เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012067' GROUP BY pri.code order by pri.Url CPU
พบสินค้า 6 รายการ
AMD TR4
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116933'
CPU AMD TR4 RYZEN THREADRIPPER 2950X
(NO CPU COOLER)
ประกัน 3 ปี
31,200 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120742'
CPU AMD TR4 RYZEN THREADRIPPER 2970WX
(NO CPU COOLER)
ประกัน 3 ปี
42,700 บาท
รวม VAT แล้ว
45,900 บาท
ประหยัด 3,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116934'
CPU AMD TR4 RYZEN THREADRIPPER 2990WX
(NO CPU COOLER)
ประกัน 3 ปี
64,900 บาท
รวม VAT แล้ว
65,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129137'
CPU AMD sTRX4 RYZEN THREADRIPPER 3960X
(NO CPU COOLER)
ประกัน 3 ปี
44,500 บาท
รวม VAT แล้ว
46,500 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129138'
CPU AMD sTRX4 RYZEN THREADRIPPER 3970X
(NO CPU COOLER)
ประกัน 3 ปี
66,800 บาท
รวม VAT แล้ว
69,900 บาท
ประหยัด 3,100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129487'
CPU AMD sTRX4 RYZEN THREADRIPPER 3990X
(NO CPU COOLER)
ประกัน 3 ปี
129,900 บาท
รวม VAT แล้ว
135,000 บาท
ประหยัด 5,100 บาท