รายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่งฟรี ภายใน 5 ชั่วโมง
รายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่งฟรี ภายใน 5 ชั่วโมง
1. ลูกค้าต้องทำการสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวม 5,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
2. พื้นที่จัดส่งครอบคลุม 14 จังหวัด เฉพาะเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ อยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สระบุรี นครนายก และชลบุรี เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของพื้นที่จัดส่งของโครงการ ดังนี้
 • กรุงเทพฯ
  ทุกเขต
 • นนทบุรี
  ทุกอำเภอ
 • ปทุมธานี
  ทุกอำเภอ
 • สมุทรปราการ
  เฉพาะ อ.บางเสาธง, อ.บางบ่อ, อ.พระสมุทรเจดีย์
 • อยุธยา
  เฉพาะ อ.เสนา, อ.บางบาล, อ.ลาดบัวหลวง, อ.อุทัย
 • สมุทรสาคร
  เฉพาะ อ.บ้านแพ้ว
 • นครปฐม
  เฉพาะ อ.กำแพงแสน, อ.บางเลน, อ.ดอนตูม
 • ราชบุรี
  เฉพาะ อ.โพธาราม, อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ
 • สุพรรณบุรี
  เฉพาะ อ.เมือง อ.บางปลาม้า, อ.อู่ทอง
 • สมุทรสงคราม
  เฉพาะ อ.เมือง, อ.อัมพวา
 • ฉะเชิงเทรา
  เฉพาะ อ.เมือง, อ.บางปะกง, อ.บ้านโพธิ์, อ.คลองเขื่อน, อ.บางคล้า
 • สระบุรี
  เฉพาะ อ.เมือง, อ.วิหารแดง, อ.หนองแซง
 • นครนายก
  เฉพาะ อ.เมือง, อ.บ้านนา
 • ชลบุรี
  เฉพาะ อ.เมือง, อ.ศรีราชา, อ.บ้านบึง, อ.พานทอง, อ.พนัสนิคม
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นภายในเวลา 09.00-15.00 น.นับเวลาตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้รับข้อความยืนยันจาก SMS และ Email (บริษัทฯ จะส่ง SMS เพื่อให้ลูกค้าทราบเวลาที่ได้รับการโอนชำระเงินจากธนาคาร) โดยเริ่มนับเวลาจากการส่ง SMS และ Email กรณีสั่งซื้อ หลัง 15.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป
4. จัดส่งฟรีภายใน 5 ชั่วโมง ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่จัดส่ง)
5. กรณีจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด 5 ชั่วโมง บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงินให้ 500 บาทโดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า
** บริษัท จะไม่ชดเชยเงิน 500 บาท อันเนื่องมาจาก
 • ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง เป็นแบบรับสินค้าวันนี้ภายใน 5 ชม.
 • ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อ หรือแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนการสั่งซื้อของบริษัทฯ
 • สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาแล้วหมด ,สินค้าไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน)
 • สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า
 • ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น
 • ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด
 • ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ลูกค้าติดต่อและส่งข้อมูลการขอรับค่าชดเชยภายหลัง 7 วัน นับจากวันที่เซ็นต์รับสินค้า
6. หากบริษัทฯ จัดส่งช้าเกิน 5 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ต่อการซื้อของรหัสลูกค้าและที่อยู่เดียวกัน บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงิน มูลค่า 5,555 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ซื้อต่อไป โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า
7. ไม่จำกัดจำนวนชิ้นสินค้าต่อ 1 รายการสั่งซื้อ และมียอดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
8. จำกัดขนาดสินค้าต้องมีขนาด (กว้าง + ยาว + สูง) ด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 1.25 + 1.25 + 1.25 เมตร
 • กรณีสินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการเปลี่ยนขนส่งใหม่ที่สามารถนำส่งได้ โดยจะแจ้งให้ทราบก่อน รายการสั่งซื้อนั้นๆจะไม่ร่วมบริการส่งด่วน และไม่อยู่ในเงื่อนไของบริการส่งด่วน รวมถึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการขอรับเงินค่าชดเชยทุกกรณี

9. บริการพิเศษ ** สินค้าเสียภายใน 7 - 14 วัน ทางบริษัทฯ ไปรับของถึงที่บ้านท่านฟรี ** (จำนวน 1 ครั้ง เฉพาะการเข้าไปรับสินค้าเท่านั้น ไม่รวมการส่งคืน)
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง ที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า หรือเนื่องจากเป็นช่วงเวลายามวิกาล
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูงที่ไม่มีลิฟท์กรณีชั้นที่ต้องการให้ส่งสินค้าสูงเกินกว่า 2 ชั้นขึ้นไป
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง กรณีสินค้ามีน้ำหนักและขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องใช้หลายคนแบกหรือไม่มีทางสำหรับนำรถขนส่งขึ้นไปส่งยังชั้นที่ผู้รับพักอาศัย
 • ไม่มีบริการยกสินค้าขึ้นไปส่งหรือบริการประกอบ ถอด แยก แกะ ตรวจสอบชิ้นส่วนสินค้าภายในกล่องพัสดุ ไปยังห้องพัก ทั้งในรูปแบบบ้านพัก คอนโด
  อพาร์ทเม้น แฟลต ห้องเช่าฯลฯ (ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อขนย้ายหรือถอด แยกประกอบเอง)