ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010421' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Smart phone
พบสินค้า 99 รายการ
Smartphone ASUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097954'
ASUS ZENFONE GO 5'' 3G (ZB500KG-3H055TH) Grey
ประกัน 1 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097953'
ASUS ZENFONE GO 5'' 3G (ZB500KG-1G075TH) Gold
ประกัน 1 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093489'
ASUS ZENFONE 3 Max 5.2" (ZC520TL-4H123TH) Gray
ประกัน 1 ปี
4,470 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 720 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099291'
ASUS ZENFONE LIVE 5'' (ZB501KL-4G010A) Gold
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094574'
ASUS ZENFONE 3 Max 5.2" (ZC520TL-4G111TH) Gold
ประกัน 1 ปี
4,830 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 360 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091397'
ASUS ZENFONE 3 5.2'' (ZE520KL-1B064TH) White
ประกัน 1 ปี ประกันศูนย์
6,490 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102750'
ASUS ZENFONE 4 Max Pro5.5''
(ZC554KL-4G032TH) Gold
ประกัน 1 ปี
7,545 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 445 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102754'
ASUS ZENFONE 4 Max Pro5.5''
(ZC554KL-4I033TH) Pink
ประกัน 1 ปี
7,545 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 445 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102748'
ASUS ZENFONE 4 Max Pro5.5"
(ZC554KL-4A031TH) Black
ประกัน 1 ปี
7,545 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 445 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103416'
ASUS ZENFONE 4 Selfie5.5''
(ZD553KL-5I024TH) Pink
ประกัน 1 ปี
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103418'
ASUS ZENFONE 4 Selfie 5.5"
(ZD553KL-5A022TH) Black
ประกัน 1 ปี
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103415'
ASUS ZENFONE 4 Selfie5.5''
(ZD553KL-5G023TH) Gold
ประกัน 1 ปี
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091395'
ASUS ZENFONE 3 5.5'' (ZE552KL-1B057TH) White
ประกัน 1 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,910 บาท

Smartphone LENOVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098351'
LENOVO P2 Gold
ประกัน 1 ปี
10,670 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 1,320 บาท

Smartphone HUAWEI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104984'
HUAWEI Y3(2017) (CRO-L22) White
ประกัน 1 ปี
3,105 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104983'
HUAWEI Y3(2017) (CRO-L22) Grey
ประกัน 1 ปี
3,105 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104982'
HUAWEI Y3(2017) (CRO-L22) Gold
ประกัน 1 ปี
3,105 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098711'
HUAWEI Y5II (CUN-L22) White
ประกัน 1 ปี
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104985'
HUAWEI Y5(2017) Gold
ประกัน 1 ปี
4,045 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 245 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104987'
HUAWEI Y5(2017) White
ประกัน 1 ปี
4,045 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 245 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104986'
HUAWEI Y5(2017) Grey
ประกัน 1 ปี
4,045 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 245 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104992'
HUAWEI Y7 Gold (TRT-LX2)
ประกัน 1 ปี
5,180 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104996'
HUAWEI Y7 Black (TRT-LX2)
ประกัน 1 ปี
5,180 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099486'
HUAWEI GR5 (Kll-L22) Gold
ประกัน 1 ปี
5,495 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 1,495 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099487'
HUAWEI GR5 (Kll-L22) Silver
ประกัน 1 ปี
5,495 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 1,495 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099173'
HUAWEI GR5 (2017) Gold
ประกัน 1 ปี
6,860 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 1,040 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099175'
HUAWEI GR5 (2017) Grey
ประกัน 1 ปี
6,860 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 1,040 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099174'
HUAWEI GR5 (2017) Silver
ประกัน 1 ปี
6,860 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 1,040 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096442'
HUAWEI GR5 (2017) Premium Gray
ประกัน 1 ปี
9,305 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 595 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096096'
HUAWEI MATE9 Mocha Brown
ประกัน 1 ปี
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099026'
HUAWEI MATE9 Black
ประกัน 1 ปี
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098460'
HUAWEI P10 Plus (Vicky-L29A) Graphite Black
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101517'
HUAWEI P10 Plus (Vicky-L29A) Greenery
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098459'
HUAWEI P10 Plus (Vicky-L29A) Dazzling Gold
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098458'
HUAWEI P10 Plus (Vicky-L29A) Dazzling Blue
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095790'
HUAWEI MATE9 PRO (LON-L29C) Haze Gold
ประกัน 1 ปี
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095791'
HUAWEI MATE9 PRO (LON-L29C) Titanium Grey
ประกัน 1 ปี
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท

Smartphone APPLE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093012'
IPHONE6s Plus 16GB. (MAC-CPO-Plug Universal, Gold)
ประกัน 1 ปี
17,000 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094460'
IPHONE6s Plus 16GB. (MAC-CPO-Plug Universal, Rose Gold)
ประกัน 1 ปี
17,000 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094823'
IPHONE6 Plus 64GB. (MAC-CPO-Plug Universal, Gray)
ประกัน 1 ปี
19,650 บาท
รวม VAT แล้ว
20,500 บาท
ประหยัด 850 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092929'
IPHONE6s 64GB. (MAC-CPO-Plug Universal, Rose Gold)
ประกัน 1 ปี
19,950 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098539'
IPHONE6s 32GB. (MAC-Plug Universal, Gray)
ประกัน 1 ปี
20,000 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102662'
IPHONE7 32GB. (MAC-CPO-Plug Universal, Black)
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102663'
IPHONE7 32GB. (MAC-CPO-Plug Universal, Silver)
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102664'
IPHONE7 32GB. (MAC-CPO-Plug Universal, Gold)
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102665'
IPHONE7 32GB. (MAC-CPO-Plug Universal, Rose Gold)
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094039'
IPHONE7 32GB. (True-Plug Thai, Black)
ประกัน 1 ปี
24,150 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094041'
IPHONE7 32GB. (True-Plug Thai, Gold)
ประกัน 1 ปี
24,150 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094040'
IPHONE7 32GB. (True-Plug Thai, Rose Gold)
ประกัน 1 ปี
24,150 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094042'
IPHONE7 32GB. (True-Plug Thai, Silver)
ประกัน 1 ปี
24,150 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093765'
IPHONE7 128GB. (True-Plug Thai, Rose Gold)
ประกัน 1 ปี
25,250 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093761'
IPHONE7 128GB. (True-Plug Thai, Black)
ประกัน 1 ปี
25,500 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093762'
IPHONE7 128GB. (True-Plug Thai, Gold)
ประกัน 1 ปี
25,500 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093763'
IPHONE7 128GB. (True-Plug Thai, Jet Black)
ประกัน 1 ปี
28,115 บาท
รวม VAT แล้ว
28,590 บาท
ประหยัด 475 บาท

