ปรับสีปกติ


select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ FROM system_44352001. price pri inner join system_44352001.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012008' GROUP BY pri.code order by abs(pri.First) asc Anitvirus
พบสินค้า 5 รายการ
Antivirus For Office
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100995'
Kaspersky Small Office
-
7,140 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 150 บาท

Antivirus
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097632'
Bitdefender Antivirus Plus 2017
(1Desktop)
-
460 บาท
รวม VAT แล้ว
519 บาท
ประหยัด 59 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094347'
Kaspersky Antivirus 2017
(1Desktop)
-
530 บาท
รวม VAT แล้ว
589 บาท
ประหยัด 59 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064500'
ESET NOD32 Antivirus (1Desktop)
-
620 บาท
รวม VAT แล้ว
679 บาท
ประหยัด 59 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094538'
Kaspersky Antivirus 2017
(3Desktops)
-
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 100 บาท