
1,665 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076946'
2GB DDR5 GT730 LongWell
ประกัน 3 ปี
1,815 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103778'
2GB DDR3 GT730 MSI OCV4
ประกัน 3 ปี
1,865 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067226'
2GB DDR3 GT730 Gigabyte
ประกัน 3 ปี
1,975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083539'
2GB DDR5 GT730 ASUS BRK
ประกัน 3 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072249'
2GB DDR5 GT730 Gigabyte
ประกัน 3 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,070 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100353'
2GB GDDR5 GT1030 Zotac
ประกัน 3 ปี
2,245 บาท
รวม VAT แล้ว
2,280 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100245'
2GB GDDR5 GT1030 inno3D
ประกัน 3 ปี
2,345 บาท
รวม VAT แล้ว
2,380 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100494'
2GB GDDR5 GT1030 ASUS BRK
ประกัน 3 ปี
2,465 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100358'
2GB GDDR5 GT1030 Gigabyte
ประกัน 3 ปี
2,505 บาท
รวม VAT แล้ว
2,530 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100032'
2GB GDDR5 GT1030 MSI AERO ITX OC
ประกัน 3 ปี
2,555 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 35 บาท

NVIDIA 1070 - 1080 Series
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097962'
8GB GDDR5 GTX1070 inno3D Twin X2
ประกัน 3 ปี
14,100 บาท
รวม VAT แล้ว
14,200 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097952'
8GB GDDR5 GTX1070 Zotac Mini
ประกัน 3 ปี
15,100 บาท
รวม VAT แล้ว
15,200 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094423'
8GB GDDR5 GTX1070 Gigabyte WF2OC
ประกัน 3 ปี
15,550 บาท
รวม VAT แล้ว
15,700 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091048'
8GB GDDR5 GTX1070 MSI ARMOR
ประกัน 3 ปี
15,750 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092308'
8GB GDDR5 GTX1070 ASUS DUAL OC
ประกัน 3 ปี
16,750 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090264'
8GB GDDR5 GTX1070 Gigabyte G1 Gaming
ประกัน 3 ปี
16,750 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092213'
8GB GDDR5 GTX1070 ASUS TURBO
ประกัน 3 ปี
17,650 บาท
รวม VAT แล้ว
17,800 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090330'
8GB GDDR5 GTX1070 MSI Gaming X
ประกัน 3 ปี
17,750 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090504'
8GB GDDR5X GTX1080 ASUS TURBO
ประกัน 3 ปี
21,750 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101529'
8GB GDDR5X GTX1080 Zotac AMP Edition
ประกัน 3 ปี
22,750 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095002'
8GB GDDR5X GTX1080 MSI GamingX
ประกัน 3 ปี
23,650 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101098'
11GB GDDR5X GTX1080Ti Inno3D X3 iChill
ประกัน 3 ปี
25,350 บาท
รวม VAT แล้ว
25,500 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102670'
8GB GDDR5X GTX1080 MSI GamingX Plus
ประกัน 3 ปี
26,050 บาท
รวม VAT แล้ว
26,300 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090266'
8GB GDD5X GTX1080 GigaByte G1 Gaming
ประกัน 3 ปี
26,750 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102900'
8GB GDDR5X GTX1080 ASUS STRIX Gaming
ประกัน 3 ปี
27,150 บาท
รวม VAT แล้ว
27,400 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100354'
11GB GDDR5X GTX1080Ti Zotac AMP Edition
ประกัน 3 ปี
27,550 บาท
รวม VAT แล้ว
27,700 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102295'
11GB GDDR5X GTX1080Ti Gigabyte Gaming
ประกัน 3 ปี
27,650 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091646'
8GB GDDR5X GTX1080 ASUS STRIX Gaming A8G
ประกัน 3 ปี
27,750 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100084'
11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI ARMOR
ประกัน 3 ปี
28,650 บาท
รวม VAT แล้ว
28,800 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099124'
11GB GDDR5X GTX1080Ti Gigabyte AORUS
ประกัน 3 ปี
28,650 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099644'
11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI GamingX
ประกัน 3 ปี
29,750 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099973'
11GB GDDR5X GTX1080Ti ASUS STRIX Gaming
ประกัน 3 ปี
30,650 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101801'
11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI Lihgtning
ประกัน 3 ปี
31,450 บาท
รวม VAT แล้ว
31,700 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103330'
11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI SEAHAWK X
ประกัน 3 ปี
33,150 บาท
รวม VAT แล้ว
33,400 บาท
ประหยัด 250 บาท

