เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012438' GROUP BY pri.code order by pri.Url CPU
พบสินค้า 7 รายการ
INTEL 1155
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058339'
CPU INTEL PENTIUM G2030 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0043291'
CPU INTEL CORE I3 - 2100 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,410 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047065'
CPU INTEL CORE I3 - 2130 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051407'
CPU INTEL CORE I3 - 3240 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี Imported
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047084'
CPU INTEL CORE I5 - 2500 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048811'
CPU INTEL CORE I5 - 3450 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049550'
CPU INTEL CORE I5 - 3470 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 200 บาท