เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '018877' GROUP BY pri.code order by pri.Url Network Accessories
พบสินค้า 190 รายการ
Cable Telephone (Box)
select Note from advice_co_th.price where code='A0080926'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1022) 2 CORE, 24 AWG
ประกัน 30 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085923'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1032) 2 CORE, 22 AWG
ประกัน 30 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080827'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1024) 4 CORE, 24 AWG
ประกัน 30 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085924'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1034) 4 CORE, 22 AWG
ประกัน 30 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 110 บาท

CAT5 - CAT5e (Box)
select Note from advice_co_th.price where code='A0051368'
CAT5e UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL5001)
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101592'
CAT5e UTP Cable (100m/Box) THREE BOY
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103159'
CAT5e UTP Cable (100m/Box) GLINK Outdoor
(GL5002)
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064349'
CAT5e UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9015-1)
ประกัน 30 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 340 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117596'
CAT5e UTP Cable (100m./Box) LINK Outdoor
(US-9045-1)
ประกัน 30 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127435'
CAT5e UTP Cable (100m./Box) LINK Outdoor
(US-9015M-1)
ประกัน 30 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127437'
CAT5e UTP Cable (100m./Box) LINK Outdoor Drop Wire & Power Wire
(US-9015MW-1)
ประกัน 30 ปี
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101593'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) THREE BOY
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117721'
CAT5e UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL5009)
ประกัน 1 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136104'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) MAP
(C5E8305)
ประกัน 30 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135992'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9015LSZH)
ประกัน 30 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045941'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9015)
ประกัน 30 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126955'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) GLINK Outdoor Power Wire
(GLG-5009)
ประกัน 1 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045942'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK Outdoor
(US-9045)
ประกัน 30 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0055319'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK Outdoor
(US-9015M)
ประกัน 30 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
4,800 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091317'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK Outdoor Power Wire
(US-9015PW)
ประกัน 30 ปี
6,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,090 บาท
ประหยัด 1,600 บาท

Cable UTP CAT6
select Note from advice_co_th.price where code='A0130654'
CAT6 UTP Cable 1m. MAP (P6-8010) Blue
ประกัน 30 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045948'
CAT6 UTP Cable 1m. LINK (US-5101LZ-X) คละสี
ประกัน 30 ปี
53 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126536'
CAT6 UTP Cable 2m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130655'
CAT6 UTP Cable 2m. MAP (P6-8020) Blue
ประกัน 30 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045949'
CAT6 UTP Cable 2m. LINK (US-5102LZ) คละสี
ประกัน 30 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0053882'
CAT6 UTP Cable 3m. GLINK คละสี
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136227'
CAT6 UTP Cable 3m. Onten
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130656'
CAT6 UTP Cable 3m. MAP (P6-8030) Blue
ประกัน 30 ปี
53 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 17 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045950'
CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5103LZ) คละสี
ประกัน 30 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084785'
CAT6 UTP Cable 5m. GLINK
ประกัน 1 ปี
37 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 13 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045951'
CAT6 UTP Cable 5m. LINK (US-5105) คละสี
ประกัน 30 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045952'
CAT6 UTP Cable 10m. LINK
(US-5110) คละสี
ประกัน 30 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100385'
CAT6 UTP Cable 15m. GLINK
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090743'
CAT6 UTP Cable 15m. LINK
(US-5115LZ) คละสี
ประกัน 30 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100386'
CAT6 UTP Cable 20m. GLINK
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090744'
CAT6 UTP Cable 20m. LINK
(US-5120) คละสี
ประกัน 30 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100387'
CAT6 UTP Cable 30m. GLINK
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100388'
CAT6 UTP Cable 40m. GLINK
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100389'
CAT6 UTP Cable 50m. GLINK
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135137'
CAT6A UTP Cable 1m. Commscope
(NPC6ASZDB-BL001M)
ประกัน 5 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135138'
CAT6A UTP Cable 2m. Commscope
(NPC6ASZDB-BL001M)
ประกัน 5 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135139'
CAT6A UTP Cable 3m. Commscope
(NPC6ASZDB-BL001M)
ประกัน 5 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท

Cable UTP CAT5
select Note from advice_co_th.price where code='A0123780'
CAT5 UTP Cable 2m. GLINK
(20) White
ประกัน 1 ปี
15 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045059'
CAT5 UTP Cable 3m. TOP คละสี
ประกัน 2 ปี
15 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123781'
CAT5 UTP Cable 3m. GLINK
(20) White
ประกัน 1 ปี
18 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045060'
CAT5 UTP Cable 5m. TOP คละสี
ประกัน 2 ปี
21 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123782'
CAT5 UTP Cable 5m. GLINK
(20) White
ประกัน 1 ปี
26 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123783'
CAT5 UTP Cable 10m. GLINK
(20) White
ประกัน 1 ปี
36 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123784'
CAT5 UTP Cable 15m. GLINK
(20) White
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045062'
CAT5 UTP Cable 15m. TOP คละสี
ประกัน 2 ปี
53 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 17 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045063'
CAT5 UTP Cable 20m. TOP คละสี
ประกัน 2 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123785'
CAT5 UTP Cable 20m. GLINK
(20) White
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045064'
CAT5 UTP Cable 30m. TOP คละสี
ประกัน 2 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136105'
CAT5e UTP Cable 1m. MAP (
(P5E8010)
ประกัน 30 ปี
32 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045943'
CAT5e UTP Cable 1m. LINK
(US-5003) คละสี
ประกัน 30 ปี
42 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126530'
CAT5e UTP Cable 2m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
24 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136106'
CAT5e UTP Cable 2m. MAP (
(P5E8020)
ประกัน 30 ปี
34 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045944'
CAT5e UTP Cable 2m. LINK
(US-5006LZ) คละสี
ประกัน 30 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126531'
CAT5e UTP Cable 3m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130652'
CAT5e UTP Cable 3m. MAP (P5E-8030) Blue
ประกัน 30 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045945'
CAT5e UTP Cable 3m. LINK
(US-5010LZ) คละสี
ประกัน 30 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126532'
CAT5e UTP Cable 5m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
52 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 18 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045946'
CAT5e UTP Cable 5m. LINK
(US-5015LZ) คละสี
ประกัน 30 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126533'
CAT5e UTP Cable 10m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
67 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 23 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045947'
CAT5e UTP Cable 10m. LINK
(US-5020) คละสี
ประกัน 30 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126534'
CAT5e UTP Cable 15m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120281'
CAT5e UTP Cable 15m. LINK
(US-5025) คละสี
ประกัน 30 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126535'
CAT5e UTP Cable 20m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090742'
CAT5e UTP Cable 20m. LINK
(US-5030) คละสี
ประกัน 30 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 90 บาท

Fiber Optic
select Note from advice_co_th.price where code='A0091467'
FIG 8 UTP Dropwire 0.50 mm. (200m/Box) LINK
(UL-1102)
ประกัน 30 ปี
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 210 บาท

Network Tool & Tester
select Note from advice_co_th.price where code='A0045984'
อุปกรณ์เข้าหัวสายโทรศัพท์ LINK (UL-8802)
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092162'
คีมปอกสาย ทีวี/กล้องวงจรปิด RG59/RG6/RG11 GLINK (GLT-101)
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085927'
คีมปอกสาย ทีวี/กล้องวงจรปิด RG59/RG6/RG11 LINK (UC-8256)
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082684'
คีมปอกสาย ทีวี/กล้องวงจรปิด RG59/RG6/RG11 LINK (UC-8116)
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128071'
คีมปอกสาย ไฟเบอร์ FTTH Drop Fiber STRIPPER LINK (UF-2820)
ประกัน 1 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083328'
คีมเข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ GLINK (GLT001)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072320'
คีมเข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ LINK (TL-1103R)
ประกัน 1 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073332'
คีมเข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ LINK (TL-1101R) Pro
ประกัน 1 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064568'
คีมเข้าหัวสาย Lan ตัวเมียและตัวผู้ LINK (US-8061)
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092163'
คีมเข้าหัวสาย RG58, RG59, และ RG62 GLINK (GLT-103)
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085941'
คีมเข้าหัวสาย RG58, RG59, และ RG62 LINK (UC-8118)
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085943'
คีมอัด BNC RG59 และ RG6 LINK (TC-2315)
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085942'
คีมอัด BNC&RCA สำหรับ RG59, RG6 และ RG11 LINK (UC-8289)
ประกัน 1 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092164'
อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย Lan/สายโทรศัพท์ Cable Tester GLINK (GLT-104)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077406'
อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย Lan/สายโทรศัพท์ Cable Tester LINK (TX-1302)
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079747'
อุปกรณ์เข้าหัวสาย Lan ตัวเมีย LINK (TL-3116)
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080037'
อุปกรณ์ตรวจเช็คหาสายสัญญาณ Toner & Probe kit Tool Set LINK (US-8015)
ประกัน 1 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045972'
กล่องเครื่องมือครบชุด LINK (US-8030)
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083494'
Fiber Optic Cable LINK (UFC5306) 6 Core
(OM2) All-Dielectric 1M.
ประกัน 30 ปี Pre Order
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083495'
Fiber Optic Cable LINK (UFC5312) 12 Core
(OM2) All-Dielectric 1M.
ประกัน 30 ปี Pre Order
48 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083498'
Fiber Optic Snap-in Adapter Plate LINK (UF-2144) 6ST
(MM.)
ประกัน 30 ปี Pre Order
170 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124064'
Fiber Optic Cable LINK (UFP962D31-03) 3M.
ประกัน 30 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083499'
Fiber Optic Duplex Snap-in Adapter Plate LINK (UF-2166) 3SC
(MM.)
ประกัน 30 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128330'
Fiber Optic Duplex Multi-mode LINK (UFP522D31-01)
(MM.)
ประกัน 30 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128328'
Fiber Optic Duplex Multi-mode LINK (UFP562D31-03)
(MM.)
ประกัน 30 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083497'
Fiber Optic Distribution Box LINK
(UF-2022A) 6-24F Wack mount BOX
ประกัน 30 ปี
1,585 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 205 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083496'
Fiber Optic Distribution Panel LINK (UF-2012A) 6-24F Rack mount DRAWER
(1U)
ประกัน 30 ปี Pre Order
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085944'
Fiber Optic Distribution Panel LINK (UF-2013A) 12-36F Rack mount DRAWER
(1U)
ประกัน 30 ปี Pre Order
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083500'
Fiber Optic Professional Terminate Set LINK
(UF-2840)
ประกัน 30 ปี Pre Order
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 500 บาท

