ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012122' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Gaming Headset
พบสินค้า 15 รายการ
ASUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104852'
HEADSET (2.1) ASUS Cerberus V2
(Black-Red)
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104862'
HEADSET (2.1) ASUS Strix Dsp
ประกัน 1 ปี
3,915 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104861'
HEADSET (7.1) Asus Strix Wireless
ประกัน 1 ปี
4,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104859'
HEADSET (7.1) ASUS Strix
ประกัน 1 ปี
6,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104860'
HEADSET (7.1) ASUS Rog Centurion
ประกัน 1 ปี
9,450 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 450 บาท

CORSAIR
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095247'
HEADSET (2.1) CORSAIR Void Stereo
ประกัน 2 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095241'
HEADSET (7.1) CORSAIR Void RGB
(Carbon)
ประกัน 2 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095243'
HEADSET (7.1) CORSAIR Void RGB
(White)
ประกัน 2 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097980'
HEADSET (7.1) CORSAIR Void RGB Wireless
(Speacial Yellow)
ประกัน 2 ปี
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 350 บาท

CM STORM
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093631'
HEADSET (2.0) COOLERMASTER Master Pulse
ประกัน 2 ปี
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 20 บาท

FANTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099070'
HEADSET (2.1) FANTECH HG7 GAMING
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099069'
HEADSET (2.1) FANTECH HG4 GAMING
ประกัน 2 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104572'
HEADSET (7.1) FANTECH Captain HG9 GAMING
ประกัน 2 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 55 บาท

HYPER-X
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096863'
HEADSET (2.1) 'Kingston Hyper-X' Clound Stinger
ประกัน 2 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096866'
HEADSET (2.1) 'Kingston Hyper-X' Clound Revolver
ประกัน 2 ปี
4,040 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 550 บาท