ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010267' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Optical Disk Drive
พบสินค้า 22 รายการ
N/B DVD RW SATA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069514'
Tray DVD Drive For HDD N/B
(HD9503-SS) 9.5mm
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069513'
Tray DVD Drive For HDD N/B
(HD1203-SS) 12.7mm.
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072697'
Tray DVD Drive For HDD For Mac
(เครื่องMac)
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063598'
N/B DVD RW SATA 8X LITE-ON รุ่น DS-8ACSH (B/P)
ประกัน 1 ปี
643 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 27 บาท

DVD RW SATA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0028490'
DVD RW SATA 24X LITE-ON รุ่น iHAS124 (B/P)
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
445 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023856'
DVD RW SATA 24X LITE-ON รุ่น iHAS324 (Box)
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
445 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054619'
DVD RW SATA 24X ASUS รุ่น 24D3ST/24D5MT (Box)
ประกัน 1 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087302'
DVD RW SATA 24X ASUS รุ่น 24D5MT (B/P)
ประกัน 1 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0043186'
DVD RW SATA 24X LG รุ่น GH24NS (B/P)
ประกัน 1 ปี
473 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 7 บาท

EXT DVD RW
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092775'
Ext.Slim DVD RW Neo รุ่น(DV20TBLK (Black)
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087587'
Ext.Slim DVD RW 8X LITE-ON รุ่น eBAU108 (White)
ประกัน 1 ปี
755 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063602'
Ext.Slim DVD RW 8X LITE-ON รุ่น eBAU108 (Black)
ประกัน 1 ปี
755 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073539'
Ext.Slim DVD RW 8X LG รุ่น GP65N (White)
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072988'
Ext.Slim DVD RW 8X LG รุ่น GP65N (Black)
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046699'
Ext.Slim DVD RW 8X Asus รุ่น 08D2S-U Lite (Black)
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092776'
Ext.Slim DVD RW Neo รุ่น(DV309T (Black)
USB3.0
ประกัน 1 ปี
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092777'
Ext.Slim DVD RW Neo รุ่น(DV309T (Silver)
USB3.0
ประกัน 1 ปี
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 45 บาท

DVD RW (Rebuilt)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050547'
DVD RW SATA 22X LG-Re (B/P)
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052280'
DVD RW SATA 22X LG-Re (Box)
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0024859'
N/B DVD RW IDE 8X Re (B/P) 12.7mm.
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039724'
N/B DVD RW SATA 8X Re (B/P) 12.7mm.
ประกัน 1 ปี Rebuilt
530 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069628'
N/B DVD RW (SATA) 8X Re (Slim) 9.5mm.
ประกัน 1 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 30 บาท