ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012121' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Gaming Keyboard
พบสินค้า 50 รายการ
ASUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104849'
KEYBOARD Asus Cerberus MK II
(TH)
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104850'
KEYBOARD Asus Mech RGB (Blue-Switch)
(TH)
ประกัน 1 ปี
3,615 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 75 บาท

COOLERMASTER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098228'
KEYBOARD COOLERMASTER Masterkey Pro M White Led
(Blue-Switch) Gaming
ประกัน 2 ปี
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098229'
KEYBOARD COOLERMASTER Masterkey Pro M White Led
(Brown-Switch) Gaming
ประกัน 2 ปี
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098230'
KEYBOARD COOLERMASTER Masterkey Pro M White Led
(Red-Switch) Gaming
ประกัน 2 ปี
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098227'
KEYBOARD COOLERMASTER Masterkey Pro L White Led
(Red-Switch) Gaming
ประกัน 2 ปี
3,210 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098225'
KEYBOARD COOLERMASTER Masterkey Pro L White Led
(Blue-Switch) Gaming
ประกัน 2 ปี
3,210 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093628'
KEYBOARD COOLERMASTER Masterkey Pro L RGB
(Red-Switch) Gaming
ประกัน 2 ปี
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093627'
KEYBOARD COOLERMASTER Masterkey Pro L RGB
(Blue-Switch) Gaming
ประกัน 2 ปี
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097863'
KEYBOARD COOLERMASTER Masterkey Pro L RGB
(Brown-Switch) Gaming
ประกัน 2 ปี
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093630'
KEYBOARD COOLERMASTER Masterkey Pro S RGB
(Red-Switch) Gaming
ประกัน 2 ปี
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093629'
KEYBOARD COOLERMASTER Masterkey Pro S RGB
(Brown-Switch) Gaming
ประกัน 2 ปี
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098224'
KEYBOARD COOLERMASTER Masterkeys Transparent Pro L RGB
(Red-Switch) Gaming
ประกัน 2 ปี
5,040 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 50 บาท

TT ESPORT
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103730'
KEYBOARD TT ESPORT Meka Pro Lite
ประกัน 1 ปี
2,140 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094711'
KEYBOARD TT ESPORT Meka Pro
ประกัน 1 ปี
2,520 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 170 บาท

CORSAIR
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100808'
KEYBOARD CORSAIR K63 MX Red Compact
(TH)
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095235'
KEYBOARD CORSAIR Strafe Mx (Blue-Switch)
(TH)
ประกัน 2 ปี
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095234'
KEYBOARD CORSAIR K70 Lux Mx (Blue-Switch)
(TH)
ประกัน 2 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097979'
KEYBOARD CORSAIR K70 Lux Mx (Red-Switch)
(TH)
ประกัน 2 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095233'
KEYBOARD CORSAIR Strafe Mx (Red-Switch) RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097978'
KEYBOARD CORSAIR K70 Lux Mx (Red-Switch) RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103752'
KEYBOARD CORSAIR K70 Lux Mx (Blue-Switch) RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100807'
KEYBOARD CORSAIR K95 Platinum MX Brown RapidFire RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
7,340 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099987'
KEYBOARD CORSAIR K95 Platinum MX Speed RapidFire RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
7,340 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 450 บาท

Logitech
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093057'
KEYBOARD LOGITECH (G213) Prodigy Gaming
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101131'
KEYBOARD LOGITECH (G413) Corbon Gaming
ประกัน 2 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101130'
KEYBOARD LOGITECH (GPRO)
ประกัน 2 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093279'
KEYBOARD LOGITECH (G810) Orion Spectrum RGB Gaming
ประกัน 2 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 300 บาท

PENTAGONZ
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096018'
KEYBOARD PENTAGONZ Ammonite
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086861'
KEYBOARD PENTAGONZ Langal (US)
ประกัน 2 ปี
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 180 บาท

Steelseries
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087319'
KEYBOARD Steelseries Apex 300
(US)
ประกัน 1 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098895'
KEYBOARD Steelseries Apex 100
(TH)
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083379'
KEYBOARD Steelseries Apex 350
(US)
ประกัน 1 ปี
1,810 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094065'
KEYBOARD Steelseries Apex M500 (Red-Switch)
(US)
ประกัน 1 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101379'
KEYBOARD Steelseries Apex M500 (Blue-Switch)
(US)
ประกัน 1 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084029'
KEYBOARD Steelseries Apex M800
(TH)
ประกัน 1 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097875'
KEYBOARD Steelseries Apex M650 (Black-Switch)
(US)
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103749'
KEYBOARD Steelseries Apex M650 BODY GREY (Blue-Switch)
(TH)
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101388'
KEYBOARD Steelseries Apex M650 BODY GREY (Black-Switch)
(TH)
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101389'
KEYBOARD Steelseries Apex M650 BODY GREY (Red-Switch)
(TH)
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 300 บาท

FANTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099073'
KEYBOARD FANTECH BACKLIT K10 GAMING
ประกัน 2 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104568'
KEYBOARD FANTECH K611L GAMING
ประกัน 2 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103553'
KEYBOARD FANTECH BACKLIT SOLDIER K612 GAMING
ประกัน 2 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099071'
KEYBOARD FANTECH PANTHEON MK881 GAMING
ประกัน 2 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101572'
KEYBOARD FANTECH PANTHEON MK881 RGB GAMING
ประกัน 2 ปี
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 70 บาท

GAMDIAS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096031'
KEYBOARD GAMDIAS Hemes 7 Color
ประกัน 1 ปี
2,440 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096029'
KEYBOARD GAMDIAS Hermes RGB
ประกัน 1 ปี
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 130 บาท

NEOLUTION ESPORT
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096126'
KEYBOARD NEOLUTION E-SPORT Agis
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096127'
KEYBOARD NEOLUTION E-SPORT Andomida
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103459'
KEYBOARD NEOLUTION E-SPORT T-REX Rainbow
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 130 บาท