ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010290' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Visualizer
พบสินค้า 4 รายการ
Visualizer
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092697'
Digital Visualizer GYGAR GL-843
ประกัน 1 ปี
7,700 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072059'
Digital Visualizer Vertex D-1310
ประกัน 1 ปี
8,550 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092696'
Digital Visualizer GYGAR GL-844
ประกัน 1 ปี
12,250 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102901'
Digital Visualizer Vertex D-1310WH
ประกัน 1 ปี
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 400 บาท