Accessories
select Note from advice_co_th.price where code='A0136368'
LAN Splitter 1ออก 2
ประกัน 7 วัน
11 บาท
รวม VAT แล้ว
15 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0017105'
Jack ADSL SPLITTER
ประกัน 3 เดือน
11 บาท
รวม VAT แล้ว
15 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0022552'
Jack Connector RJ45 (FF)
ประกัน 1 ปี
6 บาท
รวม VAT แล้ว
10 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123909'
Jack Connector RJ45 LINK
(US-4006IL)
ประกัน 1 ปี
73 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072040'
Plug RJ11 LINK (UL-3004)
(10/Pack)
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050098'
Plug RJ11 LINK (UL-3011)
(10/Pack)
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100391'
Plug RJ11 GLINK (GL388)
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080812'
Jack RJ45 CAT5 GLINK (GL381) คละสี
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0042457'
Plug RJ45 CAT5 COB
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0055200'
Plug RJ45 CAT5 GLINK (GL380)
ประกัน 1 ปี
62 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133189'
Jack RJ45 CAT5 Commscope
(1375191-1)
ประกัน 1 ปี
71 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0038065'
Plug RJ45 CAT5 Commscope
(6-554720-3)
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066290'
Jack RJ45 CAT5e LINK (US-1003)
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064537'
Jack RJ45 CAT5e LINK (US-1005SC2) Red
ประกัน 1 ปี
63 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064531'
Jack RJ45 CAT5e LINK (US-1005SC1) White
ประกัน 1 ปี
63 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064535'
Jack RJ45 CAT5e LINK (US-1005SC4) Blue
ประกัน 1 ปี
63 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0062142'
Jack RJ45 CAT5e LINK (US-1005STF)
ประกัน 1 ปี
73 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045966'
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1001)
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085898'
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-2) Crystal Red
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085900'
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-4) Crystal Blue
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085901'
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-5) Crystal Yellow
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085902'
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-6) Crystal Black
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0065038'
Jack RJ45 CAT6 LINK (US-1006SL)
ประกัน 1 ปี
58 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080032'
Jack RJ45 CAT6 LINK (US-1006STF)
ประกัน 1 ปี
63 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080813'
Plug RJ45 CAT6 GLINK (GL382)
ประกัน 1 ปี
77 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 13 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080855'
Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1004)
ประกัน 1 ปี
15 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0037181'
Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1002)
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126885'
Plug RJ45 CAT6 XLL (RJ-C650) คละสี
ประกัน 2 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0012067'
Plug Boots CAT5 คละสี
-
25 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100392'
Plug Boots CAT5 GLINK (GL387)
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045962'
Plug Boots CAT5e LINK (US-6002) Red
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045963'
Plug Boots CAT5e LINK (US-6003) Green
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045964'
Plug Boots CAT5e LINK (US-6004) Blue
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045965'
Plug Boots CAT5e LINK (US-6005) Yellow
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123082'
Plug Boots CAT5e LINK (US-6511) White
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115053'
Plug Boots CAT5e LINK (US-6514) Blue
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115078'
Plug Boots CAT6 LINK (US-6621) White
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115081'
Plug Boots CAT6 LINK (US-6622) Red
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115079'
Plug Boots CAT6 LINK (US-6623) Green
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112791'
Plug Boots CAT6 LINK (US-6625) Yellow
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115052'
Plug Boots CAT6 LINK (US-6624) Blue
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0049428'
Face Plate หน้ากาก 1 ช่อง LINK (US-2311)
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050099'
Face Plate หน้ากาก 1 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2001A)
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085903'
Face Plate หน้ากาก 1 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2001AWH) White
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080036'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง LINK (US-2312)
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085906'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2002AWH) White
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050100'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2002A)
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080853'
Face Plate หน้ากาก 4 ช่อง LINK (US-2314)
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091475'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง LINK (US-2122A) W/Shutter
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0057317'
Face Plate หน้ากากตัวเมีย LINK (US-2006)
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045986'
Shutter Surface Mount Box with Shutter 2 Port LINK
(US-2119)
ประกัน 1 ปี
53 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080819'
Wall Box 2x4 ลึก 36mm. GLINK (GL386
)
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0052889'
Wall Box 2x4 ลึก 38mm. LINK (US-20
15)
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080854'
Wall Box 2x4 ลึก 38mm. LINK (US-20
15WH)
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091432'
น็อตสำหรับขันอุปกรณ์ตู้ Rack GERMANY (G7-09300SET) (10/Pack)
ประกัน 1 ปี
62 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 13 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091429'
ห่วงจัดสายแนวตั้ง Vertical Ring GERMANY (G7-06004)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091427'
แผงจัดสาย Cable Management Panel GERMANY (G7-06003) with co
ver
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097440'
แผงจัดสาย Cable Management Panel MAP M7-06003 (CM-02) with cover
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0065602'
แผงจัดสาย Cable Management Panel LINK (US-3053A) with co
ver
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091439'
Front Mount Shelf for Wall Rack Deep 25 cm. LINK
(CK-12250)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097441'
Front Mount Shelf for Wall Rack Deep 25 cm. MAP M7-01025
(FSW-25)
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087336'
Front Mount Shelf for Wall Rack Deep 35 cm. LINK
(CK-12350)
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท

Cable Marker
select Note from advice_co_th.price where code='A0012057'
Cable Marker - No.0
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0012058'
Cable Marker - No.1
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0012059'
Cable Marker - No.2
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0012060'
Cable Marker - No.3
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0012061'
Cable Marker - No.4
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0012062'
Cable Marker - No.5
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0012063'
Cable Marker - No.6
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0012064'
Cable Marker - No.7
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0012065'
Cable Marker - No.8
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0012066'
Cable Marker - No.9
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท

CAT6 (Box)
select Note from advice_co_th.price where code='A0055199'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL6001)
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101717'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL6002)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101594'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) THREE BOY
ประกัน 1 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112080'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106A-1)
ประกัน 30 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 290 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123964'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106-1)
ประกัน 30 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128327'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106OUT-1) Outdoor
ประกัน 30 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100390'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL6003)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125908'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL6008)
ประกัน 1 ปี
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 330 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130657'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) MAP
(C6-8305)
ประกัน 30 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112079'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106A)
ประกัน 30 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080031'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106)
ประกัน 30 ปี
3,310 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 540 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045959'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9116)
ประกัน 30 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045960'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106OUT) Outdoor
ประกัน 30 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120864'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106MD) Outdoor Sling
ประกัน 30 ปี
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079652'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9136LSZH)
ประกัน 30 ปี
5,260 บาท
รวม VAT แล้ว
5,980 บาท
ประหยัด 720 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0024490'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) Commscope 24AWG
(1427071-6)
ประกัน 5 ปี
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045877'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) Commscope 23AWG
(884022314/10)
ประกัน 5 ปี
3,810 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 580 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084473'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) Commscope 23AWG
(1427319-1) Outdoor
ประกัน 5 ปี
4,450 บาท
รวม VAT แล้ว
5,150 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135136'
CAT6A F/TP LSZH Cable (305m/Box) Commscope 23AWG
(884024508/10)
ประกัน 5 ปี
4,980 บาท
รวม VAT แล้ว
5,850 บาท
ประหยัด 870 บาท