เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024515' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker
พบสินค้า 33 รายการ
Speaker 2.0
select Note from advice_co_th.price where code='A0094201'
(2.0) MAGICTECH (SP-218) USB Blue
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094203'
(2.0) MAGICTECH (SP-218) USB Green
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094202'
(2.0) MAGICTECH (SP-218) USB Red
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084183'
(2.0) MAGICTECH (SP-219) USB Green
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084182'
(2.0) MAGICTECH (SP-219) USB Blue
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084181'
(2.0) MAGICTECH (SP-219) USB Red
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079919'
(2.0) NUBWO MESH (NS010) USB Blue
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079920'
(2.0) NUBWO MESH (NS010) USB Green
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079921'
(2.0) NUBWO MESH (NS010) USB Orange
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079922'
(2.0) NUBWO MESH (NS010) USB Red
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114249'
(2.0) MD-TECH (SP-12) USB Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132964'
(2.0) MD-TECH (SP-18) USB White
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132963'
(2.0) MD-TECH (SP-18) USB Pink
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132962'
(2.0) MD-TECH (SP-18) USB Blue
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093079'
(2.0) MUSIC D.J. (DJ-268) Black-Red
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093080'
(2.0) MUSIC D.J. (DJ-268) Black-Blue
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136889'
(2.0) OKER (SP-568) USB Pink
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114256'
(2.0) MD-TECH (SP-17) USB Black/Red
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114253'
(2.0) MD-TECH (SP-17) USB Black/Blue
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103180'
(2.0) OKER (M8) USB Black/Red
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127150'
(2.0) NUBWO ANTHEM (NS-40) USB
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137291'
(2.0) LECOO (DS105) Wood
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136988'
(2.0) NUBWO SYTRUS (NS-46) USB
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132791'
(2.0) OKER (SP-859) USB Black
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131558'
(2.0) FANTECH (GS-203) Black
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137939'
(2.0) FANTECH (GS-203) White
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133758'
(2.0) LENOVO SOUND BAR L101 Black
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133763'
(2.0) LENOVO SOUND BAR L101 White
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136770'
(2.0) FANTECH (GS-202) Pink
(Sakura Edition)
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 60 บาท

Speaker 1.0
select Note from advice_co_th.price where code='A0128382'
(1.0) MICROLAB (B51) USB
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132480'
(1.0) MICROLAB (TL20) USB
ประกัน 1 ปี
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135362'
(1.0) JABRA SPEAK 410 MS USB
ประกัน 1 ปี
4,480 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 420 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136980'
(1.0) JBL PARTY BOX 310 USB
ประกัน 1 ปี
16,700 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 3,200 บาท