NVIDIA 1050 - 1060 Series
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094429'
2GB GDDR5 GTX1050 inno3D
ประกัน 3 ปี
3,825 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103783'
2GB GDDR5 GTX1050 AFOX DUAL
ประกัน 3 ปี
3,905 บาท
รวม VAT แล้ว
3,930 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094051'
2GB GDDR5 GTX1050 Gigabyte
ประกัน 3 ปี
3,925 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099010'
2GB GDDR5 GTX1050 MSI AERO ITX OC
ประกัน 3 ปี
4,065 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094432'
2GB GDDR5 GTX1050 inno3D Twin X2
ประกัน 3 ปี
4,065 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094191'
2GB GDDR5 GTX1050 Gigabyte OC
ประกัน 3 ปี
4,345 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100450'
2GB GDDR5 GTX1050 ASUS EXPEDITION OC
ประกัน 3 ปี
4,665 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094045'
2GB GDDR5 GTX1050 Gigabyte WF2CO
ประกัน 3 ปี
4,835 บาท
รวม VAT แล้ว
4,870 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094047'
2GB GDDR5 GTX1050 Gigabyte G1 Gaming
ประกัน 3 ปี
4,875 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105503'
4GB GDDR5 GTX1050Ti Color Ful iGame Volcan
ประกัน 3 ปี
5,065 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094430'
4GB GDDR5 GTX1050Ti inno3D Compact
ประกัน 3 ปี
5,065 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103782'
4GB GDDR5 GTX1050Ti AFOX DUAL
ประกัน 3 ปี
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095868'
4GB GDDR5 GTX1050Ti inno3D Twin X2 OC
ประกัน 3 ปี
5,245 บาท
รวม VAT แล้ว
5,270 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103000'
4GB GDDR5 GTX1050Ti Zotac Low Profile
ประกัน 3 ปี
5,325 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094049'
4GB GDDR5 GTX1050Ti Gigabyte
ประกัน 3 ปี
5,365 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093987'
4GB GDDR5 GTX1050Ti Zotac OC
ประกัน 3 ปี
5,540 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094050'
4GB GDDR5 GTX1050Ti Gigabyte OC
ประกัน 3 ปี
5,600 บาท
รวม VAT แล้ว
5,650 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094338'
4GB GDDR5 GTX1050Ti MSI DUAL
ประกัน 3 ปี
5,920 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103668'
4GB GDDR5 GTX1050Ti ASUS DC2O STRIX Gaming
ประกัน 3 ปี
6,120 บาท
รวม VAT แล้ว
6,170 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094044'
4GB GDDR5 GTX1050Ti Gigabyte WF2OC
ประกัน 3 ปี
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094046'
4GB GDDR5 GTX1050Ti Gigabyte G1 Gaming
ประกัน 3 ปี
6,340 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093853'
4GB GDDR5 GTX1050Ti MSI Gaming X
ประกัน 3 ปี
6,455 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094447'
3GB GDDR5 GTX1060 Compact inno3D
ประกัน 3 ปี
7,140 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105374'
3GB GDDR5 GTX1060 AFOX DUAL
ประกัน 3 ปี
