เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022781' GROUP BY pri.code order by pri.Url CPU
พบสินค้า 92 รายการ
AMD AM4
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133994' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 A8-9600 (NEXT)
3*3*0
2,280 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131484' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 ATHLON 200GE (NEXT)
3*3*0
2,560 บาท
รวม VAT แล้ว
2,630 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134640' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 ATHLON 3000G (NEXT)
3*3*0
2,710 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129812' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 3 1200 (NEXT)
3*3*0
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,270 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134727' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 3 3200G
(NEXT)
3*3*0
4,620 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143916' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 3 4100 (NEXT)
3*3*0
3,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135355' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 3 Pro 4350G
(NEXT)
3*3*0
4,670 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132785' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 2600 (NEXT)
3*3*0
4,860 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133187' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 3500X
(NEXT)
3*3*0
5,160 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134856' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 3600 (NEXT)
3*3*0
5,260 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126977' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 3600
3*3*0
5,400 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144107' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 4600G
3*3*0
5,670 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135705' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 Pro 4650G
(NEXT)
3*3*0
5,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143469' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5500
3*3*0
5,630 บาท
รวม VAT แล้ว
5,750 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143472' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600
3*3*0
7,240 บาท
รวม VAT แล้ว
7,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138977' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600G
(NEXT)
3*3*0
7,510 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137959' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600G
3*3*0
7,840 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135574' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600X
(NEXT)
3*3*0
8,090 บาท
รวม VAT แล้ว
8,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133525' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600X
3*3*0
8,330 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135573' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 7 3700X
(NEXT)
3*3*0
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
10,150 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138978' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 7 5700G
(NEXT)
3*3*0
10,440 บาท
รวม VAT แล้ว
10,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137961' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 7 5700G
3*3*0
10,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143468' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 7 5700X
3*3*0
10,720 บาท
รวม VAT แล้ว
10,890 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133526' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 7 5800X
3*3*0
12,270 บาท
รวม VAT แล้ว
12,490 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133527' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 9 5900X
3*3*0
16,550 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133528' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 9 5950X
3*3*0
23,380 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 520 บาท

INTEL 2066
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129201' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9-10900X LGA 2066
ประกัน 3 ปี
19,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 510 บาท

INTEL 1700
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141382' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CELERON G6900 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,030 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142920' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G7400 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
2,710 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143420' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-12100F LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
3,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140934' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-12100F LGA 1700
ประกัน 3 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143421' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-12100 LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
5,140 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143423' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12400 LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
7,390 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140932' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12400 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
7,400 บาท
รวม VAT แล้ว
7,650 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143422' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12400F LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,520 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140933' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12400F LGA 1700
ประกัน 3 ปี
6,540 บาท
รวม VAT แล้ว
6,670 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139522' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12600KF LGA 1700
ประกัน 3 ปี
9,740 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139521' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12600K LGA 1700
ประกัน 3 ปี
11,120 บาท
รวม VAT แล้ว
11,390 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140935' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-12700F LGA 1700
ประกัน 3 ปี
12,180 บาท
รวม VAT แล้ว
12,480 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141528' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-12700 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
13,220 บาท
รวม VAT แล้ว
13,480 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139524' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-12700KF LGA 1700
ประกัน 3 ปี
15,040 บาท
รวม VAT แล้ว
15,200 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139523' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-12700K LGA 1700
ประกัน 3 ปี
15,890 บาท
รวม VAT แล้ว
16,250 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142919' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9-12900F LGA 1700
ประกัน 3 ปี
18,500 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139526' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9-12900KF LGA 1700
ประกัน 3 ปี
21,990 บาท
รวม VAT แล้ว
22,500 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139525' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9-12900K LGA 1700
ประกัน 3 ปี
23,020 บาท
รวม VAT แล้ว
23,500 บาท
ประหยัด 480 บาท

INTEL 1200
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133110' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CELERON G5905 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137080' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM GOLD G6405 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135463' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM GOLD G6405 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137954' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-10100F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,720 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133327' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-10100F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,770 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132401' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-10100 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,870 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131148' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-10100 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
3,910 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139099' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-10105F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,830 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135458' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-10105F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
2,810 บาท
รวม VAT แล้ว
2,880 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137955' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-10105 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
3,820 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135456' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-10105 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
3,910 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132578' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-10400F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
4,750 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131152' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-10400F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132402' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-10400 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131151' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-10400 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
5,650 บาท
รวม VAT แล้ว
5,750 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134245' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-10500 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
6,340 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131153' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-10500 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
7,040 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137250' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-11400F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135474' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-11400F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
5,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,650 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137870' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-11400 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
6,150 บาท
รวม VAT แล้ว
6,300 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135477' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-11400 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
6,150 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138262' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-11500 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
6,830 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135476' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-11500 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
7,430 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137957' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-11600K LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
7,790 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135472' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-11600K LGA 1200
ประกัน 3 ปี
9,460 บาท
รวม VAT แล้ว
9,750 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134508' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-10700 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
10,550 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131159' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-10700K LGA 1200
ประกัน 3 ปี
10,800 บาท
รวม VAT แล้ว
11,000 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137559' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-11700 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
10,890 บาท
รวม VAT แล้ว
11,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135470' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-11700 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
11,000 บาท
รวม VAT แล้ว
11,200 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135468' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-11700K LGA 1200
ประกัน 3 ปี
11,200 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 200 บาท

INTEL 1151V2
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112284' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CELERON G4900 LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120612' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G5400 LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,970 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107550' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-8100 LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
3,870 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127362' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-9100F LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
3,670 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124026' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-9400F LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
4,870 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127363' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-9500 LGA 1151V2
3*3*0
7,060 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 130 บาท

INTEL 1151
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088274' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G4400 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,470 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084134' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-6100 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
3,070 บาท
รวม VAT แล้ว
3,170 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084135' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-6400 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
4,080 บาท
รวม VAT แล้ว
4,230 บาท
ประหยัด 150 บาท

INTEL 1150
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079978' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G3260 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058554' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-4130 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072227' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-4160 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067325' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-4460 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067841' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-4790 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0 Imported
4,820 บาท
รวม VAT แล้ว
5,050 บาท
ประหยัด 230 บาท

INTEL 1155
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0043291' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-2100 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051407' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-3240 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0 Imported
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,460 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0047084' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-2500 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
1,900 บาท
ประหยัด 100 บาท