ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010570' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Gaming combo
พบสินค้า 6 รายการ
CM STORM
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091153'
COMBO SET COOLERMASTER KEYBOARD+MOUSE Masterkeys Lite L
(TH)
ประกัน 2 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 130 บาท

E-Blue
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087418'
COMBO SET E-Blue Headset Cobra HS
(Orange) +Optical mouse E-BLUE Cobra M108
ประกัน 1 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 70 บาท

GAMDIAS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102824'
COMBO SET GAMDIAS Ares V2 Essential
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096034'
COMBO SET GAMDIAS Ares 7 Color
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096032'
COMBO SET GAMDIAS Hermes Lite
ประกัน 1 ปี
2,060 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 530 บาท

Steelseries
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101328'
COMBO SET STEELSERIES (Mouse Rival 95+ Keyboard Apex 100) Gaming
ประกัน 1 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 70 บาท