ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012063' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Smart IP Camera
พบสินค้า 62 รายการ
EZVIZ
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102657'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C2C
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102658'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C2mini
ประกัน 1 ปี
2,120 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102659'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C6T
ประกัน 1 ปี
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102660'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C6B
ประกัน 1 ปี
4,950 บาท
รวม VAT แล้ว
5,500 บาท
ประหยัด 550 บาท

EDIMAX
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078173'
CCTV Smart IP Camera EDIMAX#IC7001W
ประกัน 3 ปี
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 720 บาท

NETGEAR
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085327'
Set. 2CH Netgear#VMS3230-100EUS By Order
ประกัน 2 ปี
18,700 บาท
รวม VAT แล้ว
21,935 บาท
ประหยัด 3,235 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085328'
Set. 3CH Netgear#VMS3330-100EUS By Order
ประกัน 2 ปี
22,200 บาท
รวม VAT แล้ว
26,643 บาท
ประหยัด 4,443 บาท

D-Link
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052903'
CCTV Smart IP Camera D-Link#DCS-930L
ประกัน 2 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
959 บาท
ประหยัด 79 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092869'
CCTV Smart IP Camera D-Link#DCS-5000L
ประกัน 2 ปี
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 430 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104683'
CCTV Smart IP Camera D-Link#DCS-8000LH
ประกัน 2 ปี
2,440 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103337'
CCTV Smart IP Camera D-Link#DCS-936L
ประกัน 2 ปี
2,595 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 195 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066884'
CCTV Smart IP Camera D-Link#DCS-5020L
ประกัน 2 ปี
2,820 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087485'
CCTV Smart IP Camera D-Link#DCS-5030L
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093481'
CCTV Smart IP Camera D-Link#DCS-960L
ประกัน 2 ปี
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075655'
CCTV Smart IP Camera D-Link#DCS-5222L
ประกัน 2 ปี
4,950 บาท
รวม VAT แล้ว
5,700 บาท
ประหยัด 750 บาท

TP-Link
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090346'
CCTV Smart IP Camera TP-Link#NC200
ประกัน 3 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091824'
CCTV Smart IP Camera TP-Link#NC230
ประกัน 3 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094687'
CCTV Smart IP Camera TP-Link#NC450
ประกัน 3 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 500 บาท

V-STARCAM
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101705'
Acc. Adapt V-Starcam
-
182 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084276'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7837
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084277'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7837
(White)
ประกัน 2 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082858'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7824WIP
ประกัน 2 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099336'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C72R
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090967'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7835
ประกัน 2 ปี
1,880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088391'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C37A
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088392'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C37A
(White)
ประกัน 2 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090966'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C38A
ประกัน 2 ปี
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096919'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C24S
ประกัน 2 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082861'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7816WIP
ประกัน 2 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103607'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C51S
ประกัน 2 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084977'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7833WIP-X4
ประกัน 1 ปี
4,350 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 1,240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101989'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C34S-X4
ประกัน 1 ปี
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 700 บาท

WATASHI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086142'
CCTV Smart IP Camera WATASHI#WIP089
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 490 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096572'
CCTV Smart IP Camera WATASHI#WIP119
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 590 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076768'
CCTV Smart IP Camera WATASHI#WIP052
ประกัน 3 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,580 บาท
ประหยัด 1,030 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096573'
CCTV Smart IP Camera WATASHI#WIP118
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 590 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086143'
CCTV Smart IP Camera WATASHI#WIP087
ประกัน 1 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 1,490 บาท

Worldtech
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089287'
CCTV Smart IP Camera Worldtech#CCM001IP
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098945'
CCTV Smart IP Camera Worldtech#WT-VR3601
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098946'
CCTV Smart IP Camera Worldtech#WT-VR3603
ประกัน 1 ปี
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 390 บาท

Coolpow / tego
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093019'
CCTV Smart IP Camera tego#CAM360
ประกัน 1 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072948'
CCTV Smart IP Camera tego#tg-01
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 200 บาท

OMISA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077922'
CCTV Smart IP Camera OMISA#W3
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 240 บาท

Lumira
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100248'
CCTV Smart IP Camera Lumira#L210
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 180 บาท

HIKARI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095412'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#VR Panoramic 102
(Green)
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095411'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#VR Panoramic 102
(White)
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095414'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#VR Panoramic 102
(Yellow)
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095418'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#IPC-Z06H
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095416'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#NVSIP YSA-R26X
(JZ)
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095415'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#VR360 WY0513H
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072205'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#620
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 100 บาท

SAMSUNG
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089565'
CCTV IP Camera Samsung#SNH-P6410BN
ประกัน 1 ปี
4,740 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 1,160 บาท

Magic Tech
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100842'
CCTV Smart IP Camera Magic Tech Q6
ประกัน 1 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100848'
CCTV Smart IP Camera Magic Tech 1801
ประกัน 1 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100843'
CCTV Smart IP Camera Magic Tech Q4
ประกัน 1 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100844'
CCTV Smart IP Camera Magic Tech Q9
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100846'
CCTV Smart IP Camera Magic Tech 3603
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100845'
CCTV Smart IP Camera Magic Tech Q10
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100847'
CCTV Smart IP Camera Magic Tech X4W
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 150 บาท

OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096541'
CCTV Smart IP Camera Oker G256 V1
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099277'
CCTV Smart IP Camera Oker G232 V1
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099279'
CCTV Smart IP Camera Oker G620 V1
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท