ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012107' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Internet Security
พบสินค้า 8 รายการ
Total Security
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097635'
Bitdefender Total Security 2017
(1Desktop)
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
829 บาท
ประหยัด 89 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099119'
Kaspersky Total Security 2017
(1Desktop)
-
770 บาท
รวม VAT แล้ว
859 บาท
ประหยัด 89 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099120'
Kaspersky Total Security 2017
(3Desktop)
-
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 200 บาท

Mobile Security
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086405'
Bitdefender Mobile Security
(1Mobile)
-
250 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 49 บาท

Internet Security
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097633'
Bitdefender Internet Security 2017
(1Desktop)
-
600 บาท
รวม VAT แล้ว
669 บาท
ประหยัด 69 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094313'
Kaspersky Internet Security 2017
(1Desktop)
-
670 บาท
รวม VAT แล้ว
739 บาท
ประหยัด 69 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095949'
ESET NOD32 Internet Security
(1Desktop)
-
790 บาท
รวม VAT แล้ว
859 บาท
ประหยัด 69 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094063'
Kaspersky Internet Security 2017
(3Desktops)
-
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 110 บาท