ปรับสีปกติ

นโยบายการรับประกันสินค้า
 		** เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว โปรดรักษาสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด ทั้งตัวสินค้าและแพ็คเกจในช่วงระยะของการเปลี่ยนคืนตัวใหม่
 	
** ทางบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า มิใช่ผู้ผลิตสินค้าโดยตรง จำเป็นต้องดำเนินการรับฝากเคลมและส่งคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตกำหนดมาอย่างเคร่งครัด จึงใคร่ขอความ
ร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจและโปรดปฎิบัติตามเงื่อนไข เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ทางจะบริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆอันเกิดจากการ
ผิดเงื่อนไขการรับประกันที่เกิดจากลูกค้าในทุกกรณี และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล/เพิ่มเติม เงื่อนไขการรับประกันที่ผู้ผลิตได้แจ้งมาในภายหลัง ทางบริษัทฯขอดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 	
การรับประกันแบ่งเป็น2กรณีดังนี้

1.กรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่
 
ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน15วัน(รวมระยะเวลาจัดส่งไป-ส่งกลับมา เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) และต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที ใช้ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนส่งคืนภายใน7-10วันทำการ
 
**ยกเว้นอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทภายนอก และสินค้าที่รับประกันไม่ถึง 1 ปี รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงจำพวกกล้องวงจรปิด ประเภทต่างๆ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับชุดกล้องวงจรปิด เช่น DVR ด้วย (อุปกรณ์ต่อพ่วง : อาทิ จอ LCD , มอนิเตอร์ , สแกนเนอร์, ปริ้นเตอร์,กล้องวงจรปิด ประเภทต่างๆ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับชุดกล้องวงจรปิด เช่น DVR ด้วย )
ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนตัวใหม่ภายใน 15 วัน(รวมระยะเวลาจัดส่ง) สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเหล่านี้จะต้องส่งให้ผู้ผลิตเป็นผู้ตรวจสอบก่อนเท่านั้น และการพิจารณาเปลี่ยนคืนหรือซ่อมคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางผู้ผลิตเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถเป็นผู้ตัดสินใจเปลี่ยนสินค้าใหม่จากสต๊อกให้ลูกค้าได้เองเหมือนสินค้าประเภทอื่นได้ในทันที

 
*กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 15 วันต้องเปลี่ยนคืน หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ จะแจ้งให้ลูกค้าเปลี่ยนสินค้าทดแทนด้วยรุ่นใกล้เคียงกันนั้น หากลูกค้ายินยอม ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ
กรณีสินค้ายังอยู่ในระยะเปลี่ยนคืน15วัน กรุณาจัดส่งสินค้ากลับมาที่ Headdaddy.com เท่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขการเคลมเปลี่ยนสินค้านี้ เป็นนโยบายการบริการของทางบริษัท จึงต้องจัดส่งกลับมาที่บริษัทฯที่ลูกค้าสั่งซื้อไปเท่านั้น หากลูกค้านำไปส่งที่ศูนย์บริการหรือส่งผ่านช่องทางอื่นก่อน จะเป็นการเคลมปกติของศุนย์บริการไม่ใช่การเคลมเปลี่ยนตัวใหม่จากบริษัทเรา อาจไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่คืน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี

