ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010507' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Action Camera
พบสินค้า 22 รายการ
Action Camera
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098993'
Action Camera 'Magic Tech' S6
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098994'
Action Camera 'Magic Tech' A1
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 340 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095419'
Action Camera 'HIKARI' 4K
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095420'
Action Camera 'HIKARI' 4K
(Silver)
ประกัน 1 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078844'
Action Camera 'Coolpow' SJ4000
(Wifi) คละสี
ประกัน 1 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104687'
Action Camera 'GoPro' HERO5 session
ประกัน 1 ปี
10,725 บาท
รวม VAT แล้ว
10,999 บาท
ประหยัด 274 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093009'
Action Camera 'GoPro' HERO5 BLACK
(CHDHX-501-EU)
ประกัน 1 ปี
13,800 บาท
รวม VAT แล้ว
14,999 บาท
ประหยัด 1,199 บาท

Action Camera Accessories
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088974'
Floating Hand Grip
ประกัน 6 เดือน
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085438'
แท่นชาร์ต Battery Action Camera
ประกัน 6 เดือน
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085439'
Battery Charger 900Mah Action Camera
ประกัน 6 เดือน
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088993'
Acc.Tripod Mounts (3-Way) 'GoPro'
(ABQRT-002)
ประกัน 1 ปี
645 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088988'
Acc.Handlebar Seatpost Pole Mount 'GoPro'
(GRH30)
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
725 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098391'
Acc. Rechargeable Battery 'GoPro' 5
(AABAT-001)
ประกัน 1 ปี
705 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088990'
Acc.Roll Bar Mount 'GoPro'
(GRBM30)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088999'
Acc.Floating Grip - Name TBD 'GoPro'
(AFHGM-001)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088995'
Acc.Suction Cup 'GoPro' (AUCMT-302)
ประกัน 1 ปี
1,285 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088986'
Acc.Chesty (Chest Harness) 'GoPro'
(GCHM30-001)
ประกัน 1 ปี
1,305 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093803'
Acc.SP POV Pole 37'' GoPro
(SU-53009)
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,800 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088997'
Acc.H4 Battery Charger 'GoPro'
(AHBBP-401)
ประกัน 1 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088984'
Acc.3-Way Grip Arm Tripod 'GoPro'
(AFAEM-001)
ประกัน 1 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,400 บาท
ประหยัด 360 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093804'
Acc.SP Smart Pole 40'' GoPro
(SU-53019)
ประกัน 1 ปี
2,210 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088983'
Acc.Remote 2.0 'GoPro' (ARMTE-002)
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 210 บาท