เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '019786' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker
พบสินค้า 79 รายการ
FANTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128046'
(2.0) FANTECH (GS-201) Black
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128047'
(2.0) FANTECH (GS-201) White
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102696'
(2.0) FANTECH (GS-733) Black
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102698'
(2.0) FANTECH (GS-733) White
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131558'
(2.0) FANTECH (GS-203) Black
ประกัน 2 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128045'
(2.0) FANTECH (GS-202) Black
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 60 บาท

GENUIS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128751'
Sound Bar GENIUS (100) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129305'
(2.0) GENIUS (SP-HF180) Wood
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129304'
(2.0) GENIUS (SP-HF180) Black
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 50 บาท

TOP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055713'
TOP FM USB (2020) Blue
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055714'
TOP FM USB (2020) Pink
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055715'
TOP FM USB (2020) Silver
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 65 บาท

MAGICTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084181'
(2.0) Magictech (SP-219) Red
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084182'
(2.0) Magictech (SP-219) Blue
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084183'
(2.0) Magictech (SP-219) Green
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094202'
(2.0) Magictech (SP-218) Red
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094203'
(2.0) Magictech (SP-218) Green
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094201'
(2.0) Magictech (SP-218) Blue
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท

MD-TECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114250'
(2.0) MD-TECH (SP-12) White
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114249'
(2.0) MD-TECH (SP-12) Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098615'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Red
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098614'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114256'
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Red
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114253'
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 50 บาท

OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077489'
(2.0) OKER (M3) Black
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131383'
(2.0) OKER (SP-568) Black
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089512'
(2.1) OKER (SP-835) White
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089511'
(2.1) OKER (SP-835) Black
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104869'
(2.1) OKER (SP-832) White
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123595'
Sound Bar OKER (SP-8018) White
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123596'
Sound Bar OKER (SP-8018) Black
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 55 บาท

NUBWO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127150'
(2.0) NUBWO ANTHEM (NS-40) LED Black
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085988'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) Red
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085989'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) Yellow
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085987'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) Green
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127148'
Sound Bar NUBWO SOUTHPAW
(NS-12) Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 50 บาท

Music D.J.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091327'
Music D.J. (MJ-138) Blue
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091329'
Music D.J. (MJ-138) White
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091324'
Music D.J. (MJ-138) Red
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122367'
Music D.J (P58) Gold
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122368'
Music D.J (P58) Blue
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122366'
Music D.J (P58) Red
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122370'
Music D.J. (P101) Blue
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122371'
Music D.J. (P-101) Red
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122376'
Music D.J. (P103) Blue
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122374'
Music D.J. (P-103) Gray
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122375'
Music D.J. (P-103) Red
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123399'
(2.1) Music D.J. (M-X3) Black
ประกัน 1 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 80 บาท

MICROLAB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084333'
(2.0) MICROLAB (B56)
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066474'
(5.1) MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
4,200 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
ประหยัด 350 บาท

AMPLIFIER, เครื่องช่วยสอน
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113205'
Music D.J. USB (M-M16K) Red/Music
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126086'
Music D.J. USB (M-M992X) CTP-035 Black
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110781'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Red
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120377'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Blue
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126088'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M999X) Black
ประกัน 1 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110783'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M999A) Black
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113194'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M999C) Black
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109092'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M991) Black
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109094'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M999) Black
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109090'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M100) Black
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109089'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M100) White
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095652'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M16A)
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099471'
Music D.J. BLUETOOTH (D8500) Blue
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099470'
Music D.J. BLUETOOTH (D8500) Red
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117247'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M999D) Black
ประกัน 1 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075461'
Music D.J. BLUETOOTH (M16D)
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126087'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20S)
ประกัน 1 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095193'
Music D.J. BLUETOOTH (M20C)
ประกัน 1 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128384'
Music D.J. BLUETOOTH (M20V) RGB
ประกัน 1 ปี
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113197'
Music D.J. BLUETOOTH (M7000I) Red
ประกัน 1 ปี
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113196'
Music D.J. BLUETOOTH (M7000I) Blue
ประกัน 1 ปี
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113195'
Music D.J. BLUETOOTH (M7000I) Black
ประกัน 1 ปี
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113200'
Music D.J. BLUETOOTH (M7000IT) Black/Gray
ประกัน 1 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123396'
Music D.J. BLUETOOTH (M-20D) Black
ประกัน 1 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123397'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20X) Black
ประกัน 1 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113198'
Music D.J. BLUETOOTH (M7000IP) Black
ประกัน 1 ปี
4,130 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113199'
Music D.J. BLUETOOTH (M7000IP) Black/Gray
ประกัน 1 ปี
4,130 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089399'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20A)
ประกัน 1 ปี
4,130 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113201'
Music D.J. BLUETOOTH (M7000IS) Black/Gray
ประกัน 1 ปี
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 350 บาท