Smartphone SAMSUNG
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098435'
SAMSUNG Galaxy J1 4G (J120G, Gold)
ประกัน 1 ปี
3,420 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098434'
SAMSUNG Galaxy J1 4G (J120G, White)
ประกัน 1 ปี
3,420 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094777'
SAMSUNG Galaxy J2 Prime (G532G, Activate, Gold)
ประกัน 1 ปี
3,665 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 525 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101852'
SAMSUNG Galaxy J2 Prime (G532G, Activate, Pink Gold)
ประกัน 1 ปี
3,665 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 525 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095072'
SAMSUNG Galaxy J2 Prime (G532G, Activate, Black)
ประกัน 1 ปี
3,665 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 525 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102027'
SAMSUNG Galaxy J7 Core (SM-J701F/DS, Activated, Gold)
ประกัน 1 ปี
6,500 บาท
รวม VAT แล้ว
7,000 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102026'
SAMSUNG Galaxy J7 Core (SM-J701F/DS, Activated, Black)
ประกัน 1 ปี
6,500 บาท
รวม VAT แล้ว
7,000 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092943'
SAMSUNG Galaxy J7 Prime (G610F, Acitvate, Black)
ประกัน 1 ปี
6,850 บาท
รวม VAT แล้ว
8,000 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094589'
SAMSUNG Galaxy J7 Prime (G610F, Activate, Pink Gold)
ประกัน 1 ปี
6,850 บาท
รวม VAT แล้ว
8,000 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092942'
SAMSUNG Galaxy J7 Prime (G610F, Activate, White Gold)
ประกัน 1 ปี
6,850 บาท
รวม VAT แล้ว
8,000 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101893'
SAMSUNG Galaxy J5 Pro (J530YM/DS, Activated, Black)
ประกัน 1 ปี
8,500 บาท
รวม VAT แล้ว
9,000 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101894'
SAMSUNG Galaxy J5 Pro (J530YM/DS, Activated, Gold)
ประกัน 1 ปี
8,500 บาท
รวม VAT แล้ว
9,000 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101891'
SAMSUNG Galaxy J7 Pro (J730GM/DS, Activate, Black)
ประกัน 1 ปี
9,250 บาท
รวม VAT แล้ว
10,000 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101889'
SAMSUNG Galaxy J7 Pro (J730GM/DS, Activate, Pink)
ประกัน 1 ปี
9,250 บาท
รวม VAT แล้ว
10,000 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101890'
SAMSUNG Galaxy J7 Pro (J730GM/DS, Activate, Gold)
ประกัน 1 ปี
9,250 บาท
รวม VAT แล้ว
10,000 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104053'
SAMSUNG Galaxy J7 Plus (C710F/DS, Activate, Black)
ประกัน 1 ปี
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
12,000 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104054'
SAMSUNG Galaxy J7 Plus (C710F/DS, Activate, Gold)
ประกัน 1 ปี
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
12,000 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095070'
SAMSUNG Galaxy S7 Edge (G935FD, Gold)
ประกัน 1 ปี ประกันศูนย์
16,000 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103241'
SAMSUNG Galaxy S8 Plus (G955FD, Rose Pink)
ประกัน 1 ปี
29,350 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099559'
SAMSUNG Galaxy S8 Plus (G955FD, Maple Gold)
ประกัน 1 ปี
29,350 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099560'
SAMSUNG Galaxy S8 Plus (G955FD, Midnight Black)
ประกัน 1 ปี
29,350 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099561'
SAMSUNG Galaxy S8 Plus (G955FD, Orchid Grey)
ประกัน 1 ปี
29,350 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105510'
SAMSUNG Galaxy Note8 (N950F/DS, Activated, Midnight Black)
ประกัน 1 ปี
31,650 บาท
รวม VAT แล้ว
33,000 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105344'
SAMSUNG Galaxy Note8 (N950F/DS, Activated, Orchid Gray)
ประกัน 1 ปี
31,650 บาท
รวม VAT แล้ว
33,000 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104057'
SAMSUNG Galaxy Note8 (N950F) Maple Gold
ประกัน 1 ปี
32,500 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104058'
SAMSUNG Galaxy Note8 (N950F) Orchid Gray
ประกัน 1 ปี
32,500 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 1,400 บาท

Smartphone VIVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097991'
VIVO Y53 (Crown Gold)
ประกัน 1 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099995'
VIVO Y53 (Black)
ประกัน 1 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098480'
VIVO Y53 (Gray)
ประกัน 1 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098321'
VIVO Y55S (Crown Gold)
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100850'
VIVO V5S (Black)
ประกัน 1 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099271'
VIVO V5S (Crown Gold)
ประกัน 1 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099981'
VIVO V5S (Rose Gold)
ประกัน 1 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095427'
VIVO V5 Plus (Gold)
ประกัน 1 ปี
10,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104107'
VIVO V7 Plus (Black)
ประกัน 1 ปี
11,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104106'
VIVO V7 Plus (Crown Gold)
ประกัน 1 ปี
11,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Smartphone XIAOMI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102186'
XIAOMI REDMI 4A GOLD
ประกัน 1 ปี
3,595 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 295 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102187'
XIAOMI REDMI 4A Grey
ประกัน 1 ปี
3,595 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 295 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102195'
XIAOMI REDMI 4X BLACK
ประกัน 1 ปี
4,795 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 395 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102198'
XIAOMI REDMI 4X Gold
ประกัน 1 ปี
4,795 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 395 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102190'
XIAOMI REDMI Note 4 32GB GOLD
ประกัน 1 ปี
5,470 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102191'
XIAOMI REDMI Note 4 32GB BLACK
ประกัน 1 ปี
5,470 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104697'
XIAOMI REDMI Note 4 64GB BLACK
ประกัน 1 ปี
6,345 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 445 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105007'
XIAOMI MI MAX2 64G Black
(15902)
ประกัน 1 ปี
8,775 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
ประหยัด 715 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103647'
Xiaomi MI 6 EU 64G BLACK
ประกัน 1 ปี
13,030 บาท
รวม VAT แล้ว
13,790 บาท
ประหยัด 760 บาท