ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010280' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Set Top Box
พบสินค้า 9 รายการ
Android TV Box/Stick
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105514'
Android Box PENDOO (X5Pro)
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086086'
Android Box OTT (MXQ)
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088642'
Android Box OTT (MXQ+4K)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105257'
Android Box GLINK (T96)
ประกัน 1 ปี
1,045 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102649'
Android Box OTT (MXQ PRO 4K)
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093141'
Android Box OTT (T95N)
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105515'
Android Box PENDOO (X8Pro)
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093173'
Android Box HIMEDIA (H8 Lite)
ประกัน 1 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093174'
Android Box HIMEDIA (H8 Plus)
ประกัน 1 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 300 บาท