2.กรณีเคลมปกติ
 
ได้แก่สินค้าที่สั่งซื้อไปเกิน15วันแล้ว (รวมระยะเวลาจัดส่งไป-ส่งกลับมา นับจากวันที่ในใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) ทางบริษัทฯจะต้องนำสินค้าส่งไปที่ผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบปัญหาของสินค้าและดำเนินการรับเคลม ในการเคลมซ่อมหรือเปลี่ยนส่งคืนลูกค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ผลิต ทางบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการฝากส่งเคลมไปยังศูนย์บริการเท่านั้น มิได้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนเองใดๆ ใช้ระยะเวลาการดำเนินการเคลมประมาณ 20-30วันทำการ
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. สินค้าต้องซื้อจาก Headdaddy เท่านั้น (ต้องสามารถตรวจสอบได้และมีข้อมูลตรงกัน อ้างอิงจากวอยรับประกันสินค้าที่ติดไปที่ตัวสินค้าหรือแพ็คเกจ ทั้งสติ๊กเกอร์ headdaddy และสติ๊กเกอร์ advice และบิลใบกำกับภาษีที่บริษัทออกให้)
 2. ทางบริษัทฯไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้วอันเนื่องจากการความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าทุกกรณีหรือเกิดจากความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าไม่มีอาการเสีย/มีความผิดปกติใดๆที่มาจากการผลิตตามเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ รวมถึงไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปื้อน ที่ไม่อาจลบได้ หรือ รอยขีดข่วน, ถลอก, แตกหัก, บิ่น, ร้าว, ยุบ และความผิดปกติใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ แต่ถือเป็นความผิดปกติตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิตกำหนด หรือสินค้าประเภทสิ้นเปลืองถูกแกะใช้ (ทั้งที่ตัวสินค้าและแพ็คเกจสินค้า)
 4. อุปกรณ์เสริมเสีย เช่น สาย USB , สายชาร์ท ,หูฟัง และอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้ระบุ เป็นต้น (กรุณาสอบสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนหากไม่แน่ใจ) บริษัทฯ รับประกันเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่กรณีอยู่ในระยะเวลา 15 วัน(รวมระยะเวลาจัดส่งไป-ส่งกลับมา นับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) โดยท่านต้องส่งคืนพร้อมสินค้า กล่อง และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด และอยู่ในสภาพพร้อมขาย หากหลังจาก 15 วันไปแล้ว ไม่รับประกันเปลี่ยนทุกกรณี
 5. การรับประกันแบบ Limited Life Time คือการให้การรับประกันสำหรับตัวสินค้าอันอาจเกิดจากความบกพร่องจาก การผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้ารุ่นนี้ยังอยู่ในสายการผลิต และทำตลาดอยู่ เมื่อมีการประกาศหยุดผลิต(EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะให้การรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ
 6. เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก
 7. ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายการบริการไปรับสินค้าเคลมโดยตรงที่ลูกค้า เพื่อนำมาเข้าระบบการเคลม ลูกค้าจะต้องจัดส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทฯผ่านช่องทางการจัดส่งต่างๆหรือเข้ามาส่งเคลมด้วยตนเองที่บริษัท
(ทั้งนี้หากท่านประสงค์เข้ามาส่งสินค้าเคลมด้วยตนเอง จะไม่สามารถรอรับสินค้าตัวใหม่กลับไปได้ในทันทีที่มาส่ง เนื่องจากทางบริษัทฯจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัทฯ โดยระยะเวลาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ หรือตามที่เจ้าหน้าที่ผู้รับเคลมแจ้ง ณ จุดรับเคลม)
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภท LCD
ระยะเวลาการรับประกันสินค้าประเภท LCD 3 ปี
 • ตัว PANEL LCD รับประกัน 1 ปี
 • ฮาร์ดแวร์ รับประกัน 3 ปี
 • หากเกิดจุด DEAD PIXEL รับประกันตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป(ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้า) หรือตามเงื่อนไขสินค้า ณ วันสั่งซื้อ
MONITOR และ LCD ที่นอกเหนือการรับประกันมีดังนี้
 1. ไม่มี Void ของทางบริษัท ฯ
 2. Void ของบริษัท ฯ ฉีกขาด
 3. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด
 4. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข สภาพสินค้าดังกล่าวถือว่าหมดประกัน
กรณีฝากซ่อมสินค้าหมดประกันทางทีมงานจะดำเนินการแจ้งกับทางลูกค้าเพื่อแจ้ง ค่าใช้จ่ายในการซ่อม เพื่ออนุมัติ
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภท PRINTER
สินค้าประเภท PRINTER รับประกันเฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นอาทิ เช่น ตลับหมึก, ผ้าซับหมึก เป็นต้น PRINTER ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนตัวใหม่ภายใน 15 วัน(รวมระยะเวลาจัดส่ง) ไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากกรณีพบสินค้ามีปัญหาทางบริษัทฯจะเป็นตัวแทนฝากส่งเคลมสินค้าให้ผู้ผลิตเป็นผู้ตรวจเช็คเท่านั้น ทั้งนี้ดุลยพินิจการเปลี่ยนหรือซ่อมคืนขึ้นอยู่กับทางผู้ผลิตเท่านั้น
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าสินค้าประเภท Flash Drive, Memory Cardและสินค้าประเภทอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้
สินค้าประเภท Flash Drive ,Memory Card หรือสินค้าประเภทอื่นๆที่ไม่มี Sticker วอยรับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง/แพ็คเกจ/ซีล/ถุงสินค้าที่มีสติ๊กเกอร์วอยรับประกันแปะไว้และนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้ยืนยันแสดงสิทธิ์ในการแจ้งปัญหาขอเคลม/เปลี่ยนหรือซ่อม
ตัวอย่างสภาพสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน

ขา Pin เป็นรอย-ยุบ

ขาปริ้น ไหม้

Chip หลุด-หาย

Chip แตก

Warranty Void ฉีกขาด ลบเลือน

Port เป็นสนิม

คราบความชื้น

Chip ไหม้

Port เป็นสนิม

Port เป็นสนิม

ขา Socket CPU งอ-พับ

มีรอยกระแทก บิ่น

มีรอยกระแทก

ขาปริ้นขาดใหม้

Chip แตก

ขา Pin ยุบ-หาย

เขียนปากกาเคมี

ตัวสินค้ามีรอยงัด กระแทก

น็อตหักคา

Chip ไหม้

Connector แตก ร้าว
การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ

 1. สินค้าไม่มีสติ๊กเกอร์วอยรับประกันของ Headdaddy และ Advice มายืนยันตรงกันกับข้อมูลการสั่งซื้อจากทางบริษัทฯ
 2. สินค้าที่สติ๊กเกอร์รับประกันมีการชำรุด หรือฉีกขาด จนไม่สามารถระบุได้
 3. สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป
 4. สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
 5. บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) มีรอย, ฉีกขาด ,ลบเลือน
 6. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 7. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า เป็นต้น
 8. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
 9. ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า
กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ บริษัท ฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

 1. เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
 3. เสนอลูกค้า เปลี่ยนสินค้า รุ่นเดิม ตัวใหม่ , ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่าง
 4. เสนอลูกค้า Upgrade สินค้า ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัท ฯ จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
 6. ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนตัวเดิม
 7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้ เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเป๊กใกล้เคียง/รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน
ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา (กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า)

 1. แจ้งปัญหาของสินค้ากับเจ้าหน้าที่และทีมงานเพื่อขอคำแนะนำ
 2. แจ้งรายละเอียดปัญหาของสินค้าโดยเลือกเมนู “เคลมสินค้า” ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบภาพถ่ายสินค้าที่มีปัญหา
 3. หากต้องส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทตามกระบวนการรับประกันสินค้า เมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งเลขพัสดุการส่งสินค้ากลับมาที่เมนูสถานะเคลม เพื่อใช้ในการตรวจสอบ หากไม่มีการแจ้งเลขพัสดุการจัดส่งสินค้ากลับมา ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆหากสินค้าของท่านสูญหาย หรือทางเราไม่ได้รับสินค้าที่ท่านส่งกลับมา
 4. กรุณาแพ็คสินค้าใส่กล่องที่ไม่ใช่แพ็คเกจของตัวสินค้าเหมือนตอนส่งไป โดยสินค้าจะต้องส่งกลับมาครบทุกชิ้นตามที่ได้รับไป ทั้งตัวอุปกรณ์หลัก อุปกรณ์เสริม ถุง เอกสาร ฯลฯ รวมถึงแพ็คเกจของสินค้า และต้องไม่มีรอยฉีกขาด/รอยเทปกาว และรอยขีดเขียนใดๆที่แพ็คเกจ เพื่อไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ในกรณีเปลี่ยนตัวใหม่
 5. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเคลมสินค้าได้ที่เมนู “สถานะงานเคลม”
 6. ระยะเวลาดำเนินการเคลมสินค้า
  • ในกรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับสินค้าเข้าระบบ)
  • ในกรณีเคลมปกติ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 20-30 วันทำการ(นับจากวันที่ได้รับสินค้า)
วิธีส่งเคลมสินค้า
		
		
กรณีสินค้าภายใน 15 วัน (รวมระยะเวลาจัดส่ง เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ออกใบเสร็จ) 
- ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมาให้บริษัท ได้ที่ Headdaddy.com เลขที่ 74/1 หมู่1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 547 0077 มือถือ 081 848 1100 แฟกซ์ 02 547 0078
กรณีสินค้าหลังจาก 15 วัน (เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ออกใบเสร็จ)
- ท่าน สามารถส่งสินค้ากลับมาให้ Headdaddy.com เลขที่ 74/1 หมู่1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 547 0077 มือถือ 081 848 1100 แฟกซ์ 02 547 0078
- สินค้าที่มีสติ๊กเกอร์รับประกันของ Advice ท่านสามารถส่งเคลมสินค้าได้ที่ สาขา Advice ทั่วประเทศ 
 ตรวจสอบสาขา Advice ได้ที่นี่ http://www.advice.co.th/wheretobuy/ 
 
- ส่งศูนย์บริการของสินค้านั้นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ , โน้ตบุ๊ค เป็นต้น (สามารถสอบถามข้อมูลการขอรับบริการกับทางศูนย์บริการของสินค้านั้นๆ และกรุณาเตรียมใบเสร็จการซื้อสินค้า
ไว้เป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิ์การรับประกันกับทางศูนย์บริการ)

	
ค่าจัดส่งสินค้าเคลม
 
 
- สินค้าที่มีปัญหาจาก โรงงาน, หรือจากการใช้งานปกติ ท่านต้องรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าเอง
- สินค้าที่มีปัญหาจาก Headdaddy.com หรือจากทีมงาน เช่น ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปให้ผิด หรือสินค้าไม่ตรงตามหน้าเว็ป ทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบในส่วนของค่าจัดส่งสินค้า