เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023726' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker
พบสินค้า 79 รายการ
Lenovo
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133758'
Sound Bar 'Lenovo' L101 Black
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133763'
Sound Bar 'Lenovo' L101 White
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท

FANTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128047'
(2.0) FANTECH (GS-201) White
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128046'
(2.0) FANTECH (GS-201) Black
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102696'
(2.0) FANTECH (GS-733) Black
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102698'
(2.0) FANTECH (GS-733) White
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131558'
(2.0) FANTECH (GS-203) Black
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128045'
(2.0) FANTECH (GS-202) Black
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 30 บาท

GENUIS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128751'
SOUND BAR GENIUS (100) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129305'
(2.0) GENIUS (SP-HF180) Wood
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129304'
(2.0) GENIUS (SP-HF180) Black
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 30 บาท

MAGICTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084183'
(2.0) Magictech (SP-219) Green
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094201'
(2.0) Magictech (SP-218) Blue
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094203'
(2.0) Magictech (SP-218) Green
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094202'
(2.0) Magictech (SP-218) Red
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท

MD-TECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114250'
(2.0) MD-TECH (SP-12) White
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114249'
(2.0) MD-TECH (SP-12) Black
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098615'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Red
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098614'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132962'
(2.0) MD-TECH (SP18) Blue
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132963'
(2.0) MD-TECH (SP18) Pink
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132964'
(2.0) MD-TECH (SP18) White
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114256'
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Red
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114253'
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 30 บาท

OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103180'
(2.0) OKER (M8) Black/Red
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133305'
(2.1) OKER (SP-821) Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133306'
(2.1) OKER (SP-821) White
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089512'
(2.1) OKER (SP-835) White
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089511'
(2.1) OKER (SP-835) Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132791'
(2.1) OKER (SP-859) Black
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 30 บาท

NUBWO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127148'
NUBWO SOUND BAR SOUTHPA (WNS12) Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079921'
(2.0) NUBWO MESH (MESH-NS010) Orange
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079919'
(2.0) NUBWO MESH (MESH-NS010) Blue
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079920'
(2.0) NUBWO MESH (MESH-NS010) Green
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079922'
(2.0) NUBWO MESH (MESH-NS010) Red
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079923'
(2.0) NUBWO DIZZE (NS002) Blue
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079924'
(2.0) NUBWO DIZZE (NS002) Green
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079926'
(2.0) NUBWO DIZZE (NS002) Red
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079932'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) Blue
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079933'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) Green
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079939'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) White
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127149'
(2.0) NUBWO SCREECH ( NS39 LED) Black
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080462'
(2.0) NUBWO SHIELD (NS004) Yellow
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127150'
(2.0) NUBWO ANTHEM (NS040) Black
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085988'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) Red
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085989'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) Yellow
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 30 บาท

Music D.J.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123399'
(2.1) Music D.J. (X3) Black
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 40 บาท

MICROLAB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128382'
(2.0) MICROLAB (B51)
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084333'
(2.0) MICROLAB (B56)
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066470'
(2.1) MICROLAB (X1)
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066471'
(2.1) MICROLAB (X2)
ประกัน 1 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132479'
(2.1) MICROLAB (T11)
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066472'
(2.1) MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
2,425 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 225 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066474'
(5.1) MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082146'
(5.1) MICROLAB (X15)
ประกัน 1 ปี
4,600 บาท
รวม VAT แล้ว
4,950 บาท
ประหยัด 350 บาท

AMPLIFIER, เครื่องช่วยสอน
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113205'
Music D.J. USB (M-M16K) Red/Music
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126086'
Music D.J. USB (M-M992X) CTP-035 Black
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126084'
Music D.J. BLUETOOTH M-M16P
(Blue)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110781'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Red
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120377'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Blue
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117249'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M16G) Red
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117252'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M16G) Silver
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126088'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M999X) Black
ประกัน 1 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,540 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110783'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M999A) Black
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109094'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M999) BT Black
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109089'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M100) BT White
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109090'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M100) Black
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095652'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M16A)
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126087'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20S)
ประกัน 1 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095193'
Music D.J. BLUETOOTH (M20C)
ประกัน 1 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128384'
Music D.J. BLUETOOTH (M20V) RGB
ประกัน 1 ปี
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109091'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20B) BT Black
ประกัน 1 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123396'
Music D.J. BLUETOOTH (M-20D) Black
ประกัน 1 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113200'
Music D.J. BLUETOOTH (M7000IT) Black/Gray
ประกัน 1 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123397'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20X) Black
ประกัน 1 ปี
3,510 บาท
รวม VAT แล้ว
3,860 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107033'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M200) Black
ประกัน 1 ปี
3,510 บาท
รวม VAT แล้ว
3,860 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113198'
Music D.J. BLUETOOTH (M7000IP) Black
ประกัน 1 ปี
4,120 บาท
รวม VAT แล้ว
4,520 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113199'
Music D.J. BLUETOOTH (M7000IP) Black/Gray
ประกัน 1 ปี
4,120 บาท
รวม VAT แล้ว
4,520 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132480'
MICROLAB (TL20)
ประกัน 1 ปี
3,510 บาท
รวม VAT แล้ว
3,860 บาท
ประหยัด 350 บาท