ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012156' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Analog CCTV
พบสินค้า 33 รายการ
Bullet Lens Camera 4mm
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078378'
CCTV 4mm WORLDTECH#CCM101
ประกัน 2 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 50 บาท

Bullet Lens Camera
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080017'
CCTV 3.6mm WORLDTECH#CCM109
ประกัน 2 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080018'
CCTV 3.6mm WORLDTECH#CCM508
ประกัน 2 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083124'
CCTV 3.6mm PeopleFu#FU900
ประกัน 2 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103154'
CCTV 3.6mm WATASHI#WVI10129A
ประกัน 3 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 180 บาท

Set. 4Ch. Analog CCTV
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090991'
CCTV Set. 4CH. PeopleFu#MHD5304/FU900
(Cable Power Line100M)
ประกัน 2 ปี
8,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,500 บาท
ประหยัด 1,100 บาท

Set. 8Ch. Analog CCTV
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101576'
CCTV Set. 8CH. PeopleFu#MHD5308/Fu1514R
(Cable Power Line200M)
ประกัน 2 ปี
11,500 บาท
รวม VAT แล้ว
14,850 บาท
ประหยัด 3,350 บาท

DVR 4 Channel
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089658'
CCTV 4CH. DVR WORLDTECH#AVR1080N14
ประกัน 2 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091371'
CCTV 4CH. DVR PeopleFu#MHD5304
ประกัน 2 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,500 บาท
ประหยัด 760 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090582'
CCTV 4CH. DVR WATASHI#WVR040-X
ประกัน 2 ปี
2,955 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 235 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102472'
CCTV 4CH. DVR WATASHI#WVR040-X
(แพ็คคู่)
ประกัน 2 ปี
5,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,600 บาท
ประหยัด 1,300 บาท

Set. 16Ch. Analog CCTV
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101577'
CCTV Set. 16CH. PeopleFu#1216HWD/Fu1514R
(Cable Power Line300M)
ประกัน 2 ปี
19,500 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 3,400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090305'
CCTV Set.16CH WATASHI#WVR042-X/WVI10129-S3
(Cable Power Line300M)
ประกัน 2 ปี
26,700 บาท
รวม VAT แล้ว
38,000 บาท
ประหยัด 11,300 บาท

DVR 16 Channel
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091373'
CCTV 16CH. DVR PeopleFu#MHD5316
ประกัน 2 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 1,490 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073048'
CCTV 16CH. DVR PeopleFu#5116C
ประกัน 2 ปี
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 740 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089660'
CCTV 16CH. DVR WORLDTECH#AVR1080N116
ประกัน 2 ปี
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 790 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075409'
CCTV 16CH. DVR PeopleFu#1216HWD
ประกัน 2 ปี
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,500 บาท
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091853'
CCTV 16CH. DVR WATASHI#WVR042-X
ประกัน 2 ปี
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064847'
CCTV 16CH. DVR PeopleFu#9116HWD1
ประกัน 2 ปี
6,700 บาท
รวม VAT แล้ว
8,090 บาท
ประหยัด 1,390 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102474'
CCTV 16CH. DVR WATASHI#WVR042-X
(แพ็คคู่)
ประกัน 2 ปี
8,350 บาท
รวม VAT แล้ว
12,000 บาท
ประหยัด 3,650 บาท

DVR 8 Channel
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089659'
CCTV 8CH. DVR WORLDTECH#AVR1080N18
ประกัน 2 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 340 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087508'
CCTV 8CH. DVR WATASHI#WVR041-X
ประกัน 2 ปี
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,000 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091372'
CCTV 8CH. DVR PeopleFu#MHD5308
ประกัน 2 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
3,300 บาท
ประหยัด 960 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086351'
CCTV 8CH. DVR PeopleFu#9108HWD1
ประกัน 2 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 1,290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103152'
CCTV 8CH. DVR WATASHI#WVR041-X
( Pro I )
ประกัน 2 ปี
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 590 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103153'
CCTV 8CH. DVR WATASHI#WVR041-X
( Pro II )
ประกัน 2 ปี
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 590 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104693'
CCTV 8CH. DVR WATASHI#WVR041-X
ประกัน 2 ปี
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 590 บาท

DVR 24 - 32 Channel
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065314'
CCTV 32CH. DVR WATASHI#WRC128A
ประกัน 2 ปี
26,500 บาท
รวม VAT แล้ว
32,500 บาท
ประหยัด 6,000 บาท

Speed Dome Camera
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083528'
CCTV Speed Dome PeopleFu#Fu 2DE4120 By Order
ประกัน 2 ปี By Order
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083527'
CCTV Speed Dome PeopleFu#Fu 2DE4220 By Order
ประกัน 2 ปี By Order
19,500 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076368'
CCTV Speed Dome WATASHI#WSP030 By Order
ประกัน 3 ปี By Order
21,500 บาท
รวม VAT แล้ว
33,500 บาท
ประหยัด 12,000 บาท

Bullet Camera Lens Vari-focal
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085160'
CCTV 2.8-12mm WATASHI#WCI237
ประกัน 3 ปี
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,000 บาท
ประหยัด 900 บาท

Keyboard
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079896'
Keyboard Control Speed Dome WSP054 By Order
ประกัน 1 ปี By Order
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,200 บาท
ประหยัด 700 บาท