เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023258' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard
พบสินค้า 57 รายการ
HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131629' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard HP Gaming K110 Black
ประกัน 2 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130873' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard HP Gaming K500F Black
ประกัน 2 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138691' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard HP Gaming K120 Black
ประกัน 2 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123531' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard HP Gaming K300
ประกัน 2 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 95 บาท

DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137743' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard DELL (KB216) Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0035187' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard LOGITECH (K120) Black
ประกัน 3 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097916' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH Keyboard Multi-Device LOGITECH
(K375s) Black
ประกัน 1 ปี
799 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 81 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082730' and sp.pic_type='s'
WIRELESS Touch Keyboard LOGITECH LG-K400 Plus Black
ประกัน 2 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139677' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH Keyboard Multi-Device LOGITECH K580 Graphite
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 360 บาท

MICROSOFT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136167' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Keyboard MICROSOFT Black 'QSZ-00027'
ประกัน 3 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 200 บาท

RAPOO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130480' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard RAPOO (NK1800) Black
ประกัน 2 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074133' and sp.pic_type='s'
WIRELESS Keyboard RAPOO (KB-E1050-BK) Black
ประกัน 2 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124923' and sp.pic_type='s'
WIRELESS Touch Keyboard RAPOO
(KB-K2800-BK) Black
ประกัน 2 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135150' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Keyboard RAPOO
(XK100-BK) Black
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 205 บาท

LECOO by LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139193' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard LECOO (KB102) Black by LENOVO
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137831' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard LECOO (KB103) Black by LENOVO
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 65 บาท

MD-TECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110649' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard Mini MD-TECH
(KB-210M) Black
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137310' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-19) Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128743' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-674) Black
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128744' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-674) Black/Red
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128745' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-674) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083281' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-670) Black
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135149' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-667) Black
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024196' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-666) Black
ประกัน 1 ปี
133 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138923' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-700) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132543' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-310M)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053910' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-111) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105612' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-15) Black/Green
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105613' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-15) Black/White
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105611' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-15) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132251' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-319M ) Black
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104149' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-222M) Black/Red
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101324' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-222M) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122446' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (K-5) Black
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 60 บาท

NUBWO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139532' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-039 BUSINESS) Black
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102943' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-15 QUIET) Black/Red
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137666' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-25) 'AZALIA' Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122609' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-032 FORTUNE) Silver/White
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132005' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-032 FORTUNE) Pink/White
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
455 บาท
ประหยัด 105 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089114' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard Mini OKER (F6) White
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089113' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard Mini OKER (F6) Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071698' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard Mini OKER (F8) Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116844' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-318) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116843' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-318) Black/Orange
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116842' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-318) Black/Yellow
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116841' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-318) Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137542' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-758) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134866' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-399 PLUS) Black
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 54 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123532' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-518) Black
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123534' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-518) Red
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134867' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-789) Pink
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137725' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-911) Pink
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137726' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-912) Pink
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138183' and sp.pic_type='s'
WIRELESS Keyboard OKER (K-199) Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134693' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Keyboard Multi-Device OKER
(K-510) Black/White
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134694' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Keyboard Multi-Device OKER
(K-510) Pink
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134695' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Keyboard Multi-Device OKER
(K-510) Green
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 300 บาท