7,745 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093953'
3GB GDDR5 GTX1060 Zotac Amp Edition
ประกัน 3 ปี
7,900 บาท
รวม VAT แล้ว
7,950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092450'
3GB GDDR5 GTX1060 ASUS DUAL OC
ประกัน 3 ปี
7,940 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099720'
3GB GDDR5 GTX1060 MSI OCV2 OC
ประกัน 3 ปี
8,040 บาท
รวม VAT แล้ว
8,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101527'
3GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte WF2OC
ประกัน 3 ปี
8,100 บาท
รวม VAT แล้ว
8,150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102021'
3GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte G1 Gaming
ประกัน 3 ปี
8,925 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105502'
6GB GDDR5 GTX1060 Color Full iGame Volcan
ประกัน 3 ปี
8,940 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092082'
3GB GDDR5 GTX1060 MSI Gaming X
ประกัน 3 ปี
9,015 บาท
รวม VAT แล้ว
9,090 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092174'
6GB GDDR5 GTX1060 Zotac Single Fan
ประกัน 3 ปี
9,200 บาท
รวม VAT แล้ว
9,250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094792'
6GB GDDR5 GTX1060 inno3D Twin X2
ประกัน 3 ปี
9,350 บาท
รวม VAT แล้ว
9,400 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094421'
6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte
ประกัน 3 ปี
9,515 บาท
รวม VAT แล้ว
9,590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099489'
6GB GDDR5 GTX1060 MSI OCV2
ประกัน 3 ปี
9,650 บาท
รวม VAT แล้ว
9,700 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104407'
6GB GDDR5 GTX1060 ASUS STRIX Gaming DC2O
ประกัน 3 ปี
9,725 บาท
รวม VAT แล้ว
9,800 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092081'
6GB GDDR5 GTX1060 ASUS TURBO
ประกัน 3 ปี
9,750 บาท
รวม VAT แล้ว
9,800 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094410'
6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte WF2OC
ประกัน 3 ปี
9,825 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102899'
6GB GDDR5 GTX1060 ASUS DUAL
ประกัน 3 ปี
10,150 บาท
รวม VAT แล้ว
10,200 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090926'
6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte G1 Gaming
ประกัน 3 ปี
11,600 บาท
รวม VAT แล้ว
11,700 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091050'
6GB GDDR5 GTX1060 MSI Gaming X
ประกัน 3 ปี
11,800 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103540'
6GB GDDR5 GTX1060 MSI Gaming X VR
ประกัน 3 ปี
12,150 บาท
รวม VAT แล้ว
12,300 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099122'
6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte AORUS
ประกัน 3 ปี
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102650'
6GB GDDR5 GTX1060 ASUS A6G
ประกัน 3 ปี
12,800 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091183'
6GB GDDR5 GTX1060 ASUS STRIX Gaming OC
ประกัน 3 ปี
13,700 บาท
รวม VAT แล้ว
13,800 บาท
ประหยัด 100 บาท

