รายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่งฟรี ภายใน 3 ชั่วโมง(เก็บเงินปลายทาง)
รายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่งฟรี ภายใน 3 ชั่วโมง(เก็บเงินปลายทาง)
1. ลูกค้าต้องทำการสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวม 5,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
2. พื้นที่จัดส่งครอบคลุม 4 จังหวัด เฉพาะเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ดังนี้
 • กทม
  ทุกเขต
 • นนทบุรี
  ทุกอำเภอ
 • ปทุมธานี
  ทุกอำเภอ
 • สมุทรปราการ
  เฉพาะ อ.เมือง, อ.พระประแดง และ อ.บางพลี
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและกดยืนยันการสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ภายในเวลา 09.00-16.00 น. นับเวลาตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้รับข้อความยืนยันจาก SMS (บริษัทฯ จะส่ง SMS ให้ลูกค้าเมื่อมีการเปิดบิลและเตรียมจัดส่ง)โดยเริ่มนับเวลาการส่งจากเวลาที่ได้รับ SMS กรณีสั่งซื้อ หลัง 16.00 น. จัดส่งสินค้าวันถัดไป
4. จัดส่งฟรีภายใน 3 ชั่วโมง โดยจะไปเก็บเงินปลายทาง เฉพาะวันจันทร์ – วันเสาร์เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่จัดส่ง)
5. กรณีจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด 3 ชั่วโมง บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงินให้ 500 บาทโดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า
** บริษัท จะไม่ชดเชยเงิน 500 บาท อันเนื่องมาจาก
 • ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง เป็นแบบรับสินค้าวันนี้ภายใน 3 ชม.(แบบเก็บเงินปลายทาง)
 • ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อหรือกดยืนยันการสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์เข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนไขการสั่งซื้อของบริษัทฯ
 • สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่กดยืนยันการสั่งซื้อผ่านอีเมล์เข้ามาแล้วพบมีรายการสินค้าหมด ,สินค้าไม่เพียงพอ ในภายหลัง เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมยากในการทำรายการผ่านระบบออนไลน์ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือขอยกเลิกคำสั่งซื้อ)
 • สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า
 • ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น
 • ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด
 • ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ หรือมีการปิดเส้นทางด้วยเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ หรือสภาพอากาศไม่ปกติ เช่น ฝนตก น้ำท่วม เป็นต้น
 • กรณีขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังกดยืนยันการสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ หรือในช่วงระหว่างการจัดส่ง
6. หากบริษัทฯ จัดส่งช้าเกิน 3 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ต่อการซื้อของรหัสลูกค้าและที่อยู่เดียวกัน บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงิน มูลค่า 5,555 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ซื้อต่อไป โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า
7. ไม่จำกัดจำนวนชิ้นสินค้าต่อ 1 รายการสั่งซื้อ และมียอดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
8. จำกัดขนาดสินค้าต้องมีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 1.25 x 1.25 x 1.25 เมตร
 • กรณีสินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการเปลี่ยนขนส่งใหม่ที่สามารถนำส่งได้ โดยจะแจ้งให้ทราบก่อน รายการสั่งซื้อนั้นๆจะไม่ร่วมบริการส่งด่วน และไม่อยู่ในเงื่อนไของบริการส่งด่วน รวมถึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการขอรับเงินค่าชดเชยทุกกรณี

9. บริการพิเศษ ** สินค้าเสียภายใน 7 - 14 วัน ทางบริษัทฯ ไปรับของถึงที่บ้านท่านฟรี ** (จำนวน 1 ครั้ง เฉพาะการเข้าไปรับสินค้าเท่านั้น ไม่รวมการส่งคืน)
10. การขอคืนเงินหลังชำระเงินแล้ว กรณีพบสินค้ามีปัญหาจึงขอคืนเงิน ใช้ระยะเวลาดำเนินการคืนเงิน 15-30วัน หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารการขอคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วน
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง ที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า หรือเนื่องจากเป็นช่วงเวลายามวิกาล
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูงที่ไม่มีลิฟท์กรณีชั้นที่ต้องการให้ส่งสินค้าสูงเกินกว่า 2 ชั้นขึ้นไป
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง กรณีสินค้ามีน้ำหนักและขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องใช้หลายคนแบกหรือไม่มีทางสำหรับนำรถขนส่งขึ้นไปส่งยังชั้นที่ผู้รับพักอาศัย
 • ไม่มีบริการยกสินค้าขึ้นไปส่งหรือบริการประกอบ ถอด แยก แกะ ตรวจสอบชิ้นส่วนสินค้าภายในกล่องพัสดุ ไปยังห้องพัก ทั้งในรูปแบบบ้านพัก คอนโด
  อพาร์ทเม้น แฟลต ห้องเช่าฯลฯ (ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อขนย้ายหรือถอด แยกประกอบเอง)