AMD Radeon R Series
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075341'
1GB DDR3 AMD R5 230 PowerColor
ประกัน 3 ปี
925 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088104'
1GB DDR3 AMD R5 230 SAPPHIRE
ประกัน 3 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
960 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067627'
1GB DDR3 AMD R5 230 Gigabyte
ประกัน 3 ปี
985 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072238'
2GB DDR3 AMD R7 240 HIS iCooler Boost Clock
ประกัน 3 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078470'
2GB DDR3 AMD R7 240 PowerColor OC
ประกัน 3 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101578'
4GB DDR3 AMD R7 250 SAPPHIRE
ประกัน 3 ปี
2,335 บาท
รวม VAT แล้ว
2,370 บาท
ประหยัด 35 บาท

AMD Radeon RX Series
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105377'
2GB GDDR5 AMD RX 550 AFOX
ประกัน 3 ปี
3,155 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099683'
2GB GDDR5 AMD RX 550 PowerColor OC
ประกัน 3 ปี
3,165 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099535'
2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte
ประกัน 3 ปี
3,255 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099214'
2GB GDDR5 AMD RX 550 ASUS
ประกัน 3 ปี
3,285 บาท
รวม VAT แล้ว
3,310 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100057'
2GB GDDR5 AMD RX 550 MSI AERO ITX OC
ประกัน 3 ปี
3,545 บาท
รวม VAT แล้ว
3,570 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099533'
2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte Gaming OC
ประกัน 3 ปี
3,620 บาท
รวม VAT แล้ว
3,670 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101568'
2GB GDDR5 AMD RX 560 PowerColor RED Dragon OC
ประกัน 3 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101770'
2GB GDDR5 AMD RX 560 HIS iCooler OC
ประกัน 3 ปี
3,965 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100427'
4GB GDDR5 AMD RX 560 MSI AERO OC
ประกัน 3 ปี
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105481'
4GB GDDR5 AMD RX 560 AFOX
ประกัน 3 ปี
4,165 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101510'
4GB GDDR5 AMD RX 560 HIS iCooler OC
ประกัน 3 ปี
4,230 บาท
รวม VAT แล้ว
4,260 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101856'
2GB GDDR5 AMD RX 560 Gigabyte Gaming OC
ประกัน 3 ปี
4,265 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103662'
4GB GDDR5 AMD RX 560 PowerColor OC
ประกัน 3 ปี
4,345 บาท
รวม VAT แล้ว
4,370 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103670'
2GB GDDR5 AMD RX 560 ASUS OC
ประกัน 3 ปี
4,365 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101896'
4GB GDDR5 AMD RX 560 SAPPHIRE PULSE OC
ประกัน 3 ปี
4,650 บาท
รวม VAT แล้ว
4,680 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103329'
4GB GDDR5 AMD RX 570 MSI ARMOR OC
ประกัน 3 ปี
8,315 บาท
รวม VAT แล้ว
8,390 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101060'
4GB GDDR5 AMD RX 570 Gigabyte Gaming OC
ประกัน 3 ปี
8,790 บาท
รวม VAT แล้ว
8,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099496'
4GB GDDR5 AMD RX 570 PowerColor Red DEVIL
ประกัน 3 ปี
8,850 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099287'
4GB GDDR5 AMD RX 570 Gigabyte AORUS
ประกัน 3 ปี
8,900 บาท
รวม VAT แล้ว
9,000 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103978'
4GB GDDR5 AMD RX 580 AFOX
ประกัน 3 ปี
9,250 บาท
รวม VAT แล้ว
9,350 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103267'
8GB GDDR5 AMD RX 580 HIS ICEQ X2 OC
ประกัน 3 ปี
11,600 บาท
รวม VAT แล้ว
11,700 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099156'
8GB GDDR5 AMD RX 580 MSI ARMOR OC
ประกัน 3 ปี
11,800 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100905'
8GB GDDR5 AMD RX 580 MSI GamingX OC
ประกัน 3 ปี
13,650 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104206'
8GB HBM2 AMD RX 56 VEGA Gigabyte
ประกัน 3 ปี
23,700 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104299'
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA HIS
ประกัน 3 ปี
25,600 บาท
รวม VAT แล้ว
25,800 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103282'
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA PowerColor
ประกัน 3 ปี
25,700 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103163'
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA SAPPHIRE
ประกัน 3 ปี
26,550 บาท
รวม VAT แล้ว
26,800 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104196'
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA MSI
ประกัน 3 ปี
26,650 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 250 บาท

NVIDIA 200 Series
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074938'
1GB DDR2 GF210 LongWell
ประกัน 3 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044629'
1GB DDR3 GT210 GigaByte
ประกัน 3 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 20 บาท

NVIDIA 600 Series
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066846'
2GB DDR3 GT610 LongWell
ประกัน 3 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067529'
1GB DDR3 GT630 LongWell
ประกัน 3 ปี
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
1,410 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066993'
2GB DDR3 GT630 LongWell
ประกัน 3 ปี
1,565 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 25 บาท

NVIDIA QUADRO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104090'
2GB DDR5 P600 Leadtek QUADRO
ประกัน 3 ปี
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101296'
2GB DDR5 P600 Gigabyte QUADRO
ประกัน 3 ปี
6,340 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101913'
5GB DDR5 P2000 Gigabyte QUADRO
ประกัน 3 ปี
16,700 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105341'
8GB DDR5 P4000 Leadtek QUADRO
ประกัน 3 ปี
34,450 บาท
รวม VAT แล้ว
35,200 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102898'
8GB DDR5 P4000 Gigabyte QUADRO
ประกัน 3 ปี
34,750 บาท
รวม VAT แล้ว
35,500 บาท
ประหยัด 750 บาท